Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto

Rahasto tukee paikallisia poppareita

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto tukee popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa jakamalla apurahoja alan harrastajille. Apurahoja myönnetään kolmesti vuodessa.

Apurahan saaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö. Apurahoja myönnetään harkinnan mukaan tallenteiden tuottamisesta, esiintymismatkoista ja koulutukseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä muihin popmusiikkiin läheisesti liittyviin hankkeisiin. Kustannukset korvataan kokonaan tai osittain.

Rahasto ei toimi julkaisijana. Toisin sanoen avustuksia ei myönnetä myyntiin tarkoitettujen kansivihkojen ja levyjen painatuksiin. Mikäli haetaan matkakorvauksia, on tehtävä tarkka selonteko siitä, kuka matkustaa, mistä ja minne sekä millä ja miksi matkustetaan. Mikäli koulutus, johon apurahaa haetaan, kuuluu valtion opintotuen piiriin, avustusta ei myönnetä. Rahasto ei avusta laitehankinnoissa ja niiden korjauskustannuksissa, lukuun ottamatta erityisavustuksia.

Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella. Hakemukset tehdään erityisellä lomakkeella tai vastaavansisältöisellä hakemuksella ja ne on palautettava Joensuun Popmuusikoiden toimistolle (Karjalankatu 1, PL 240). Hakemukset käsittelee Joensuun Popmuusikot ry:n hallituksen nimeämä toimikunta.

Apurahat maksetaan hankkeen toteuduttua. Apurahan maksamista varten hakijan on toimitettava tositteet sen hankkeen aiheuttamista kokonaiskustannuksista, johon avustusta on myönnetty. Mikäli toteutuneet kustannukset ovat alhaisemmat, avustusta pienennetään samassa suhteessa. Hakijat, joille avustusta on myönnetty ovat velvoitettuja ilmoittamaan muista kohteeseen myönnetyistä apurahoista.

Yksittäisen apurahan suuruus on maksimissaan 1000€ poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa hakuajan päättymisestä. Myönnetyt varat palautetaan rahaston käyttöön, mikäli hakija ei toimita tositteita hankkeeseen liittyvistä kuluista mainitun ajan kuluessa.

Samalle hakijalle myönnetään enintään yksi apuraha vuoden välein. Toisin sanoen avustusta saanut hakija ei voi osallistua kolmeen seuraavaan hakuun.

Apurahojen hakuajat päättyvät 15.1., 30.4. ja 15.9. Päätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti.

Eritysapuraha nuorille naisille ja muunsukupuolisille

Rahston erityisapurahaa voivat hakea 13-29 -vuotiaat naiset ja muunsukupuoliset. Hakeminen tapahtuu samalla lomakkeella kuin rahaston muutkin apurahat. Erityisapurahaa voi hakea kolmesti vuodessa rahaston hakuaikojen mukaisesti. Päätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti.

Tuki myönnetään popmusiikin harrastamiseen kuten instrumenttien hankintaan, studiovuokriin, keikkamatkakuluihin ja koulutuskuluihin. Tuki myönnetään yhdelle henkilölle tai taholle kerrallaan ja tuen maksimimäärä on 1000 euroa. Rahallisen tuen lisäksi tuen saajille tarjotaan kummiartistien apua ja neuvoja.

Haku: https://www.popmuusikot.fi/rahasto.php