Helsingin kaupungin kulttuurin avustukset

Helsingin kaupungin kulttuurin avustukset

Kulttuurin avustukset

Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväis- tai projektiluonteiseen toimintaan sekä kehittämisavustuksia 1-3 vuotisiin hankkeisiin. Lisäksi kaupunki avustaa taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia ja järjestää tarpeen mukaan avustusmäärärahojen erillishakuja.

Kun haet avustuksia, tutustu huolellisesti avustusten myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Lisätietoja täältä.

Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (www.asiointi.hel.fi)

 

Hae Saaren kartanon residenssiin 1.3.–29.3.2019

Saaren kartanon residenssi

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilija- ja tutkijaresidenssi Mynämäellä. Sen tehtävänä on tarjota eri alojen taiteilijoille ja tutkijoille rauhallinen työskentely-ympäristö ja hedelmällinen kohtauspaikka.

Hakuaika

Residenssien vuosittainen hakuaika alkaa 1.3. ja päättyy 29.3. klo 16.00 Suomen aikaa.

Hakeminen

Residenssipaikkaa haetaan aina hakua seuraavalle vuodelle.
Residenssiin haetaan residenssihakemusten verkkopalvelussa. Emme vastaanota hakemuksia sähköpostilla tai muilla tavoin verkkopalvelun ulkopuolella. Luethan hakuohjeemme huolellisesti ennen hakemuksesi laatimista.

Saaren kartanon residenssi tarjoaa

 • Apurahan. Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, joka määräytyy kokemuksen mukaan (2 400 euroa / 2 800 euroa / 3 500 euroa / kk). Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Ryhmät voivat hakea ryhmäresidenssitukea elinkustannuksiin ja matkoihin 1–4 viikon mittaiseen työskentelyjaksoon.
 • Asunnon. Saaren kartanon asunnoissa on perusvarusteltu keittiö tai minikeittiö, ja lisäksi yhdessä rakennuksessa on yhteiskeittiö. Asunto on vain yhden vieraan käytössä, ja jokaisessa asunnossa on oma suihku ja WC. Ryhmät asuvat tiiviimmin ja jakavat usein asuntoja.
 • Työskentelytilan. Saaren kartanon navetta on kunnostettu monipuoliseksi työskentelytilaksi eri alojen taiteilijoille. Navetalla on yksi tanssistudio, kolme kuvataiteilijan työtilaa sekä pieni ompelupiste ja puuverstas. Kirjoitustyötä tekevien työhuoneet ovat asuntojen yhteydessä. Residenssissä ei ole pimiötä, printtimahdollisuutta, savityövälineistöä, grafiikan välineistöä, mediahuonetta tai tekstiilintyöstövälineistöä (ompelukonetta lukuun ottamatta). Residenssipaikkaa voi hakea työn suunnitteluvaiheeseen. Kesäisin kartanolla työskentelevien ryhmien on mahdollista käyttää työskentelyynsä myös kartanon lämmittämättömiä ulkorakennuksia. Työtilaa ei tarvitse jakaa muiden kanssa.
 • Työrauhan. Saaren kartanon residenssi sijaitsee rauhallisessa luonnonläheisessä maaseutumiljöössä, Mietoistenlahden rannalla 30 km:n päässä Turusta pohjoiseen. Residenssin monipuoliset työtilat ja rauhallinen maalaisympäristö tarjoavat antoisat puitteet omaan työskentelyyn keskittymiseen. Saaren kartanon residenssi ei ole esimerkiksi taidekenttään verkostoitumiseen tai näyttelyihin /esityksiin tähtäävä residenssi, eikä residenssijakson lopussa residenssipaikan saaneilta edellytetä näyttelyä tai esitystä.
 • Mahdollisuuden kohdata toisia taiteilijoita. Residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden on mahdollisuus kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toistensa ajatuksiin, työhön ja Saaren kartanoon. Saaren kartanon residenssissä työskentelee kevään ja syksyn aikana yleensä kahdeksan residenssivierasta kerrallaan jokaisessa yksilöresidenssijaksossa, ja kesällä toukokuusta elokuuhun kaikki tilat on varattu ryhmille. Yksilöresidenssien aikana kartanolla työskentelee Saaren kartanon kutsutaiteilija syyskuusta huhtikuun loppuun. Lisäksi residenssissä työskentelee läpi vuoden yhteisötaiteilija.
  Kuka voi hakea?

