Musiikillinen perintö

Tekijänoikeusnäkökulmasta perintöön liittyy erityisesti seuraavia näkökulmia

Musiikintekijänä sinulla on mahdollisuus luovuttaa musiikillinen perintösi Musiikkiarkistoon

  • Musiikkiarkisto on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta.
  • Vuonna 1990 perustettu arkisto on yhdistysmuotoinen ja yleishyödyllinen yksityisarkisto. Arkisto palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.
  • Musiikkiarkisto tarjoaa musiikintekijöille palveluita, jotka tukevat heidän omaa musiikillista työtään. Luovutettu aineisto palvelee luovuttajaa itseään, sillä järjestetty aineisto on apuna sävellystyössä ja sävellysversioiden läpikäymisessä, juridisten velvoitteiden (kuten sopimusten) tarkastamisessa sekä oman historian tallentamisessa (päiväkirjat, kuvat, lehtileikkeet, kalenterit).
  • Musiikkiarkiston palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
  • Konsultoi Musiikkiarkistoa ennen aineiston käsittelyä ja seulontaa. Näin taataan alkuperäisen aineistokokonaisuuden säilyminen.
  • Musiikkiarkisto vastaanottaa pääsääntöisesti vain luovutuksia, joiden omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät Musiikkiarkistolle. Omistusoikeuden luovutus ei sisällä tekijänoikeudenluovutusta. Talletuksia ja rajoitettuja arkistoja otetaan vastaan vain poikkeustapauksissa. Lue lisää luovutussopimuksesta.
  • Jos aineiston omistaa perikunta, tulee kaikilta osallisilta olla kirjallinen suostumus aineiston luovuttamiseen. Perikunta voi myös antaa luovutussopimuksen allekirjoitusoikeuden valtakirjalla yhdelle perikunnan jäsenistä.

Muu perheoikeuteen liittyvä perintöneuvonta

Testamentti

  • Ainoa asiakirja, jolla henkilö voi määrätä omaisuudestaan kuoleman jälkeen. Sen avulla voidaan turvata lesken asemaa, poissulkea perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden omaisuuteesi ja välttää mahdollisia perintöriitoja. Testamentti on myös erinomainen työkalu perintöverosuunnittelussa. Testamentti tuo turvaa tulevaisuuteen, kun asiat on mietitty etukäteen valmiiksi.

Edunvalvontavaltuutus

  • Valtakirja, jolla voi valtuuttaa luottohenkilön hoitamaan sekä taloudellisia- että terveyttä koskevia asioita sen varalta, mikäli tulet kyvyttömäksi hoitamaan niitä itse. Valtakirjan avulla asioiden hoitaminen sujuu todella joustavasti ja joutuisasta vastakohtana ylimääräisille kuluille ja byrokratialle mikäli edunvalvontavaltakirjaa ei ole.

Hoitotahto

  • Asiakirja, jolla ilmaistaan etukäteen oma tahto hoidon varalta, silloin kun henkilö ei sairauden vuoksi pysty ilmaisemaan omaa tahtoasi. Olet esimerkiksi vakavasti sairaana ja tajuttomana tai saattohoidossa yllättäen. Hoitotahdossa määrätään muun muassa siitä, annetaanko elvytystä, miten kipua lievitetään ja jatketaanko elämää keinotekoisesti, vaikka toivoa ei enää toipumisesta olisi. Läheisten on helpompi tehdä päätöksiä silloin, kun olet itse etukäteen ilmaissut oman tahtosi asiassa.

Tekijänoikeustulojen testamenttaaminen

Voit testamentata esimerkiksi tietyn kappaleen tekijänoikeustulosi annettavaksi esimerkiksi tietyn rahaston apurahatoimintaan tai vaikkapa yhdistykselle. Mikäli olet kiinnostunut testamenttaamaan tekijänoikeustuloja esimerkiksi Musiikintekijöiden rahastolle tai Georg Malmstén -säätiölle, ole hyvä, ja ota yhteyttä Suomen Musiikintekijöihin.