Musiikintekijöiden rahasto

Musiikintekijöiden rahasto

Musiikintekijöiden rahasto edistää ja tukee suomalaisten musiikintekijöiden toimintaa ja työtä jakamalla stipendejä. Rahastoon siirrettävät varat ovat peräisin Kopiosto ry:n Suomen Musiikintekijät ry:lle vuosittain tilittämistä kevyen musiikin teosten kopiointikorvauksista.

Stipendejä haetaan ja myönnetyt stipendit julkaistaan sivulla Klaavi.fi

Stipendihaku kahdesti vuodessa

1. hakukierros 1.-28.2. (29. päivä karkausvuonna)

2. hakukierros 1.-31.8.

Yleistä

 • Haku tapahtuu sivustolla www.klaavi.fi.
 • Stipendiluokkia on kuusi.
 • Voit hakea eri stipendiluokista stipendiä samalla hakukierroksella.
 • Haku päättyy viimeisenä jättöpäivänä kello 23.59
 • Stipendit ovat henkilökohtaisia. Jos kyseessä on työryhmä (esim. bändi), hakee jokainen ryhmän jäsen itse.
 • Stipendiä ei myönnetä hakijalle, jolla on vuoden tai yli vuoden mittainen taiteilija- tai työskentelyapuraha, eikä hakijalle joka on saanut Musiikintekijöiden rahaston stipendin kahden edellisen hakukierroksen aikana. Esimerkki: Jos hakija on saanut 1/2021 kierroksella stipendin, voi hän hakea ja saada stipendin seuraavan kerran vasta kierroksella 2/2022.
 • Stipendin käytöstä on tehtävä selvitys vuoden kuluessa myöntöpäivästä lukien. Kirjaudu käyttäjätilillesi Klaavissa oikeassa yläkulmassa ja seuraa ohjeita selvityksen tekemiseksi. Mikäli selvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, et pysty tekemään uutta hakemusta.
 • Hakijan ei tarvitse olla Suomen Musiikintekijät ry:n jäsen.
 • Hakemukset käsittelee ja päätökset tekee Musiikintekijöiden rahaston toimikunta.
 • Rahaston varat ovat peräisin Kopiosto ry:n tilittämistä kopiointikorvauksista. Luterilaisen seurakuntamusiikin sanoittamisen stipendiluokan stipendeinä jaettavat varat ovat peräisin Kopioston ja Kirkkohallituksen yhteisesti toteuttamasta lisensoinnin pilottihankkeesta, jossa virsien sanoituksia liitettiin pääasiassa jumalanpalveluksista tehtyihin videoihin. Stipendejä jaetaan tässä väliaikaisessa luokassa niin kauan, kunnes pilotista kertyneet varat on kokonaan jaettu.
 • Huomioithan, että kaikki stipendien saajien nimet julkaistaan Klaavi.fi -sivustolla.

Stipendiluokat

Stipendejä voi hakea kuudesta eri hakukohteesta. Voit hakea stipendiä useammasta hakukohteesta samalla hakukierroksella.

Työskentelystipendi

Työskentelemiseen musiikintekijänä, luovaan työhön.
Stipendi on tarkoitettu luovaan työhön säveltäjänä, sanoittajana ja/ tai sovittajana. Stipendiä voi hakea myös tilaustöihin. Esim. sovittaja voi hakea stipendiä sovitustilaustyöhön. Tilaajan allekirjoittama aiesopimus tai tilaussopimus suositellaan liitettäväksi hakemukseen.
Työskentelystipendi on tarkoitettu luovan työn tukemiseen, eli teosten tekemiseen, ei niiden esittämiseen. Stipendit ovat suuruudeltaan 1000 – 3000 euroa.

Uralle-stipendi

Stipendi myönnetään nuorelle tekijälle, joka on vakavasti rakentamassa uraa musiikintekijänä. Hakijan tulee olla suomalainen tai Suomessa asuva säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja. Hakijan on oltava alle 30-vuotias hakukierroksen päättyessä (helmikuun tai elokuun viimeinen päivä).

Uralle-stipendi on suuruudeltaan 5000 € ja niitä jaetaan enintään neljä vuodessa. Hakemuksesta tulee selvitä, mihin stipendi on tarkoitus käyttää. Käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi luova taiteellinen työskentely ja työhön liittyvät laite- tai ohjelmistohankinnat, matkat, ostopalvelut, muusikkopalkkiot, promomateriaalit tai studiovuokra.