Saaren kartano on kansainvälinen residenssi, jonne voi hakea yksittäiset eri alojen suomalaiset ja ulkomaiset ammattitaiteilijat, kirjailijat, kääntäjät, kuraattorit, kriitikot ja taiteilijaryhmät (työryhmä tai y-tunnuksellinen yhteisö) ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen Saaren kartanossa.

Residenssipaikkaa voi hakea taiteelliseen työskentelyyn. Etusijalla ovat monialaiset, uudet tai valtavirran ulkopuoliset taiteenalat ja aiheet.

Hakuohjeet

Tarkemmat ohjeet tulevat päivittymään verkkosivuillemme ennen hakuaikaa.

Haku: https://koneensaatio.fi/saaren-kartanon-residenssi/residenssin-hakijalle/

Vuoden 2019 Uusien Lastenlaulujen sävellyskilpailu

Tänä vuonna ei rajata kilpailuun lähetettävien laulujen teemaa – kunhan aiheet ovat lasten maailmasta ja laulua voivat laulaa lapset tai niitä voidaan laulaa lapsille. Kaikki hyvät ideat voi siis nyt viimeistellä uusiksi lastenlauluiksi!

Säännöt

Kilpailuun lähetetään 18.2.2019 mennessä CD:lle tai muistitikulle tallennettu sävellys vähintään laulettuna. 1 sävellys/ CD tai muistitikku. Lähetykseen liitetään mukaan laulun sanat.

Lähetyksessä pitää lisäksi olla mukana erillisellä paperilla säveltäjän ja sanoittajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Osoite on Lasten Laulukaupunki ry, Myllyojankatu 18-20, 24100 Salo.

Osallistumismaksu on 20 euroa/sävellys ja se maksetaan Lasten Laulukaupungin tilille Lounaismaan Osuuspankki FI96 5410 0240 0878 44. Kuitti maksusta liitetään lähetykseen. Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet jäsenet saavat ilman erillistä maksua osallistua sävellyskilpailuun kahdella sävellyksellä.

Nimimerkkiä ei tarvitse käyttää, koska laulut kortistoidaan säveltäjän mukaan ja demot merkitään kortistonumeroin.

Sävellyksen kesto saa olla enintään 3 minuuttia.

Sekä sävellyksen että sanoituksen tulee olla aikaisemmin julkaisemattomia julkisena esityksenä, tekstinä, nuottina tai äänitteenä.
Sävellys sanoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Laulu voidaan esittää myös jollain muulla kielellä, jos se on esittäjän äidinkieli – tällöin edellytetään kuitenkin vähintään yhden säkeistön esittämistä suomeksi.

Finaaliin päässeistä lauluista tehdään CD-tallenne ”Salossa Soi 24”, jolle tulee lauluista myös karaoketaustat. Säveltäjä voi halutessaan itse tehdä levylle tulevat raidat ja toimittaa ne studiolle. Lisätietoja tallenteen tekemiseen liittyen toimitetaan finalisteille.

Finaalikonsertissa, Salossa 8.6.2019, säestyksenä käytetään taustanauhaa. Säveltäjä tuo itse finaaliin solistin ja lauluosuuden on finaalissa oltava live-esitys. Halutessaan voi säveltäjä tuoda solistin lisäksi esitykseen max 5 muuta mikitettävää esiintyjää.

Palkinnot:

1. 1400 €
2. 700€
3. Laatikollinen (25 kpl) uunituoreita CD-levyjä ”Salossa Soi 24”

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja se muodostuu 480:stä rahastosta, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden ja  yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin.

Svenska kulturfondenin tuotto jaetaan stipendeinä ja avustuksina, ja varoja jakaa Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland- niminen säätiö.  Toiminnassa käytetään nimeä Svenska kulturfonden.

Varainhoidosta vastaa Svenska litteratursällskapet i Finland rf, ja säätiön hallituksen ja valtuuskunnan valitsee Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluehallitus.

