Musiikintekijä Apuraha

Koneen Säätiö: Saaren kartanon residenssipaikat

TYÖSKENTELY SAAREN KARTANOSSA

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi sijaitsee luonnonläheisessä maaseutumiljöössä, Mietoistenlahden rannalla 30 km:n päässä Turusta pohjoiseen. Residenssin kolme studiota, tanssistudio, muut työtilat, viihtyisät asunnot sekä maalaisympäristö kauniissa kartanomiljöössä tarjoavat residenssivieraille tilaisuuden työskennellä luovassa ilmapiirissä. Residenssissä voi keskittyä rauhassa omaan työskentelyyn sekä olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden residenssiläisten kanssa. Lue lisää Saaren kartanon miljööstä

Saaren kartanon residenssissä työskentelee kevään ja syksyn aikana yleensä 7 residenssitaiteilijaa ja yksi Koneen Säätiön apurahalla työskentelevä tutkija kerrallaan neljän 2 kuukauden mittaisen jakson aikana, ja kesällä toukokuusta elokuuhun kaikki tilat on varattu ryhmille.  Lisäksi residenssissä työskentelee läpi vuoden yhteisötaiteilija.

Kansainvälisen taiteilijaresidenssin yhteisenä kielenä on englanti.

RESIDENSSIAPURAHA

Myönnämme residenssipaikan saaneille apurahan residenssityöskentelyn ajaksi ja Suomen ulkopuolelta Saaren kartanon residenssiin tulijoilla on myös mahdollisuus hakea hitaan matkustamisen tukea sekä työskentelyapurahaa matka-ajalle, mikäli matka kestää yhteensä yli viikon. Hitaalla matkustamisella tarkoitetaan lentämisen ja muiden ekologisesti kestämättömien kulkuvälineiden välttämistä. Lisää hitaan matkustamisen tuesta voit lukea ohjeistuksen kohdasta Hitaan matkustamisen tuki.

Jokaisella yksilöresidenssiin valitulla on käytössään oma perusvarusteltu asunto (joko omalla keittiöllä, minikeittiöllä tai yhteiskeittiöllä varusteltuna) sekä oma työskentelytila, jota ei tarvitse jakaa muiden kanssa. Kesän ryhmäresidensseissä ryhmät majoittuvat tiiviimmin, mutta jokaisella ryhmällä on lähtökohtaisesti oma työskentelytila.

YKSILÖRESIDENSSIN KUUKAUSIAPURAHA

Yksilöresidenssiin valitulle maksetaan kuukausiapurahaa. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä 42 päivää/residenssijakso.

Yksilöresidenssin kuukausiapurahaluokat:

 • apuraha 1: uran alkuvaiheessa 2 400 euroa / kk
 • apuraha 2: uran keskivaiheilla 2 800 euroa / kk
 • apuraha 3: kokenut 3 500 euroa / kk

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa. Apurahaluokat määräytyvä kokemuksen mukaan eikä korkeampaa apurahaluokkaa voi perustella esim. matkoilla tai tarvikkeilla.

Lähde: Koneen säätiö

Haku ja ohjeet TÄSTÄ

 

Koneen säätiön apuraha

Koneen säätiön tehtävä

Koneen Säätiön tehtävänä on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Kannustamme apurahaa hakevia rohkeuteen, rajojen ylittämiseen ja uusiin avauksiin. Seuraava yleinen apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2020. Luethan tähän kootut hakuohjeet huolellisesti ennen hakemista. Hakemus kirjoitetaan apurahojen verkkopalvelussa.
Lue myös tämän vuoden hausta kertova tiedotteemme.

Mihin apurahaa voi hakea?