Stipendiä ei myönnetä livetoimintaan tai äänitteiden julkaisukuluihin.

Hakemukseen tulee liittää vähintään yksi suosituskirje ja työnäyte.

Hakija voi saada Uralle-stipendin vain kerran.

Reissustipendi

Matkojen kustannuksiin, residenssin vuokraan, osallistumismaksuihin kotimaassa ja ulkomailla.

Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöiden luovasta työstä aiheutuvien matkojen kustannuksiin, residenssin vuokraan sekä ammattiin tai ammatilliseen pätevöitymiseen liittyvien tapahtumien osallistumismaksuihin kotimaassa ja ulkomailla. Stipendit ovat 500 – 3000 euroa. Yli 1000 euron stipendeissä vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa.

Hankintastipendi

Hankintoihin, työhuoneen vuokraan.

Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöille työkalujen (soittimet, ohjelmistot, tietokoneet, muut laitteet, yms.) hankintaan tai työskentelytilojen vuokraan. Hankintojen tulee tukea hakijan tekijyyttä, eli esim. live-esiintymisissä tarvittavia hankintoja ei tueta. Tuki myönnetään kertaluontoisesti, eli esim. työhuoneen vuokraan ainoastaan tuettavan hankkeen keston ajan. Stipendit ovat 500 – 3000 euroa. Yli 1000 euron stipendeissä vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa. Laadi budjetti mahdollisimman realistiseksi ja huomioi, että hankintakohteen tulee olla kohtuuhintainen.

Erityisstipendi

Erityisstipendi voidaan myöntää hakemukselle, jossa erityisen suuren tuen tarve on hyvin perusteltu. Hakijan tulee olla vakiinnuttanut asemansa musiikintekijänä. Erityisstipendiä voi hakea esim. opintoihin ulkomailla, matkakuluihin tai pitkäkestoisen työskentelyn tukemiseen. Erityisstipendejä jaetaan vain muutama vuodessa. Erityisstipendi on 6.000 – 12.000 euroa. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa.

Luterilaisen seurakuntamusiikin sanoittamisen stipendiluokka 

Stipendi on tarkoitettu luterilaisen seurakuntamusiikin sanoittajien luovaan taiteellinen työskentelyyn, luovaan työskentelyyn residenssissä, verkostojen vahvistamiseen, täydennyskoulutukseen, ammatilliseen pätevöitymiseen tai sanoittamista edistävään hankintaan.

Luterilaisen seurakuntamusiikin sanoittamisen stipendiluokan sanoituksella tarkoitetaan tässä sanoitusta, joka on osa ensisijaisesti evankelis-luterilaisissa seurakunnissa käytettäväksi tarkoitettua musiikkia.

Stipendi on suuruudeltaan 1000–6000 euroa. Stipendi voidaan kuitenkin myöntää edellä mainittua suurempana hakemukselle, jossa erityisen suuren tuen tarve on hyvin perusteltu. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksen talousarviossa.

Stipendeinä jaettavat varat ovat peräisin Kopioston ja Kirkkohallituksen yhteisesti toteuttamasta lisensoinnin pilottihankkeesta, jossa virsien sanoituksia liitettiin pääasiassa jumalanpalveluksista tehtyihin videoihin. Stipendejä jaetaan tässä väliaikaisessa luokassa niin kauan, kunnes pilotista kertyneet varat on kokonaan jaettu.

Haku tapahtuu sivustolla www.klaavi.fi.

 

Apua stipendi/apurahahakuun?

Yhteystiedot

Riitta Huttunen
Rahaston toimikunnan esittelijä
puh. 050 355 1036
rahasto@musiikintekijat.fi

Musiikintekijöiden rahaston toimikunnan jäsenet

Sampo Haapaniemi, puheenjohtaja
Riitta Huttunen, esittelijä

Tom Frisk
Pertti Jalonen
Anne-Mari Kivimäki
Kaisa Korhonen
Pekka Lehti
Salla Luhtala
Maria Silvennoinen
Tiina Vainikainen

Musiikintekijöiden rahaston säännöt