Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja se muodostuu 480:stä rahastosta, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden ja  yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin.

Svenska kulturfondenin tuotto jaetaan stipendeinä ja avustuksina, ja varoja jakaa Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland- niminen säätiö.  Toiminnassa käytetään nimeä Svenska kulturfonden.

Varainhoidosta vastaa Svenska litteratursällskapet i Finland rf, ja säätiön hallituksen ja valtuuskunnan valitsee Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluehallitus.

Svenska kulturfonden vastaanottaa vuosittain n. 8 000 hakemusta. Vuonna 2017 jaossa oli 35 milj. €

Toiminnan tavoitteet:

  • Tukea ja vahvistaa ruotsin kielen asemaa ja ruotsinkielistä toimintaa Suomessa.
  • Kehittää suomenruotsalaisten osaamista, asiantuntemusta ja luovuutta.
  • Tukea suomenruotsalaisten yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä.
  • Edistää mahdollisuuksia elää ja toimia ruotsin kielellä Suomessa

 

Lisätietoa ja haku: https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/alla-stipendier-bidrag/