Svenska kulturfonden vastaanottaa vuosittain n. 8 000 hakemusta. Vuonna 2017 jaossa oli 35 milj. €

Toiminnan tavoitteet:

 • Tukea ja vahvistaa ruotsin kielen asemaa ja ruotsinkielistä toimintaa Suomessa.
 • Kehittää suomenruotsalaisten osaamista, asiantuntemusta ja luovuutta.
 • Tukea suomenruotsalaisten yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä.
 • Edistää mahdollisuuksia elää ja toimia ruotsin kielellä Suomessa

 

Lisätietoa ja haku: https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/alla-stipendier-bidrag/

Koneen säätiö

Koneen Säätiön tavoitteena on parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille.

Myönnämme apurahoja tieteeseen taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestämme teemahakuja. Tuemme meille tärkeitä teemoja myös järjestämällä erilaisia tilaisuuksia.

LUE LISÄÄ MEILLE TÄRKEISTÄ ASIOISTA

TUTUSTU AIEMMIN TUETTUIHIN ROHKEISIIN AVAUKSIIN

Käytännön ohjeita apurahan hakemisesta löytyy sivulta APURAHAN HAKIJALLE.
Käytännön ohjeita residenssipaikan hakemisesta löytyy sivulta RESIDENSSIPAIKAN HAKIJALLE

Haku ja ohjeet: https://koneensaatio.fi/apurahat/

Musiikintekijöiden rahasto

Stipendejä haetaan ja myönnetyt stipendit julkaistaan sivulla Klaavi.fi


Stipendihaku kahdesti vuodessa

1. hakukierros 1.-28.2. (29.päivä karkausvuonna)

2. hakukierros 1.-31.8.


Yleistä

 • Haku tapahtuu sivustolla www.klaavi.fi.
 • Stipendityyppejä on neljä.
 • Voit hakea useampaa stipendityyppiä samalla hakukierroksella.
 • Stipendit ovat henkilökohtaisia. Jos kyseessä on työryhmä (esim. bändi), hakee jokainen ryhmän jäsen itse.
 • Stipendiä ei myönnetä hakijalle, jolla on vuoden tai yli vuoden mittainen taiteilija- tai työskentelyapuraha, tai hakija on saanut Erityisstipendin tästä rahastosta kuluvana tai edellisenä vuonna.
 • Stipendin käytöstä on raportoitava myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.
 • Hakijan ei tarvitse olla Suomen Musiikintekijät ry:n jäsen.
 • Stipendien saajat julkaistaan Klaavi.fi:ssä noin kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisen jälkeen. Päätöksiä ei kommentoida.

Stipendityypit

Stipendejä voi hakea neljästä eri hakukohteesta. Voit hakea stipendiä useammasta hakukohteesta samalla hakukierroksella.
1. Työskentelystipendi
Työskentelemiseen musiikintekijänä, luovaan työhön.
Stipendi on tarkoitettu luovaan työhön säveltäjänä, sanoittajana ja/ tai sovittajana. Stipendiä voi hakea myös tilaustöihin. Esim. sovittaja voi hakea stipendiä sovitustilaustyöhön. Tilaajan allekirjoittama aiesopimus tai tilaussopimus suositellaan liitettäväksi hakemukseen.
Työskentelystipendi on tarkoitettu luovan työn tukemiseen, eli teosten tekemiseen, ei niiden esittämiseen. Stipendit ovat suuruudeltaan 1000 – 3000 euroa.
2. Reissustipendi
Matkojen kustannuksiin, residenssin vuokraan, osallistumismaksuihin kotimaassa ja ulkomailla.
Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöiden luovasta työstä aiheutuvien matkojen kustannuksiin, residenssin vuokraan sekä ammattiin tai ammatilliseen pätevöitymiseen liittyvien tapahtumien osallistumismaksuihin kotimaassa ja ulkomailla. Stipendit ovat 500 – 3000 euroa. Yli 1000 euron stipendeissä vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa.
3. Hankintastipendi
Hankintoihin, työhuoneen vuokraan.
Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöille työkalujen (soittimet, ohjelmistot, tietokoneet, muut laitteet, yms.) hankintaan tai työskentelytilojen vuokraan. Hankintojen tulee tukea hakijan tekijyyttä, eli esim. live-esiintymisissä tarvittavia hankintoja ei tueta. Tuki myönnetään kertaluontoisesti, eli esim. työhuoneen vuokraan ainoastaan tuettavan hankkeen keston ajan. Stipendit ovat 500 – 3000 euroa. Yli 1000 euron stipendeissä vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa. Laadi budjetti mahdollisimman realistiseksi ja huomioi, että hankintakohteen tulee olla kohtuuhintainen.
4. Erityisstipendi
Erityisstipendi voidaan myöntää hakemukselle, jossa erityisen suuren tuen tarve on hyvin perusteltu. Hakijan tulee olla vakiinnuttanut asemansa musiikintekijänä. Erityisstipendiä voi hakea esim. opintoihin ulkomailla, matkakuluihin tai pitkäkestoisen työskentelyn tukemiseen. Erityisstipendejä jaetaan vain muutama vuodessa. Erityisstipendi on 6.000 – 12.000 euroa. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa.