Apurahaa voi hakea:
1) tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
2) tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
3) tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
4) apurahoja voidaan myöntää myös muuhun kulttuurityöhön.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Lauttasaaren kartanon residenssi

Vuosittaisen apurahahaun yhteydessä järjestetään haku Lauttasaaren kartanon residenssiin, jossa suomalainen taide- ja/tai tiedeyhteisö (tai työryhmä) voi hakea 1–4 kuukauden mittaista residenssipaikkaa vakituisesti muualla kuin Suomessa työskentelevälle taiteen ja tieteen asiantuntijalle, kuten tutkijalle, taiteilijalle tai kuraattorille.
Lisätietoa residenssistä: https://koneensaatio.fi/lauttasaaren-kartano/lauttasaaren-kartanon-residenssi/

Haku ja lisäohjeet tästä

 

Kulttuurin digiloikka -apuraha, Alfred Kordelinin säätiö

MIHIN TARKOITUKSEEN?

Apuraha on tarkoitettu digitaalisten sisältöjen tuottamiseen ja niiden jakamiseen eri alustoilla sekä digitaalisuutta hyödyntäviin kokeiluihin ja/tai omien toimintatapojen kehittämiseen. Apurahaa voi hakea esimerkiksi

 • digitaalisten sisältöjen tuottamiseen ja niiden jakamiseen eri alustoilla
 • suunnitelmaan tai kokeiluun, joka tähtää omien toimintatapojen uudistamiseen tai tehostamiseen digitaalisia kanavia hyväksikäyttäen. Hanke voi olla esimerkiksi suunnitelma markkinoinnin ja viestinnän kehittämisestä tai hankkeiden rahoituspohjan monipuolistamisesta.

Huom! Apurahaa ei myönnetä pelkästään sisältöjen tuottamiseen, esimerkiksi digitaalisten taideteosten valmistamiseen. Taiteellisen työn lisäksi hakijan on esitettävä suunnitelma siitä, miten hakija aikoo hyödyntää digitaalisuutta esimerkiksi töiden esittelemisessä, markkinoimisessa tai myymisessä.

KUKA VOI HAKEA?

Apuraha on tarkoitettu ammattimaisesti toimiville kulttuurintekijöille kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja työryhmät.

Hakija, jolle on myönnetty Kordelinin säätiön apuraha elokuun 2019 hausta voivat myös hakea tässä haussa. Kulttuurin digiloikka -apurahan hakeminen/saaminen ei ole esteenä hakea säätiön apurahaa 1.-15.8.2020

KUKA EI VOI HAKEA?

Apurahaa ei voi hakea, jos

 • aiemmin Kordelinin säätiöltä saatu apuraha on käyttämättä ja selvittämättä
 • hakija on kokopäiväisessä työssä tai jos hänellä on apurahan käyttöaikaan ajoittuva muu apuraha käytössään
 • hakijalla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha
 • hakijalle myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Apurahaa eivät voi hakea yhteisöt eivätkä tieteentekijät tutkimukseen.

APURAHAN SUURUUS

Apurahan suuruus on 3000 euroa. Apurahaa voi hakea työskentelyyn tai kuluihin tai molempiin.

MILLE AJALLE?

Apuraha on nostettava ja käytettävä 20.5. – 31.8.2020 välisenä aikana. Apurahan käyttöselvitys toimitetaan säätiöön viimeistään 30.9.2020 mennessä.

HAKUAIKA JA HAKEMINEN

Hakuaika on 20.-26.4.2020. Hakuaika alkaa 20.4 klo 9.00 ja päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Hakemus ja liite on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Myöhästyneitä hakemuksia tai liitteitä ei käsitellä.

LIITTEET

 • ansioluettelo (pakollinen) Liitteen tulee olla pdf-muotoinen ja se tulee lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta yhdessä hakemuksen kanssa.

Hakemukseen ei liitetä muita liitteitä eikä niitä voi lähettää sähköpostitse tai postitse. Lisää työsuunnitelmaan tai ansioluetteloon linkki verkkoportfolioosi, mikäli sinulla sellainen on.

PÄÄTÖKSET

Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Kerromme päätöksistä viimeistään 15. toukokuuta sähköpostitse kaikille hakijoille.

Hae apurahaa TÄSTÄ.

