Hae jäsenyyttä

Musiikilla on tekijänsä

Oletko säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja, tai kaikkea tätä? Työstenteletkö ammattimaisesti? Oletko tekijänoikeusjärjestön asiakas? Lähetä liittymishakemuksesi Suomen Musiikintekijät ry:lle!

Mikä on Suomen Musiikintekijät ry?

 • Suomen Musiikintekijät ry on musiikintekijöiden etujärjestö. Toimintamme ydintä ovat edunvalvonta ja jäsenpalvelut.
 • Suomen Musiikintekijät ry vaikuttaa musiikkialaa koskevassa toiminnassa ja päätöksenteossa.
 • Suomen Musiikintekijät ry huolehtii siitä, että jäsenistöllä on saatavilla viimeisin ja oikea tieto musiikintekijyyteen liittyen.
 • Suomen Musiikintekijät ry mahdollistaa jäsenistönsä verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä.

Kuka voi hakea?

 • Suomen Musiikintekijät ry:n jäseneksi voi hakea suomalainen tai Suomessa asuva säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka toimii ammattimaisesti musiikintekijänä.
 • Yhdistyksen hallitus on asettanut jäsenkriteeriksi Teoston tai jonkun muun tekijänoikeusjärjestön (poislukien Gramex) maksamia tekijänoikeuskorvauksia vähintään 500 euroa vuodessa. Mikäli 500 euron tekijänoikeuskorvausraja ei ylity, hakijaa pyydetään ilmoittamaan muut musiikin tekemisestä saatavat tulot.
  • Muita tuloja ovat esimerkiksi musiikin tekemisestä (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen) saamasi tilauspalkkiot tai tekijänoikeusjärjestöjen kautta tuloutumattomat rojaltit näyttämömusiikkisi esityksistä.
 • 500 euron tilaustyöstä saatava korvaus ei ole suoraan verrannollinen saman suuruiseen tekijänoikeuskorvaustilitykseen. Tekijän ammattimaisuutta arvioidaan työtilausten määrällä ja työn jatkuvuudella. Hallitus ottaa huomioon sen genren tulonmuodostuksen erityispiirteet, jossa hakija toimii.
 • Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.
 • Jäsenmaksu on 85 euroa/vuosi. Erillistä liittymismaksua ei ole. Liittymisvuosi on maksuton. Ensimmäinen jäsenmaksu tulee maksettavaksi liittymisvuotta seuraavana kalenterivuotena. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Hallitus voi työttömyyden, sairauden tai muun sellaisen syyn vuoksi vapauttaa yhdistyksen jäsenen vuosittaisesta jäsenmaksusta hänen anomuksestaan. Jäsenmaksusta vapautetaan jäsen, joka on täyttänyt 70 vuotta.
 • Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.
 • Lue lisäohjeet hakijalle tästä.

Jäsenedut

Jäsenmaksutiedot

Oletko jo Teoston jäsen?

Teoston jäsenenä olet vaikuttamassa Teostossa tärkeisiin päätöksiin. Huomaathan, että jäsenyys on eri asia kuin asiakkuus. Teoston jäsenyys on maksutonta.

Teoston jäsenyyttä voi hakea säveltäjä, sovittaja, sanoittaja tai kirjailija, joka on:

 • Teoston asiakas
 • Saanut Teostosta tilityksiä vähintään 3000 euroa hakemisvuotta edeltäneiden enintään kuuden tilityskauden (kalenterivuosi) aikana.

Hae Teoston jäsenyyttä tästä!

Hae nyt Musiikintekijöiden jäseneksi!

Hakeminen vaatii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella toimivan vahvan tunnistautumisen, jonka jälkeen sinut siirretään hakulomakkeelle.