Lakiapu

Annamme neuvontaa ensisijaisesti toimiston henkilökunnan asiantuntemuksen puitteissa.

Jäsenellämme on myös mahdollisuus pyytää hallitukseltamme valtuutus ulkoisen asianajajan palveluihin ja niiden kulujen kattamiseen. Pyyntö hallitukselle tehdään toimiston avulla kirjallisena. Asian tulee koskea tekijänoikeuksia, niihin liittyvää rikkomusta tai olla muutoin musiikintekijyyteen liittyvä ennakkotapaus.

Jos hallitus myöntää valtuutuksen, asianajajapalvelu on jäsenelle maksuton. Hallituksen myöntämä valtuutus voi olla myös rajallinen tai ehdollinen. Toimisto päättää asianajajan valinnasta.