Erik Lindströmin rahasto

Erik Lindströmin rahaston apuraha haettavana

Musiikkiarkiston yhteydessä toimivasta Erik Lindströmin rahastosta on vuonna 2021 jaossa yksi 1500 euron apuraha sopivaksi katsottavalle hakijalle. Etusijalle hakemuksissa asetetaan Yhdysvaltoihin suuntautuvat opintomatkat, joiden toteutumisessa Lindströmin apurahalla on keskeinen merkitys. Ensisijaisesti tuetaan muusikoita, jotka pääsisivät apurahan ansiosta ensimmäistä kertaa Yhdysvaltoihin. Matkan voi toteuttaa, kun matkustaminen on pandemiatilanteen kannalta turvallista.

Hakuaika päättyy perjantaina 16.4.2021. Hakemus osoitetaan Musiikkiarkiston hallitukselle. Se lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info@musiikkiarkisto.fi.

Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi hakijan aikaisemmat opinnot ja musiikillinen toiminta, opintosuunnitelma, opintojen rahoitussuunnitelma ja yhteystiedot.

Apurahapäätös julkistetaan syksyn 2021 aikana.

Sävellystilaustoimikunta – partituurimusiikki

Kotimaisella luovalla säveltaiteella tarkoitetaan suomalaisten säveltäjien ja sovittajien teoksia. Suomalaisiksi tekijöiksi katsotaan paitsi Suomen kansalaiset myös vakituisesti Suomessa asuvat.

Avustukset myönnetään hakemusten perusteella. Niitä käsittelee alan asiantuntijoista koostuva taiteellinen toimikunta. Asiantuntijat nimeää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan Teoston hallitus Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Suomen Musiikintekijät ry:n suositusten pohjalta. Sävellystilaustoimikunnan jäsenet ovat Reijo KekkonenVirpi EromaRiikka TalvitiePessi Levanto ja Lauri Mäntysaari. Sihteerinä toimii Jennah Vainio.

Avustusten hakeminen

Sävellystilaustukea voi hakea vain Teoston sävellystilaustoimikunnan omilla hakulomakkeilla. Tuen haussa tulee huomioida säveltäjäkohtainen yhden vuoden karenssi. Avustusta ei voi saada kahtena peräkkäisenä vuotena säveltäjä, jolle on myönnetty toiseen tilaukseen tukea edellisenä vuonna.

Ohjeita hakijalle

Tarkoituksena on tukea sävellystilaustoimintaa ja sen kautta uuden partituurimusiikin syntymistä.

Avustusta anoo tilaaja, ei säveltäjä. Tilaaja voi olla yhteisö tai yksittäinen henkilö, joka sitoutuu tilaamaan teoksen sekä vastaamaan esitysmateriaalin valmistamisesta ja teoksen esittämisestä/esityttämisestä sekä sitoutuu maksamaan palkkioon liittyvät henkilösivukulut.

Säveltäjän tulee olla suomalainen tai Suomessa toimiva.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti yksittäisille muusikoille sekä sellaisille yhtyeille, kuoroille, orkestereille tai muille yhteisöille, jotka eivät nauti huomattavaa julkista tukea. Myös vakavaraisemmat yhteisöt voivat tulla avustuksen saajina kysymykseen, mikäli ne sitoutuvat rahoittamaan sävellyspalkkion kustannuksista vähintään 50 % muilla varoilla kuin sävellystilausrahastolta anottavalla avustuksella. Muilta osin sävellystilausrahasto pyrkii maksamaan avustukset täysimääräisinä, todellista sävellyspalkkiota vastaavina summina. Yksittäisen avustuksen ei tule ilman erityisiä syitä olla suurempi kuin 5 000 euroa.

Avustusta ei myönnetä hankkeelle, joka hakuajan päättyessä on suurelta osin jo toteutunut. Avustus myönnetään vain sävellyspalkkion kattamiseksi eikä esimerkiksi esitysmateriaalin kirjoituskuluihin.

Tilaajan tulee liittää anomukseensa säveltäjän kanssa tekemänsä sävellystilaussopimus tai aiesopimus, josta ilmenee teoksen kokoonpano ja kesto, tilauspalkkion suuruus sekä päivämäärä, johon mennessä sävellyksen tulee olla valmis ja päivämäärä, johon mennessä tilaaja sitoutuu kantaesittämään teoksen.