Yhteystiedot

Riitta Huttunen
Rahaston toimikunnan esittelijä
puh. 050 355 1036
riittakaisa.huttunen (at) gmail.com

Toimikunnan jäsenet (vuonna 2018)

Jari Eskola, pj
Riitta Huttunen, esittelijä

Kalle Chydenius
Anna Eriksson
Tom Frisk
Sampo Haapaniemi
Janne Huttunen
Minna Huuskonen
Pekka Lehti
Lauri Porra
Aku Rannila
Mika Toivanen

Musiikintekijöiden rahaston säännöt

Vamos 2019

Laululeirin rakenne on yksinkertainen. Kokoonnumme joka päivä kirjoittamaan yhdessä tai erikseen, ihan kuinka kullekin sopii. Klinikoimme päivittäin porukalla tuotoksiamme periaatteella ”kaikki auttavat kaikkia” ja simsalabim – hyviä lauluja syntyy!

Jokainen päivä päättyy kreetalaisen herkkupöydän äärelle hyvän seuran ja musiikin merkeissä. Teemme iltaisin retkiä vuoristoon, merelle ja kaupunkeihin. Tutustumme paikallisiin soittajiin ja Repetiko musiikkikultuuriin. Leirin primus motor ja yksi biisintekijöistä on Heikki Salo. Oppaana toimii legendaarinen Kreeta-tuntija Merja Tuominen-Gialitaki ja kreikkalaisina isäntinä Nikos ja Lola Frantzeskakis. Infoa saat osoitteesta vamos@heikkisalo.com

Etnogaalan voittajat on julkaistu

Palkitut kategorioittain:

Raatien perustelut alempana tiedotteella.

Risteys-palkinto
Kulttuuriyhdistämö Interkult, Helsinki
Voittajan valitsi Maailman musiikin keskus, joka luovutti palkinnoksi 2000 €:lla palveluitaan.

Vuoden artisti
Sväng, Suomi/Bulgaria
Voittajan valitsi Etnogaalan raati. Palkinnoksi voittaja saa Muusikkojen liiton lahjoittamana 2000 €

Vuoden kansainvälistyjä
Tuuletar, pääkaupunkiseutu
Voittajan valitsi Music Finlandin asettama raati. Palkintona voittaja saa Music Finlandin kansainvälitysmispaketin.

Vuoden kansanmusiikkitekijä
Solju, Helsinki/Inari
Voittajan valitsi Suomen Musiikintekijöiden asettama raati. Palkinnoksi Suomen Musiikintekijät lahjoittivat voittajalle 2000 €.

Vuoden tanssintekijä
Kaari Martin, Helsinki
Voittajan valitsi Etnogaalan raati. Palkinnoksi voittaja saa Suomen nuorisoseurojen lahjoittamana 1000 €.

Vuoden tulokas
Pauanne, Helsinki
Voittajan valitsi Etnogaalan raati. Palkinnoksi voittaja saa Marjatta & Kaisa Oy:n viestintäpaketin.

