Musiikintekijä Apuraha

Karjalan Kulttuurirahaston apuraha

Apurahahakemukset tulee jättää vuosittain tammikuun loppuun mennessä Säätiön apurahajärjestelmään (linkki alempana). Säätiö on 1.9.2015 siirtynyt käyttämään yksinomaan sähköistä apurahojen hakujärjestelmää.

Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa selvitys vuosittain sekä hankkeen valmistuttua.

Haku ja ohjeet: https://www.karjalankulttuurirahasto.fi/

Madetoja-säätiö

APURAHAHAKU 2019

Suomen Säveltäjät ry:n perustaman Madetoja-säätiön avustukset taidemusiikin hankkeisiin ovat haettavissa 1.–31.1.2019. Avustuksia myönnetään Leevi Madetojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävel­lys­ten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen.

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille esiintyjille ja esiin­­tyjä­yhteisöille, jotka eivät saa huomattavaa julkista tukea. Avustusta hakee esiintyjä tai tilaaja eikä sitä myönnetä jo toteutuneisiin hank­keisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä hakijalle ja/tai säveltäjälle, jolla on säätiöstä tuettu keskeneräinen projekti. Avustusta ei voi saada liioin kahtena peräkkäisenä vuotena. Taltiointitukea voi hakea myös säveltäjä.

Sävellystilauksia koskevissa anomuksissa on oltava mu­ka­na säveltäjän suostumus.

Yhteisöjen tulee liittää anomukseensa uusin tilinpäätös ja talousarvio.

Avustukset maksetaan jälkikäteen tilisel­vi­tys­tä vastaan.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 31.1.2019. Siirry sähköiseen hakujärjestelmään.

Tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies

Annu Mikkonen, puh. (09) 44 55 89
annu.mikkonen(at)composers.fi

 

Lisätiedot ja haku: https://composers.fi/apurahat/madetoja-saatio/

Suomen Kulttuurirahaston apurahat

Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.
Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.

Voit jättää hakemuksen Kulttuurirahastolle hakuaikoina. Tutustu eri apurahojen hakuohjeisiin ja varaa riittävästi aikaa hakemuksen laatimiseen. Hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Tiedusteluihin vastataan arkisin klo 09–15 puhelimitse (09 612810) ja sähköpostitse (apurahainfo@skr.fi). Tammikuun hakua koskeviin tiedusteluihin vastataan maakuntarahastoissa. Verkkopalveluiden käyttöön liittyviin teknisiin kysymyksiin vastataan sähköpostitse (tekninentuki@skr.fi).

Hakuohjeet: https://skr.fi/apurahat 

Greta ja William Lehtisen säätiön apurahat

Greta ja William Lehtisen säätiö julistaa kuvataiteilijoiden, taideteollisuuden harjoittajien, säveltaiteilijoiden ja arkkitehtien haettavaksi apurahoja. Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla. Säätiö tukee ensisijassa hakijoiden sellaista toimintaa tai hankintoja, jotka kohdistuvat apurahahakemuksen jättämisajankohtaa seuraavaan 12 kuukauden aikaan.

Kirjalliset hakemukset selvityksineen ja mahdollisine liitteineen, joihin hakija haluaa viitata, on postitettava viimeistään helmikuun 28. päivänä 2018 osoitteella:
Greta ja William Lehtisen säätiö
c/o Säätiön asiamies Jouko Huhtala, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
PL 233, 00130 Helsinki

Hakijan tulee hakemuksen yhteydessä ilmoittaa apurahat, jotka hän on saanut kolmen vuoden aikana ennen apurahahakemuksen jättämistä. Lisäksi hakijan tulee ilmoittaa muut vireillä olevat apurahahakemuksensa, joiden jakamisesta ei vielä ole tehty päätöstä.

Mikäli hakija esittää kirjallisen hakemuksensa tueksi myös kuvamateriaalia, pyydetään hakemukseen liittämään vähintään 3–5 erillistä kuvanäytettä paperitulosteina, mielellään A4-koossa.

