Näkyvyystuki Music Finland

Näkyvyystuki Music Finland

Näkyvyystuki on Music Finlandin uusi tukimuoto, jolla tuetaan suomalaisen musiikin kansainvälisen näkyvyyden kasvua kiristyvän kilpailun toimintaympäristössä. Vuoden 2019–2020 hakukierrosten takarajat ovat: 15.8.2019, 15.1.2020 ja 15.8.2020.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu artisteille, säveltäjille sekä heitä edustaville yrityksille. Tuen saajilta edellytetään investointikykyä ja pitkäjänteistä kansainvälistymisstrategiaa. Tuen saajilla on jo entuudestaan näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä.

Tukea voivat hakea 

  • Suomeen rekisteröidyt yritykset, jotka ovat ennakkoperintärekisterissä ja joilla ei ole verovelkaa
  • Yksityishenkilöt (Suomen kansalaiset tai pysyvästi Suomessa asuvat henkilöt)

Hakijat ovat itse tai edustavat

  • vientiartisteja
  • säveltäjiä

Tukea hakevan yksityishenkilön tulee olla tekijänoikeusjärjestön asiakas ja verovelvollinen Suomeen.

Katso hakuohjeet ja lisäinfot Music Finlandin sivuilta tästä.