Vuoden tuottaja
Kulttuuriosuuskunta Uulu, Tampere
Voittajan valitsi Etnogaalan raati. Palkinnoksi voittaja saa mainostilaa Kansanmusiikki-lehteen Suomen Kansanmusiikkiliiton lahjoittamana sekä viestintäpaketin Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskukselta.

Vuoden tuottaja, kunniamaininta
Bafe’s Factory, Helsinki
Kunniamaininnan myönsi Etnogaalan raati. Palkinnoksi kunniamaininnasta Bafe’s Factory saa Tapani Kokon tekemän puuveistoksen Laulupuu.

Yleisradio striimasi gaalan ja se on nähtävillä Yle Areenassa: areena.yle.fi/1-50027364

Eri raatien jäsenet löytyvät netistä www.etnogaala.fi/info

Etnogaalan järjesti Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK). Gaalan yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Yle, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin aineryhmä, Maailman musiikin keskus, Music Finland, Suomen Musiikintekijät, Tanssin Tiedotuskeskus, Suomen Nuorisoseurat, Folklandia, Marjatta & Kaisa (maetka), Muusikkojen liitto, Suomen kansanmusiikkiliitto, Musiikin Edistämissäätiö, Kalevalaseura, Maaseudun sivistysliitto sekä Suomalaisen kansantanssin ystävät (Kansallispukuvuokraamo).

Gaalan yhteydessä toteutettavan kansainvälisen-vierasohjelman tukijoita ovat lisäksi Helsinki Marketing, Itävallan Helsingin suurlähetystö, Music Estonia, Norjan Helsingin suurlähetystö, Saura Booking Agency, Suomen Benelux-instituutti ja Suomen Madridin-instituutti.

Raatien perustelut:

Risteys-palkinto:
Risteys-palkinnon voittajan toiminnassa monikulttuurisuus koetaan tavalliseksi asiaksi nykypäivän yhteiskunnassa. Toimija on pitkäjänteisesti, taiteen eri muotoja hyödyntäen luonut mahdollisuuksia erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamiselle. Koska yhä useammalla nuorella on nykyään maahanmuuttajatausta, on toiminta viime vuosien aikana keskittynyt yhä voimakkaammin lapsiin ja nuoriin. Vuonna 2000 perustetun yhdistyksen lähtökohtana on ollut tuoda Suomen sisäinen, jo olemassa oleva kansainvälisyys näkyväksi osaksi yhteiskuntaa. Yksi esimerkki yhdistyksen toiminnan tuloksista on monikulttuurinen naiskuoro Kassandra. Risteys-palkinnon saa Kulttuuriyhdistämö Interkult.

Vuoden kansainvälistyjä
The female a cappella quartet were chosen for the quality and originality of their music. They are drawing on Finnish traditions in a new and innovative way, but they were also selected because they are absolutely export ready. Indeed they’ve already performed in many countries in Europe (including Germany, Hungary and the UK) and as far as India and Japan. They’ve also had their song ‘Alku’ used in the fantasy TV megahit, Game of Thrones. Their management team and record label, Bafe’s Factory, are very active and effective in promoting their music. Tuuletar are a young band with great potential and we hope the Ethnogala’s Border Breaking award will help spread their name internationally.

Vuoden kansanmusiikkitekijä
Tämä yhtye luo musiikillaan taikapiirin, joka pysäyttää ajan ja kutsuu kuulijan mukaan matkalle; omaan pohjoiseen, omaan muistiin, omaan kieleen, esivanhempien maille ja huomiseen, josta emme vielä tiedä, aistimme vain kaukana nousevan tuulen… Tämä yhtye yhdistää perinnettä ja poppia, uutta ja vanhaa kulttuuria ja nivoo ainekset yhteen mielenkiintoisilla, yllättävillä ja visuaalisilla sovituksilla ja äänimaailmoillaan. Kaksi erilaista, taitavaa ja taianomaista ihmisääntä jatkavat ja kommentoivat toistensa tarinoita ja tuovat ne vastustamattomasti iholle, niin että kuulija ymmärtää sanoman, vaikkei aina ymmärtäisi kieltä. Tarttuvat melodiat yhdistettynä saamen kieleen ja rytmimusiikkiin luovat voittamattoman yhdistelmän ja lopputulos on maailmanluokan etnomusiikkia.  Nämä tarinat pakottavat muistamaan menneen, jotta huominen olisi mahdollinen.

