Lakiasiaintoimiston jäsenetu

Lakiasiaintoimisto Amos on vastuullinen lakipalveluja tarjoava toimisto. Ammattitaitoiset lakimiehet avustavat sinua oikeudellisten asioiden ratkaisemisessa. Haluamme rohkaista sinua, yritystäsi ja perhettäsi laittamaan lakiasiasi kuntoon. Meillä on runsaasti kokemusta artistien ja kulttuurialan toimijoiden avustamisesta.

Yrityksen tärkeimpiä asioita ovat:

  • Sopimukset kirjallisina (mm. kauppakirjat, osakassopimukset, vuokrasopimukset, yhteistyösopimukset)
  • Veroasiat mietittynä (mm. yritysjärjestelyt, sukupolven vaihdos, osinkotulo)
  • Apurahat ja valtiontuet haettu

Perheen tärkeimmät asiakirjat ovat:

  • Testamentti
  • Edunvalvontavaltakirja
  • Hoitotahto

Testamentti

Ainoa asiakirja, jolla henkilö voi määrätä omaisuudestaan kuoleman jälkeen. Sen avulla voidaan turvata lesken asemaa, poissulkea perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden omaisuuteesi ja välttää mahdollisia perintöriitoja. Testamentti on myös erinomainen työkalu perintöverosuunnittelussa. Testamentti tuo turvaa tulevaisuuteen, kun asiat on mietitty etukäteen valmiiksi.

Edunvalvontavaltuutus

Valtakirja, jolla voi valtuuttaa luottohenkilön hoitamaan sekä taloudellisia- että terveyttä koskevia asioita sen varalta, mikäli tulet kyvyttömäksi hoitamaan niitä itse. Valtakirjan avulla asioiden hoitaminen sujuu todella joustavasti ja joutuisasta vastakohtana ylimääräisille kuluille ja byrokratialle mikäli edunvalvontavaltakirjaa ei ole.

Hoitotahto

Asiakirja, jolla ilmaistaan etukäteen oma tahto hoidon varalta, silloin kun henkilö ei sairauden vuoksi pysty ilmaisemaan omaa tahtoasi. Olet esimerkiksi vakavasti sairaana ja tajuttomana tai saattohoidossa yllättäen. Hoitotahdossa määrätään muun muassa siitä, annetaanko elvytystä, miten kipua lievitetään ja jatketaanko elämää keinotekoisesti, vaikka toivoa ei enää toipumisesta olisi. Läheisten on helpompi tehdä päätöksiä silloin, kun olet itse etukäteen ilmaissut oman tahtosi asiassa.

Suomen Musiikintekijöiden jäsenenä saat 20 % alennuksen palveluista. Konsultaatiopuhelu on aina ilmainen.

Tervetuloa hoitamaan lakiasiasi kuntoon  www.amoslaki.fi.