Sopimus

Sovitustilauksesta kannattaa aina tehdä sopimus.

Sopimuksen voi tehdä joko sähköpostitse tai erillisenä sopimuspaperina. Suullinen sopimus on pätevä, mutta sen todistusarvo on olematon.

Sopimuksen on hyvä sisältää vähintään

  • sopijaosapuolet
  • tilauksen kohde
  • vastuu stemmojen puhtaaksikirjoittamisesta
  • vastuu stemmojen monistamisesta
  • tilauksen valmistumisaikataulu
  • tilauksen hinta ja maksuaikataulu
  • valmiin materiaalin toimitustapa sekä sen omistussuhteet
  • mahdollinen määräaikainen karanteeni edelleen vuokraamiselle