Tämä yhtye, ja vuoden 2019 kansanmusiikkitekijä, on Solju.

Vuoden tanssintekijä
Vuoden tanssintekijällä on omalakinen ja erityinen tyyli käsitellä tanssinlajinsa liikekieltä. Vuosien saatossa kokonainen tanssikulttuuri on taipunut tämän tekijän toimesta monitasoiseksi esittäväksi taiteeksi. Palkittavaa kuvataan usein sanoilla villi, arvaamaton, tyylikäs, anarginen ja sivistynyt. Skandinaavinen viileys ja pohjoismainen muotokieli kietoutuvat tämän kansainvälisesti tunnustetun taiteilijan käsittelyssä Andalusian lämpöä hehkuvaan tanssiperimään. Suomalaisesta flamencotaiteesta on tullut kansainvälinen käsite tämän tanssija-koreografin uraauurtavan näyttämöllisen kädenjäljen myötä. Hyvät naiset ja herrat yli kaksi vuosikymmentä komeaa tanssitaidetta a la vuoden tanssintekijä: Kaari Martin.

Vuoden artisti
Palkinto tulee mahtavasta, omintakeisesta musiikista ja yli 15 vuoden työstä. Sen muusikoilla on soittajanuraa monista muistakin kokoonpanoista, mutta poikkeuksellisen vahva ote juuri erääseen tiettyyn instrumenttiin, jonka ympärille yhtye on rakennettu. Kaikkien panos kuuluu sovituksissa, joissa riittää nyansseja herkuteltavaksi. Eräs jäsenistä on paneutunut soittimeen taiteellisen tohtorintutkinnon verran.

Tuo fyysistä kokoaan suurempi soitin on omiaan värisyttämään ilmoille suomalaista melankoliaa, erityisesti sota-ajan tuntoja, kuten yhtyeen tuorein, tangolle omistettu levy osoittaa. Leimallisesti suomalaisen ohjelmiston rinnalla on paljon muutakin bluesista Balkanin rytmeihin, ja omat sävellykset sulautuvat saumattomasti perinteisen materiaalin joukkoon. Näin on ollut jo ensimmäisestä levystä lähtien. Se ilmestyi vuonna 2005 ja sen nimi oli Sväng. Vuoden artistina palkitaan siis ainutlaatuisen omaleimainen ja oman instrumenttinsa hallinnassa täydellisen suvereeni huuliharppukvaretti Sväng.

Vuoden tulokas
Mitä tapahtuu, kun arkistonauhojen krahina ja vinkuna kohtaa hammond -urut, viulu sumutorvet  tai rammerdrum sormipianon? Joutuvatko vanhat uskomukset törmäyskurssille tämän päivän uskomusten kanssa?

Keitos tuottaa moniaistisen kokemuksen, joka lävistää useat aikatasot. Arkistojen kuningattaret ja kuninkaat heräväät eloon!

Vuoden tulokkaan muusikoilla on takanaan monenlaista kokemusta erilaisista musiikkigenreistä ja projekteista sekä rautainen ammattitaito. Muusikoille itselleenkin uudenlaisessa konseptissa asiat loksahtavat hienosti paikoilleen. Musiikista kuultaa ymmärrys ja kunnioitus vanhoja perinteentaitajia kohtaan, mutta ilman pölyttymisen vaaraa. Traditionaalista materiaalia käsitellään kantaaottavasti, hellästi ja huumorilla – tässä ajassa.

Liikku linnat, järkky järvet,
Vuoret vaskiset vapisi
jyskäissä Ukon jyrinän,
pauantehen pauhatessa (SKVR VII4)

Vuoden tulokas on PAUANNE

Vuoden tuottaja
Vuoden tuottaja on ansioitunut kansan- ja maailmanmusiikin koulutuksen kehittäjänä. Heidän pitkäjänteinen työnsä ja laaja-alainen kansanmusiikkikentän palvelu on auttanut heitä vakiinnuttamaan asemansa yhtenä maamme merkittävistä kansan- ja maailmanmusiikin koulutusta järjestävistä organisaatioista. Heidän toimintansa on valtakunnallista, ammattimaista ja mikä tärkeintä, heidän koulutuksensä lähtee siitä, että jokainen ihminen on musikaalinen.