Säätiön hallitus päättää apurahoista kokouksessaan, joka pidetään kuluvan vuoden toukokuun lopussa – kesäkuun alussa. Apurahojen saajat tullaan ilmoittamaan säätiön kotisivuilla kesäkuun puoleen väliin mennessä. Lisäksi apurahan saaneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Yleensä yksittäisen myönnetyn apurahan enimmäismäärä on ollut 5000 euroa.

Lain mukaisesti apurahan maksaja ilmoittaa apurahan saajien nimet Melalle (www.mela.fi). Hakemuksia ei palauteta ja niitä säilytetään ainoastaan hakuvuoden loppuun saakka.

Lisätietoja: https://www.gretajawilliamlehtinen.fi/ohjeet.htm

Frame Contemporary Art Finland Matka-apurahat

Framen apurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide.

Matka-apurahoja on kolme erilaista:
1) Taiteilijan matka-apuraha näyttelytoimintaan ulkomailla
2) Asiantuntijan matka-apuraha ulkomaille
3) Ulkomaisen asiantuntijan matka-apuraha Suomeen.

Lisätietoja: https://frame-finland.fi/apurahat/hakijat/

Hakuohjeet

Haku vuoden 2018 matkoihin on auki 1.11.2017–31.10.2018. Asiantuntijahaku on auki 31.8.2018 asti. Päätöksiä tehdään joka toinen kuukausi. Tarkemmat hakuohjeet www-sivuilta: https://frame-finland.fi/apurahat/hakijat/.

Hakemus täytetään Framen apurahapalvelussa: https://frame.apurahat.net/frame/.

Musiikin edistämissäätiön (MES) tuet

Suunnitteletko konserttia? Oletko tekemässä äänitettä? Haluatko keskittyä luovaan työhön? Hae tukea MESiltä.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Mene osoitteeseen hakemus.musiikinedistamissaatio.fi ja kirjaudu sivulle henkilö-, yhdistys- tai yrityskohtaisilla tunnuksilla. Jos sinulla ei ole tunnuksia, rekisteröidy ensin palvelun käyttäjäksi. Saat tunnukset sen jälkeen sähköpostiisi.

Näin teet hakemuksen

Aloita hakuprosessi ajoissa.
Täytä hakemus ja lähetä se. Voit myös tallentaa hakemuksen ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.
Liitä musiikkinäytteitä vain pyydettäessä. Näytteiden tulee olla mp3-muodossa ja siinä järjestyksessä, jossa haluat toimikunnan kuuntelevan kappaleet.
Lisää halutessasi hakemukseen muita liitteitä tekstitiedostona. Vältä tarpeettomien liitteiden toimittamista (esim. lehtiartikkeleiden, valokuvien, julisteiden, toimintakertomusten, tilinpäätösten).
Laadi hakemus mahdollisimman realistiselta pohjalta. Harkitse myös tarkkaan, miten suurta tukisummaa haet. Myönnetyt tukisummat ovat useimmiten 30–50 % hankkeen kustannusarviosta.
Hakemukset tulee toimittaa MESille ennen hankkeiden toteuttamista/tuotantojen julkaisemista. Jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Poikkeuksen muodostaa äänitetuotantotuki, johon on voinut vuoden 2018 alusta alkaen hakea tukea myös julkaisuajankohdan jälkeen. Tukea on kuitenkin haettava viimeistään 4 kuukautta julkaisuajankohdan jälkeen.

Käsittelyprosessi kestää yleensä 6-8 viikkoa. Päätös lähetetään hakijalle sähköisesti heti, kun se on tehty.

Jos saat myönteisen päätöksen tukihakemukseesi, noudata vastauskirjeen ohjeita saadaksesi myönnetyn tukisumman käyttöösi.

