YEL-tarkistukset

YEL-tarkistukset ovat käynnissä. Miten toimin?

Saitko kirjeen tai yhteydenoton eläkelaitokseltasi koskien työtulosi päivitystä?

Vuoden 2024 alusta aletaan tarkistaa työtuloja, jotka ovat 15 000 eur ja siitä ylöspäin.

 • Jos olet ns. ”alivakuuttava” yrittäjä, joka maksaa pientä YEL-maksua, on syytä valmistautua 4000 eur korotukseen.
 • Lain siirtymäsääntö suojelee yrittäjää, ja eläkelaitos voi nyt korottaa YEL-vuosityötuloa korkeintaan tuon 4 000 eur, ellei yrittäjä hyväksy itse isompaa korotusta. Tämä tarkoittaa noin 85 eur korotusta kuukausimaksuun.
 • Eläkeyhtiöltä tulevassa ehdotuksessa näkyy laskennallinen ja yrittäjän ns. ”oikea” työtulo. Näiden eroon kannattaa kiinnittää huomiota.
 • Kolmen vuoden kuluttua, kun tarkistukset jälleen tehdään, voi korotus olla saman max 4000 eur. Sen jälkeen lain siirtymäaika loppuu, ja kuuden vuoden kuluttua voi edessä olla hyvin korkeat korotukset. Siksi on tärkeää tiedostaa, mikä on eläkeyhtiön arvioima laskennallinen työtulo, koska tämä on teoriassa se taso, mitä yrittäjän pitäisi lain mukaan maksaa. Jos se on kohtuuton tai väärin laskettu, kannattaa ehdottomasti protestoida.

Toimintaohjeet

Odota eläkelaitoksen yhteydenottoa

 • Eläkelaitoksen tulee perustella sinulle selkeästi, jos työtulosi ja YEL-maksusi nousevat ja mukana on laskelma, josta näet myös pohjalla olevan ”oikean” työtulon.

Miten eläkelaitoksen arvioima työtulo on laskettu? 

 • Käytännössä arviointi tapahtuu Eläketurvakeskuksen tekemällä työtulolaskurilla, jota jokainen eläkelaitos käyttää työtuloja arvioidessaan. Laskuri ottaa huomioon yrittäjän ilmoittamaa omaa alaa vastaavan palkansaajan mediaanipalkan, ja suhteuttaa tätä yrittäjän liikevaihtoon. Jos liikevaihto on pieni, työtuloa arvioidaan alaspäin, jos liikevaihto on iso, työtuloa arvioidaan ylöspäin. Laskuri ei ota muuta huomioon, se on automaattinen. Se perustuu ajatukseen, että lain mukaan yrittäjän työtulon pitää vastata sitä palkkaa, jonka yrittäjä maksaisi samaa työtä tekevälle palkansaajalle (esim. sijaiselleen).
 • Lisäksi laskurissa on liukumavaraa noin 30%, joten yrittäjä voi itse joko laskea työtuloa hiukan alaspäin, tai toki myöskin nostaa halutessaan.
 • Huom. oli laskurin ja eläkelaitoksen arvioima työtulo nyt mitä tahansa, se ei voi nousta kerralla enempää kuin 4000 eur, ellei yrittäjä itse hyväksy muuta.
 • On kuitenkin tärkeää huomioida, mikä pohjalla oleva työtulo eläkelaitoksen mielestä on, ja tarvittaessa vaatia tätä pienemmäksi, koska tämä voi tulla vastaan kun siirtymäaika päättyy.

Mitä harkinnanvaraisuus tarkoittaa?