Vuoden tuottaja on….Kulttuuriosuuskunta Uulu

Vuoden tuottaja – kunniamainintaTämän kokonaisuudessaan hyvin tasaväkisen kategorian voitosta taisteli kaksi tahoa, joista toiselle raati on päättänyt myöntää kunniamaininnan. Kunniamaininnan saajalle ojennetaan Tapani Kokon tekemä veistos nimeltään Laulupuu. Kunniamaininnan saaja on lyhyessä ajassa kiilannut tuottajakentän kärkitoimijoiden joukkoon. He asettavat tavoitteet korkealle ja hyvin määrätietoisella työllä pääsevät tavoitteisiinsa kerta toisensa jälkeen. Vuoden tuottaja kunniamaininnan sai Bafe’s Factory

Etnogaala oli osa “Yhdessä folkin aallonharjalla” -tapahtumakokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi
11.1. FolkForum-seminaari www.kansanmusiikkikansantanssi.fi/folkforum
11.-12.1. Folklandia-risteily www.folklandia.fi
12.1. Folklandian jatkot, jossa mm. Folk Big Bandin levynjulkaisu-konsertti

Vuoden 2017 Etnogaalataltiointi: https://areena.yle.fi/1-4274960

Esko Linnavalli big band -sävellyskilpailu 2019

Kilpailun säännöt

1. Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa musiikin tekijä, paitsi kilpailun tuomarit.
2. Kilpailukappaleen on oltava ennalta esittämätön. Kukin säveltäjä voi osallistua kilpailuun yhdellä teoksella.
3. Kilpailukappaleen tulee olla kestoltaan 4-7 minuuttia. Instrumentaatio on big bandin vakiokokoonpano (2 alttosaksofonia, 2 tenorisaksofonia, baritonisaksofoni, 4 trumpettia, 4 pasuunaa, piano, basso ja rummut sekä kitara). Kaikki vaskien sordiinot sekä flyygelitorvet trumpettien vaihtosoittimina ovat käytettävissä. (Huom! Ei saksofonien sivusoittimia!)
4. Nitomaton partituuri sekä stemmat tulee toimittaa UMOon 15.4.2019 (postileiman päiväys) mennessä, osoitteella UMO Jazz Orchestra, Tallberginkatu 1 C 139, 00180 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Esko Linnavalli big band -sävellyskilpailu”. Nuottimateriaali toimitetaan ainoastaan nimimerkillä varustettuna. Mukaan liitetään suljettu kirjekuori, jonka sisälle osallistuja laittaa omat yhteystietonsa: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
5. Palkinnot ovat: 1. palkinto 1500 euroa, 2. palkinto 1000 euroa ja 3. palkinto 500 euroa. Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot toisinkin sekä jakaa myös erilaisia tunnustuspalkintoja.
6. Finalisteille ilmoitetaan osallistumisesta loppukilpailuun 10.5.2019 mennessä.
7. Finalisteille maksetaan matkat sekä majoitus kilpailun aikana. Matkat korvataan juna- tai bussilipun hinnan mukaan (2. lk). Ulkomailta tulevia tai ulkomaille meneviä matkoja ei makseta, mutta niihin voi hakea tukea erillisellä vapaamuotoisella hakemuksella Suomen Big Band -yhdistyksestä.
8. Finaalissa on mukana enintään 10 teosta, jotka esittää UMO.
9. Finaalissa kappaleet arvostelee tuomaristo, jonka asettaa Suomen Big Band -yhdistys.
10. Kaikki finaaliin hyväksytyt kappaleet tulevat osallistumisen myötä Suomen Big Band -yhdistyksen käyttöön.

11. Kilpailuun toimitettuja teoksia ei palauteta, mutta finaalin ulkopuolelle jääneet teokset voi noutaa UMOsta toukokuun 2019 loppuun mennessä.

https://sbby.com/uutiset/esko-linnavalli-big-band-savellyskilpailu-2019/