Sähköistä hakujärjestelmää koskeviin kysymyksiin vastaa:

Ulla Haukatsalo
ulla.haukatsalo@musiikinedistamissaatio.fi
puh. 09 6803 4042

Hakeminen ja ohjeet:  https://www.musiikinedistamissaatio.fi/hae-tukea

Frame Contemporary Art Finland

Framen apurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide.

Apurahoja on kahdenlaisia: jatkuvasti haettava matka-apuraha ja kaksi kertaa vuodessa haettava projektiapuraha. Matka-apuraha on suunnattu taiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja työryhmille. Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun.

Hakemus täytetään verkossa Framen apurahapalvelussa: https://frame.apurahat.net/frame/.
Lisätietoja hakumenettelystä https://frame-finland.fi/apurahat/hakijat/.

Taiteen edistämiskeskuksen apurahat

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen

Apurahat on tarkoitettu taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille kulttuurin moninaisuuden edistämiseen.

Kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana.

Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Alueiden kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Alueiden työskentelyapurahat

Työskentelyapurahat on tarkoitettu alueella toimiville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen taidejournalisteille taiteelliseen työskentelyyn.

Lastenkulttuurin kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille tai heidän muodostamilleen työryhmille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.

Katso tarkat hakuajat sekä hakuohjeet Taiken sivuilta: https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset

Musiikintekijöiden rahaston stipendihaku

Musiikintekijöiden rahaston stipendihaut aina kaksi kertaa vuodessa:

1. hakukierros 1.-28.2. (29.päivä karkausvuonna)
2. hakukierros 1.-31.8.

Haku tapahtuu sivustolla www.klaavi.fi. Klaavista löytyy tiedot myös viime stipendikierroksella myönnetyistä summista ja stipendikohteista.

Koneen Säätiön apurahat

Apurahan hakuajat:

1.9.2017 – 15.9.2017

1.9.2018 – 15.9.2018

Koneen Säätiön vuosittainen apurahojen hakuaika alkaa 1.9. ja päättyy 15.9. klo 16 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan apurahahakemusten verkkopalvelussa. Näissä ohjeissa kerromme käytännön ohjeita hakemisesta.

https://www.koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/

MIHIN APURAHAA VOI HAKEA?

Koneen Säätiö tukee tieteen ja taiteen rohkeita avauksia.

Apurahaa voi hakea:

  • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
  • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
  • muuhun kulttuurityöhön.

Etusijalla ovat alat ja -aiheet, jotka ovat monialaisia, uusia, marginaalisia tai valtavirran ulkopuolisia. Kannustamme monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Etusijalla ovat hankkeet, joissa tieteellä ja taiteella on itseisarvoinen asema; erilaiset luovan talouden tai soveltavan tieteen tai taiteen hankkeet eivät ole ensisijaisia. Vuosina 2016–2020 päätöksissä otetaan huomioon myös SUOMEN MUUTTUVAT NAAPURUUDET -OHJELMAN painotukset.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Taiteellisella tutkimuksella tarkoitamme tutkimusta, jossa taiteellinen ja tutkimuksellinen työ ovat vuorovaikutuksessa, ja jota tavallisesti tehdään taidekorkeakouluissa. Tutkimuksen kohteena voi olla tutkija-taiteilijan oma taiteellinen työ.

Yleensä apurahoja ei myönnetä kasvatustieteelliseen, psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen eikä kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Painotamme tieteen yksilöapurahavalinnoissa sekä vastaväitelleiden post doc -tutkimusta että tutkijanurallaan pidemmälle ehtineiden tutkijoiden työtä.

Suosimme kansainvälisyyttä eli esimerkiksi ulkomailla työskenteleviä suomalaisia hakijoita ja Suomessa työskenteleviä ulkomaisia hakijoita. Maantieteellisesti painopisteenä on Itämeren piiri.

Koneen Säätiö haluaa edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Tämän vuoksi painotamme tukipäätöksissämme muun muassa suomenkielisen tietokirjallisuuden kirjoittamista.

Myönnämme rahoitusta etenkin tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn ja tarvittaessa myös muihin kuluihin.