Suomen kulttuurirahasto maakuntarahastot - tammikuun haku

Suomen kulttuurirahasto maakuntarahastot – tammikuun haku

Maakuntarahastojen yhtenäinen hakuaika on tammikuussa. Apurahoja haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Apurahat jaetaan kunkin maakuntarahaston omassa vuosijuhlassa keväällä.

Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.

Taidetta hoitolaitoksiin

Maakuntarahastot jakavat myös Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Uutena hakualana ovat pelit

Apurahaa voi hakea pelien taiteelliseen suunnitteluun (kuten käsikirjoitukseen tai muuhun sisällölliseen suunnitteluun, sävellystyöhön tai visuaaliseen suunnitteluun) tai toteuttamiseen. Hakemuksen kohteena olevalla pelillä tulee olla taiteellisia, kulttuurisia tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Pelin muotoa tai toimintaympäristöä ei ole rajoitettu.

Tutustu maakuntarahastojen apurahojen erityispiirteisiin alla olevien linkkien kautta. Sieltä löydät myös rahastojen yhteystiedot.

Etelä-Karjalan rahasto
Etelä-Pohjanmaan rahasto
Etelä-Savon rahasto
Hämeen rahasto
Kainuun rahasto
Keski-Pohjanmaan rahasto
Keski-Suomen rahasto
Kymenlaakson rahasto
Lapin rahasto
Pirkanmaan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Pohjanmaan rahasto
Pohjois-Savon rahasto
Päijät-Hämeen rahasto
Satakunnan rahasto
Uudenmaan rahasto
Varsinais-Suomen rahasto