Musiikintekijät -logo

Hae jäsenyyttä

Musiikilla on tekijänsä

Oletko säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja, tai kaikkea tätä? Työstenteletkö ammattimaisesti? Oletko tekijänoikeusjärjestön asiakas? Lähetä liittymishakemuksesi Suomen Musiikintekijät ry:lle!

Mikä on Suomen Musiikintekijät ry?

 • Suomen Musiikintekijät ry on musiikintekijöiden etujärjestö. Toimintamme ydintä ovat edunvalvonta ja jäsenpalvelut.
 • Suomen Musiikintekijät ry vaikuttaa musiikkialaa koskevassa toiminnassa ja päätöksenteossa.
 • Suomen Musiikintekijät ry huolehtii siitä, että jäsenistöllä on saatavilla viimeisin ja oikea tieto musiikintekijyyteen liittyen.
 • Suomen Musiikintekijät ry mahdollistaa jäsenistönsä verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä.

Kuka voi hakea?

 • Suomen Musiikintekijät ry:n jäseneksi voi hakea suomalainen tai Suomessa asuva säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka toimii ammattimaisesti musiikintekijänä.
 • Jäsenyys edellyttää edelliseltä vuodelta vähintään 500 euron tekijänoikeuskorvaustuloa tai vastaavaa tulomäärää säveltämisestä, sanoittamisesta ja/tai sovittamisesta.
 • Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Hyväksyntä edellyttää edellä mainittujen kriteerien täyttymistä.
 • Jäsenmaksu on 85 euroa/vuosi, ja se veloitetaan Teoston kesäkuussa maksettavasta tilityksestä. Erillistä liittymismaksua ei ole. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.

Miksi hakea?

 • Neuvontaa mm. sopimusten laadinnassa, työn hinnoittelussa ja muissa tekijyyteen liittyvissä asioissa
 • Tilitoimiston neuvontapalvelu musiikintekijyyteen liittyvissä kysymyksissä
 • Lakiapua
 • Jäsentapahtumia
 • Ammatillista koulutusta
 • Neljästi vuodessa ilmestyvä Musiikintekijä-lehti