Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa seuraavia apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi:

Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot. Apurahoja ei myönnetä levytyksiin eikä instrumentti- ja laitehankintoihin. Apurahojen saajan on tehtävä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä selvitys apurahan käytöstä.
Avustuksia tilaussävellysrahastosta uusien kamarimusiikkiteosten tilaamiseksi. Näitä apurahoja voivat anoa muusikot ja esimerkiksi festivaalien järjestäjät sävellystilauspalkkiota varten. Avustuksia ei myönnetä jo toteutuneisiin hankkeisiin.
Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti elävien suomalaisten runoilijoiden tuotantoon tehtävät sävellykset. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.
Erik Bergman-apuraha, joka jaetaan vuonna 2016 ensimmäisen kerran
Vuonna 2018 Sibelius-rahastosta myönnetään 1-3 apurahaa tai avustusta erityisesti kirkkomusiikin säveltämiseen. Hakija hakee apurahaa tai sävellystilausavustusta sähköisesti osoitteessa www.klaavi.fi Hakemukseen merkitään rasti asianomaiseen ruutuun, mikäli kyseessä on erityisesti kirkkomusiikin säveltämiseen liittyvä hanke.

Apurahat (1, 3 ja 4) ovat verotonta tuloa. Näitä hakevat tekijät itse.

Avustus (2) on säveltäjälle veronalaista tuloa, ja avustusta hakee sävellyksen tilaaja.

Katso ohjeet: https://composers.fi/apurahat/sibelius-rahasto/