 • Automaattisesti arvioitujen liikevaihdon sekä mediaanipalkan lisäksi laki antaa yrittäjälle mahdollisuuden perustella työpanosta. 
 • Jos eläkelaitoksen arvioima työtulo ei ole yrittäjän mielestä oikein, yrittäjä saa vaatia kokonaisarviota ja ilmoittaa oman näkemyksensä työpanoksensa arvosta. Tässä todistustaakka on yrittäjällä, joten yrittäjän tulee esittää sellaisia pitäviä selityksiä, jotka eläkelaitos voi hyväksyä, kuten todistus siitä, että yritystoiminta on selvästi osa-aikaista (laskutettavaa työtä alle 30h/vko), liiketoiminta on muuttunut vähäiseksi ja todisteet kirjanpidosta selvästi laskeneesta liikevaihdosta, tai että laskurissa oleva toimiala ja ammatti on väärä. Monilla on vanhentunut toimiala tiedoissaan, joka pitäisi päivittää.
 • Eläkelaitoksen tulee arvioida kaikki tieto, mitä yrittäjä toimittaa, ja harkita sen perusteella matalampaa työtuloa, tämä on eläkelaitoksen velvollisuus.

Miksi tarkistaa työtulo, jos se kerran voi nousta vain 4000 eur ja hyväksyn tämän?

 • Vaikka vuosityötulo ei voi nousta maksukaton vuoksi enempää kuin 4000 eur, ja kuukausimaksu enempää kuin noin 85€/kk, on tärkeää olla selvillä siitä, mitä eläkelaitos ehdottaa laskennalliseksi vuosityötuloksi ja sen laskemisessa käytetyt luvut, jotta tietää, kuinka paljon työtulo olisi, jos maksukattoa ja siirtymäaikaa ei olisi. Siirtymäajan jälkeen yrittäjän työtulo nousee tälle tasolle.
 • On tärkeää protestoida, pyytää kokonaisarviota ja ilmoittaa lisätietoja, mikäli laskennallinen työtulo on liian korkea tai väärin laskettu. Vain protestoimalla voimme kertoa, että järjestelmä ei toimi.
 • Ongelma ei poistu itsekseen: jos vain hyväksyy 4000 euron korotuksen, on edessä kolmen vuoden kuluttua toinen korotus ja kuuden vuoden kuluttua pohjalla oleva laskennallinen työtulo. On siis syytä kertoa eläkeyhtiölle lisätietoja, jos pohjalla oleva työtulo on väärin.
 • Huom tärkeää! Jos toimitat lisätietoa eläkeyhtiöllesi (esim osa-aikaisuudesta, tai muuttuneesta toimialasta), jotta saat laskennallisen ja pohjalla olevan työtulosi pienemmäksi, ole erittäin tarkkana, etteivät he nosta samalla työtuloasi tälle tasolle, ja että hyväksyt nyt VAIN ja ainoastaan tuon 4000 euron korotuksen nyt.

YEL-maksuni nousee liikaa suhteessa siihen paljonko ansaitsen, mitä teen?

 • Jos maksukatosta huolimatta kuukausimaksun korotus on liian suuri, yrittäjän tulee perustella, miksi korotus olisi vähemmän kuin 4000 eur.
 • Perusteeksi ei käy että yrittäjällä ei ole varaa maksaa YELiä tai että se koetaan liian korkeaksi todelliseen ansaintaan nähden. Todellisella ansainnalla ei valitettavasti ole nykylain silmissä merkitystä, vaan yrittäjää verrataan saman alan palkansaajaan ja lisäksi katsotaan yrittäjän liikevaihtoa.
 • Harkinnanvaraisuus kuitenkin tarkoittaa, että eläkelaitoksen pitää tutkia kaikki tieto, mitä yrittäjä toimittaa arvioitavaksi. Jos esimerkiksi toimiala on väärä ja työtulo on sen takia liian korkea, tai yrittäjä on osa-aikainen, nämä ovat hyviä perusteluja.

