Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön apuraha

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön apuraha

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön apuraha

Apurahoja haetaan syksyisin loka-marraskuussa. Hakuilmoitus julkaistaan säätiön verkkosivuilla sekä alan lehdissä ja lähetetään sähköisesti musiikin alan koulutusta tarjoaviin oppilaitoksiin.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna hakuaikana tällä sivulla. Säätiö voi jakaa apurahoja myös ilman hakemusta. Apurahoista päättää säätiön hallitus ja tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan viimeistään suomalaisen musiikin päivänä 8.12.

Haetun apurahan saajan on toimitettava säätiön hallitukselle selvitys apurahan käytöstä kahden (2) vuoden kuluessa sen nostamisesta.

Vuoden 2017 apurahoina myönnettiin 7500 euroa Suomen Säveltäjät ry:n ja MUTES ry:n työryhmille sävellyspedagogiikan kehittämiseen kokoamalla yhteen ja dokumentoimalla olemassaolevaa, aiempien kehityshankkeiden kerryttämää osaamista ja tietämystä.

Lisätietoa apurahasta: https://www.suomensaveltaiteentukisaatio.fi/hakeminen.html