Sovittaminen

Tällä sivulla kerromme perustietoa sovittamisesta.

Mitä tarkoitetaan isoilla kokoonpanoilla?

 • Big bandit
 • Sinfoniaorkesterit
 • Kamariorkesterit
 • Muut vastaavat joiden esitystilanne, tai ainakin sen harjoittelu, vaatii kapellimestarille partituurin sekä stemmanuotit kaikille soittajille.

Mitä sovittaja tekee?

 • Sovittaja tekee useimmiten työnsä tilauksesta.
 • Sovittaja täyttää tilaajan toiveen siitä, että tietystä sävellyksestä tehdään sovitus tietylle esityskokoonpanolle.
 • Sovittaja tutustuu esityskokoonpanoon ja ottaa selville sen valmiudet sekä erityispiirteet.
 • Tilausta tehtäessä on sovittu siitä, toteuttaako sovittaja jotain tiettyä näkemystä alkuperäisteoksesta, vai onko hänellä täysi vapaus omaan näkemykseensä.
 • Sovitustyötä tehdessään sovittaja voi muunnella harmoniaa, rytmiä ja/tai melodiaa. Sovittaja voi myös lisätä uusia elementtejä ja uusia osia, vaihtaa osien järjestystä tai vaihtaa sävellyksen tyylilajia.
 • Kun teokseen liittyy laulua, on tekstillä usein suuri merkitys sovituksen muotoutumiselle.

Mitä ammattimainen sovittaminen edellyttää tekijältään?

 • Sovittajan ammattitaitoon kuuluu instrumenttien soittoteknisten ja soinnillisten ominaisuuksien tuntemus sekä orkestroinnin hallinta. Sovittaminen lauluäänille edellyttää vastaavaa tietämystä.
 • Sovittajan on osattava tehdä stemmoista instrumentaalisesti mielekkäitä ja toteuttamiskelpoisia.
 • Sovittajan on myös tunnettava musiikin eri tyylilajit ja oltava perehtynyt musiikin teoriaan.
 • Sovittajan on hallittava nuotintaminen tietokoneella tai osattava kirjoittaa nuotit selkeästi käsin.
 • Sovittajan työn lopputuloksena syntyy teoksen harjoitus- ja esitysmateriaali: partituuri kapellimestarille ja stemmanuotit jokaiselle soittajalle. Luovassa mielessä työn lopputuloksena syntyy uusi kuulokuva teoksesta alkuperäistä kunnioittaen.