Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa seuraavia apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi:

1. Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot. Apurahoja ei myönnetä levytyksiin eikä instrumentti- ja laitehankintoihin. Apurahojen saajan on tehtävä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä selvitys apurahan käytöstä.

2. Avustuksia tilaussävellysrahastosta uusien kamarimusiikkiteosten tilaamiseksi. Näitä apurahoja voivat anoa muusikot ja esimerkiksi festivaalien järjestäjät sävellystilauspalkkiota varten. Avustuksia ei myönnetä jo toteutuneisiin hankkeisiin.

3. Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti elävien suomalaisten runoilijoiden tuotantoon tehtävät sävellykset. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.

4. Erik Bergman -apuraha jaetaan ensimmäisen kerran vuonna 2016. Apuraha jaetaan Erik Bergmanin säveltäjälaadun hengessä toimivalle, jo kykynsä osoittaneelle säveltäjälle. Apurahaa ei jaeta vuosittain. Erik Bergman -apurahaa ei jaeta vuonna 2017.

Apurahat (1, 3 ja 4) ovat verotonta tuloa. Näitä hakevat tekijät itse.
Avustus (2) on säveltäjälle veronalaista tuloa.

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki

annu.mikkonen@composers.fi
puhelin 09 445589
https://composers.fi/apurahat/