Aiesopimuksessa tulee olla maininta, että sopimus astuu voimaan, mikäli Teoston sävellystilaustoimikunta myöntää anotun avustuksen.

Tilaaja voi halutessaan liittää anomukseen työnäytteeksi yhden partituurin sekä lyhyet ammatilliset elämäkertatiedot säveltäjästä, jolta tilaus on tarkoitus tehdä. Tämä kannattaa tehdä aina, kun on syytä olettaa, että ao. säveltäjä ei ole sävellystilaustoimikunnalle entuudestaan tuttu.

Mikäli tilaajana on ennakkoperintärekisteriin merkitty yhteisö, Teosto maksaa avustuksen tilaajalle, joka sävellyspalkkiota maksaessaan tekee myös ennakonpidätyksen tilityksen verottajalle.

Mikäli tilaajana on yksittäinen henkilö tai ennakkoperintärekisteriin merkitsemätön yhteisö tai ulkomainen taho, Teosto maksaa avustuksen mukaisen palkkion suoraan säveltäjälle ja huolehtii ennakonpidätyksen tilityksen verottajalle.

Teosto maksaa avustuksen tilaajalle tai sävellyspalkkion suoraan säveltäjälle sen jälkeen, kun sävellystilaustoimikunnan sihteeri on voinut todeta teoksen valmistuneen ja vastaavan anomusta. Jos teos poikkeaa kohtuuttomasti anomuksessa annetuista tiedoista, on Teostolla oikeus jättää avustus maksamatta.

Tilaajan ja säveltäjän välillä syntyneet riitatilanteet voivat vaikuttaa avustuksen maksamiseen.

Teosto voi myös jättää avustuksen maksamatta, jos anomuksen/sopimuksen mukaiset päivämäärät, jotka koskevat sävellyksen valmistumista, ylittyvät kohtuuttomasti. Takaraja on 3 vuotta myöntämispäätöksestä. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan sävellystilaustoimikunnan sihteerille mahdollisista sävellyksen valmistumisen ajankohdan tai kantaesityksen muutoksista. Mikäli säveltäjällä/tilaajalla ei ole esittää riittävää syytä viivästymiselle, myönnetty sävellystilausavustus palaa aikataulun umpeutuessa uusjakoon.

Sävellystilaustoimikunnan päätöksistä ei voi valittaa.

Haku ja lisäohjeet TÄÄLTÄ

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta, Projekti- ja kehittämisavustukset

Lähikulttuuriavustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Mihin tarkoitukseen: Kulttuuritapahtumien ja muiden kulttuuriprojektien toteuttamiseen sekä kuntalaisten osallisuutta lisäävien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen ja alueellisen osallistavan kulttuurityön hankkeisiin.

Kehittämisavustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille.
Mihin tarkoitukseen: Uusien toimintamallien kehittämiseen taide- ja kulttuuriorganisaation sisällä tai alan toimijoiden yhteistyönä, voidaan käyttää myös hankerahoituksena monivuotisia EU-tukia haettaessa. Mikäli kehittämisavustusta haetaan EU-hankkeen hankerahoituksen osaksi, mukaan tulee liittää myös selvitys haettavasta EU-tuesta ja projektin hankemallista.

Avustukset taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen
Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Toiminnassa tulee huomioida harrastuksen taloudellinen ja maantieteellinen saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä monenlaiset oppimistavat. Taidesisältöjen tulee olla harrastuksen ytimessä ja harrastuksen ohjaajalla tulee olla asiantuntemus ao. taiteenlajiin. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan ensisijaisesti hankkeet, jotka kohdentuvat niille suuralueille, joilla taideharrastamisen tarjontaa on niukasti. Avustusta voidaan myöntää myös koulujen loma-aikoina tapahtuvaan toimintaan.

Lisäohjeet ja haku. 

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta, taideapuraha

Espoon kulttuurilautakunta myöntää vuosiavustuksia ja projekti- ja kehittämisavustuksia pääsääntöisesti espoolaisille kulttuuritoimijoille ja Espoossa tapahtuvaan kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuurilautakunta myöntää vuosittain useampia yhden kuukauden ja kolmen kuukauden taideapurahoja sekä yhden kalenterivuoden mittaisen työskentelyapurahan yhdelle espoolaiselle taiteilijalle.