Kolme tärkeintä asiaa, kun haluat perustella työtulosi pienemmäksi:

A. Tarkista, onko toimialasi oikein

 • Sinua verrataan saman alan mediaanipalkansaajaan, joten on väliä, mikä on toimialasi. Konsultti saa paljon korkeamman työtulon kuin liikunnanohjaaja. Jos toimialasi on väärin, muuta se YTJ:n yritysrekisterissä www.ytj.fi.

B. Tarkista, onko liikevaihtosi oikein

 • Tiedoistasi katsotaan kolmen viimeisimmän vuoden liikevaihto ja lasketaan niiden keskiarvo. Jos liikevaihtosi on laskusuuntainen, eikä keskiarvo pidä paikkaansa, sinun tulee tehdä tästä selvitys. Liikevaihtotiedot tulevat suoraan verottajalta, ja niissä voi olla mukana myös sellaisten yritysten liikevaihtoja, joissa et ole aktiivisesti mukana. Joissain tapauksissa jopa hallituspaikka jonkun yhtiön hallituksessa on aiheuttanut sen, että tämän yrityksen liikevaihto on mukana yrittäjän laskelmassa.

C. Perustele pieni työpanos

 • Sinua verrataan lähtökohtaisesti kokopäiväiseen palkansaajaan ja tämän saamaan vuosipalkkaan. Tämä on sinun vuosityötulosi. Sinun tulee perustella vähempi työpanos, esim. osa-aikainen alle 30h/vkossa, jotta sinua ei vertailla kokopäiväiseen palkansaajaan.

Tarkistuksia ei tehdä samaan aikaan kaikille

 • Älä hätäile. Maksusi ei nouse sinun tietämättäsi. Ja jos se nousee ilman, että olet saanut sähköpostia tai kirjettä asiasta, voit reklamoida.
 • Tarkkaile tilannetta ja käy välillä katsomassa oman eläkelaitoksesi sivuilta omat tietosi.

Indeksikorotukset vuoden vaihteessa

 • Tammikuun alusta kaikkien YEL-maksut nousevat hieman. Miksi? Koska työeläkeindeksi nousee kaikilta palkkakertoimen mukaan, oli sitten yrittäjä tai palkansaaja. Eläkkeet nousevat noin 5,7% ja palkkakerroin on 1,637.
 • Työeläkeindeksin ja palkkakertoimen avulla varmistetaan, että eläkkeen määrä on kohtuullinen ja maksussa olevan eläkkeen ostovoima säilyy.
 • Maksussa olevien eläkkeiden määrä tarkistetaan joka vuosi työeläkeindeksillä tammikuun alussa. Viime ja tänä vuonna korotus on inflaation takia ollut aikaisempaa suurempi (2023).

Mitä indeksikorotukset tarkoittavat?

 • Korotuksia maksuihin. Kun vuonna 2023 YEL-minimityötulon raja on ollut 8575,45€ niin ensi vuonna se on 9010,28€.
 • Minimaksu on siis (ilman työtulon muuta korotusta) 181€ / kk. Samassa suhteessa nousevat muutkin YEL-maksut.
 • Joten ei kannata yllättyä, kun maksut vuoden alusta nousevat, se ei vielä tarkoita, että sinulle olisi tehty työtulon varsinainen tarkistus, siitä tulee erillinen ehdotus.

Olen maksanut minimiä, miten sen nyt käy?

 • Jos työtuloasi ei ole korotettu tarkistuksissa, on kuukausimaksusi vuoden 2024 alusta 181 eur/kk, indeksikorotuksen kanssa. (Vuosityötulosi on 9010,28€)
 • Jos työtuloasi on korotettu 4000 eur nyt tarkistuksissa, on uusi kuukausimaksusi noin 265€/kk. (Vuosityötulosi on 13 010,28€)

Entä kolmen vuoden kuluttua? 

 • Kolmen vuoden kuluttua, kun työtulot tarkistetaan jälleen uudelleen, voi YEL-työtulo nousta taas vain saman 4000€.
 • Joten yrittäjä voi kolmen vuoden kuluttua saada taas korkeintaan 85€/kk lisää korotusta kuukausimaksuun, ellei itse halua enempää.