Taideapurahoja ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa voivat hakea espoolaiset ammattitaiteilijat taiteenalasta riippumatta.

Lisätiedot ja haku TÄÄLTÄ.

Live-tuki Music Finland

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu artisteja tai yhtyeitä edustaville, Suomeen rekisteröidyille yrityksille tai yhteisöille, jotka ovat ennakkoperintärekisterissä eikä niillä ole verovelkaa. Tuen saajilta edellytetään investointikykyä ja pitkäjänteistä kansainvälistymisstrategiaa. Tuki kohdistuu suomalaisiin artisteihin ja yhtyeisiin, joilla on näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä.

Live-tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Mihin tarkoituksiin tukea voi käyttää?

Live-tuki on alkuvaiheen vientituki. Sillä tuetaan artistin tai yhtyeen kansainvälistymistä uusilla markkina-alueilla. Live-tuella voidaan tukea myös uuden julkaisun tai laajemman markkinointikokonaisuuden yhteydessä toteutettavia kiertueita tai esiintymisiä.

Tukea voi hakea seuraavan kaltaisiin hankkeisiin:

 • Ulkomailla tapahtuvat kiertueet artistille/yhtyeelle uusilla markkina-alueilla tai osana uuden julkaisun markkinointia
 • Ulkomailla tapahtuvat merkittävät yksittäiset esiintymiset (esim. merkittävä festivaali, showcase-tapahtuma tms), jotka voivat kasvattaa artistin/yhtyeen näkyvyyttä tai muilla tavoin edistää kansainvälistymistä
 • Ulkomaisten ammattilaisvieraiden kutsuminen Suomessa tapahtuvaan esiintymiseen

Haku ja lisätiedot tästä.

Näkyvyystuki Music Finland

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu artisteille, säveltäjille sekä heitä edustaville yrityksille. Tuen saajilta edellytetään investointikykyä ja pitkäjänteistä kansainvälistymisstrategiaa. Tuen saajilla on jo entuudestaan näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä.

Tukea voivat hakea 

 • Suomeen rekisteröidyt yritykset, jotka ovat ennakkoperintärekisterissä ja joilla ei ole verovelkaa
 • Yksityishenkilöt (Suomen kansalaiset tai pysyvästi Suomessa asuvat henkilöt)

Hakijat ovat itse tai edustavat

 • vientiartisteja
 • säveltäjiä

Tukea hakevan yksityishenkilön tulee olla tekijänoikeusjärjestön asiakas ja verovelvollinen Suomeen.

Katso hakuohjeet ja lisäinfot Music Finlandin sivuilta tästä.

Erik Lindströmin rahaston apuraha

Erik Lindströmin rahaston apuraha haettavana

Musiikkiarkiston yhteydessä toimivasta Erik Lindströmin rahastosta on vuonna 2019 jaossa yksi 1500 euron apuraha sopivaksi katsottavalle hakijalle. Etusijalle hakemuksissa asetetaan Yhdysvaltoihin suuntautuvat opintomatkat, joiden toteutumisessa Lindströmin apurahalla on keskeinen merkitys. Lisäksi tuetaan ensisijaisesti muusikoita, jotka pääsisivät apurahan ansiosta ensimmäistä kertaa Yhdysvaltoihin.

Hakuaika päättyy maanantaina 1.4.2019. Hakemus osoitetaan Musiikkiarkiston hallitukselle. Se lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info@musiikkiarkisto.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa maapostitse osoitteeseen Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki. Hakuajan päättymispäivän postileimalla varustetut hakemukset hyväksytään.

Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi hakijan aikaisemmat opinnot ja musiikillinen toiminta, opintosuunnitelma, opintojen rahoitussuunnitelma ja yhteystiedot.

Apurahapäätös julkistetaan toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: arkistonjohtaja Juha Henriksson, juha@musiikkiarkisto.fi, p. 045 249 5680.

Musiikkiarkisto
Music Archive Finland
Sörnäisten rantatie 25, 3.krs
00500 Helsinki