Valita!

 • Jos eläkelaitoksen esittämä korotus, muutos tai pohjalla oleva työtulo on yrittäjän mielestä liian korkea, yrittäjällä on vähintään kaksi viikkoa aikaa (usein 30 päivää) eläkelaitoksen ehdottaman muutoksen jälkeen valittaa heille päätöksestä.
 • Yrittäjän tulee vedota laissa mainittuun kokonaisarvioon yrittäjän tilanteesta ja toimittaa eläkelaitokselle lisätietoa, ja pyytää arvioimaan työtuloa uudelleen.
 • Kokonaisarvio on tärkeä asia. Se tarkoittaa, ettei yrittäjää voida kaavamaisesti verrata vain mediaanipalkkoihin tai katsoa vain liikevaihtoa, vaan eläkelaitoksen pitää tutkia yrittäjän toimittama tieto ja noudattaa harkinnanvaraisuutta, mutta yrittäjän pitää pyytää tätä.

Älä jäädy!

 • Eläkelaitokset ovat halukkaita neuvottelemaan ja usein ihan ymmärtäväisiä. Jos et pysty, jaksa tai ehdi tehdä kirjallista valitusta työtulostasi, soita eläkelaitokselle tai ota yhteyttä meihin (MYRY).
 • On tärkeää reagoida kahden viikon aikana (tai mikä on ilmoitettu vastausajaksi eläkelaitoksen puolelta), kun tieto tulee, ettei korotettu työtulo tule voimaan.
 • Jos et saa hyvää palvelua, voit myös vaihtaa eläkelaitosta. Yrittäjällä on oikeus tulla kuulluksi.

MYRY auttaa

 • Jos et ymmärrä saamaasi ehdotusta, tai olet uupunut tai hämilläsi, etkä jaksa selvitellä asiaa eläkelaitoksen kanssa tai oman kirjanpitäjäsi kanssa, tai et koe tulleesi kuulluksi kenenkään taholta, voit ottaa yhteyttä MYRYYn.
 • MYRY auttaa ja yhdistyksen yhteistyökumppani Suomen Yrittäjäturva auttaa myös mikäli olet MYRYn jäsen.
 • Ota yhteyttä mieluummin pian kuin viime hetkellä.
Lähde: MYRY: YEL-neuvontaa saat: 040 328 6700 (pääsääntöisesti MYRY:n jäsenille, mutta alustavaa neuvontaa kaikille)

Suomen Musiikintekijöiden jäsenetu:

Musiikintekijöiden jäsenille jäsenmaksusta -50 % (jäsenmaksu 35 €)

Mikä on Mikro- ja yksinyrittäjät ry (MYRY) on voittoa tavoittelematon ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka toimii mikro- ja yksinyrittäjien omana etujärjestönä. Yhdistys on kaikille pienille yrittäjille avoin verkostoitumis- ja vaikutusympäristö ilman byrokratiaa tai suuria jäsenmaksuja.

MYRY

 • edistää mikro- ja yksinyrittäjyyttä Suomessa, sekä parantaa mikro- ja yksinyrittäjien toiminnan edellytyksiä
 • pyrkii nostamaan mikro- ja yksinyrittäjien näkyvyyttä yhteiskunnallisessa ja julkisessa keskustelussa
 • edistää toiminnallaan mikro- ja yksinyrittäjien vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisessa ja poliittisessa päätöksenteossa
 • rohkaisee kaikkia pieniä yrittäjiä ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • tekee parhaansa lisätäkseen tietoisuutta yrittäjiä koskevista tärkeistä asioista
 • pyrkii tekemään laajaa yhteistyötä kaikkien mikro- ja yksinyrittäjiä edustavien eri järjestöjen ja toimialayhdistysten välillä
 • on aloittanut toimintansa syyskuussa 2022.