Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet

Suomen Musiikintekijät ry noudattaa alla olevia turvallisemman tilan periaatteita. Nämä periaatteet on luotu jo olemassa olevien periaatteiden pohjalta (ks. *lähteet). Kerrothan meille, mikäli huomaat niissä puutteita sillä haluamme kehittää niitä koko ajan. Kehitysideat voi lähettää osoitteeseen lumi.ollila@musiikintekijat.fi

Turvallisemman tilan periaatteet tähtäävät pyrkimykseen luoda sellaisia käytäntöjä, joilla lisätään turvallisuuden tunnetta yhdistyksen tilaisuuksissa niin henkilökohtaisella kuin yhteisöllisellä tasolla. Suomen Musiikintekijät haluaa tapahtumien sekä palveluiden järjestäjänä ottaa vastuuta näissä tapahtuvista hankalista tilanteista ja tarjota niihin sekä ennaltaehkäiseviä työkaluja että toimintamallin, jonka avulla on mahdollista puuttua niihin myös jälkikäteen. Toimintamme perustuu luottamuksellisuuteen. Käytämme sanaa ”turvallisempi” sillä tiedostamme sen, että täysin turvallista tilaa kaikille ei ole mahdollista luoda.

Toivomme, että luet periaatteet huolella ja ajatuksen kanssa. Käyttäydymme kaikki välillä harkitsemattomasti ja siksi onkin hyvä muistuttaa itseään siitä, miten omaa käytöstään voisi edelleen parantaa. Mokaamista ei tarvitse pelätä koska sitä tapahtuu kaikille. Tärkeintä on tiedostaa se ja pyytää heti anteeksi.

 • Älä oleta tai yleistä

Ethän tee avoimia oletuksia tai yleistyksiä toisista ihmisistä esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, luokkataustan, elämäntilanteen, ihonvärin, taustan, etnisyyden, kulttuurin, toimintakyvyn tai varallisuuden perusteella. Jokaisella on itsemääräämisoikeus. Ole avarakatseinen ja tiedosta, milloin jokin käsityksesi perustuu olettamukseen tai yleistämiseen ja pyri päästämään siitä irti.

 • Älä syrji

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa.

Lisää aiheesta: https://yhdenvertaisuus.fi/lainsaadanto

 • Kunnioita ja kuuntele

Kunnioita ja kuuntele muiden mielipiteitä. Hyväksy se, että joku on eri mieltä kanssasi. Ilmaise erimielisyytesi rakentavasti ja rauhallisesti. Mielipide kannattaa kohdistaa asiaan tai tekoon, ei henkilöön.

 • Tunnista valta-asemasi ja toimi se huomioiden

Mikäli osallistut tilaisuuteen asiantuntijan roolissa tai olet muuten valta-asemassa toisiin verrattuna, tiedosta se ja toimi asemasi huomioiden.

 • Käytä ymmärrettävää kieltä

Käytä yleistajuista kieltä. Älä oleta, että kaikilla on sama tietämys kuin sinulla. Tue toisten osallistumista esimerkiksi avaamalla itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet. 

 • Uskalla kysyä

Jos huomaat ettet tiedä miten olla jossain tilanteessa tai olet epävarma siitä, miltä sanasi kuulostivat toiselle, uskalla kertoa se. Tietämättömyys ei ole moitittavaa. Tiedosta se ja kysy toiselta rohkeasti. Näin tietosi kasvavat ja osaat ottaa muut huomioon entistä paremmin.

 • Älä piiloudu vitsin tai ironian taakse

Ethän toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia tai muutoin syrjiviä stereotypioita edes vitsillä tai ironisesti

 • Älä koske ilman lupaa

Älä koske toisia ilman lupaa. Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa ja hänen itse määrittelemiään rajoja.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Lisää aiheesta: https://tasa-arvo.fi/hairinta

 • Puutu asiaan, jos näet tai kuulet häirintää tai epäasiallista käytöstä

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi aggressiivista painostamista, uhkailua, kiusaamista, eristämistä ja ulkopuolelle jättämistä, pelottelua tai ilkeää kommentointia.

 Jos todistat epäasiallista käytöstä, puutu asiaan. Kun epäasiallinen käytös ei kohdistu sinuun, on sinun helpompi puuttua siihen kuin kohteena olevan. Pidä toisen puolia, jos huomaat, että tilanne on tälle epämukava. Mikäli tarvitset asiaan puuttumiseen apua, olethan yhteydessä suoraan häirintäyhteyshenkilöön tai anonyymisti lomakkeen avulla alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 • Mikäli koet olosi epämukavaksi tilaisuudessamme, voit pyytää muilta paikalla olevilta apua. Nostathan asian esille myös olemalla häirintäyhteyshenkilöön yhteydessä.

Häirintäyhteyshenkilö tarjoaa keskustelutukea ja apua asian eteenpäinviemisessä tilanteessa, jossa henkilö on kohdannut Musiikintekijöiden turvallisemman tilan periaatteiden vastaista käytöstä Musiikintekijöiden tapahtumassa. Häirintäyhteyshenkilöltä saat neuvoa siitä, miten asiaasi voi viedä eteenpäin. Häirintäyhteyshenkilö ei toimi asian sovittelijana.

Mikäli koet häirintää tai epäasiallista käytöstä Musiikintekijöiden tilaisuudessa, ota yhteys häirintäyhteyshenkilöön. Häirintäyhteyshenkilön ja sinun välinen viestintä ja keskustelu perustuu luottamuksellisuuteen. Voit olla valitsemaasi häirintäyhteyshenkilöön yhteydessä sähköpostitse. Olethan rohkeasti yhteydessä myös siinä tapauksessa, ettet ole ihan varma, onko kyseessä häirintä tai epäasiallinen käytös. Mainitse yhteydenotossasi, miten toivot, että sinuun ollaan yhteydessä (sähköposti, puhelinsoitto) ja milloin ja anna tätä varten tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on kiireellinen rikostapaus, olethan lisäksi yhteydessä poliisiin.

Lumi on tavoitettavissa parhaiten ma-ke.

Rikosilmoituksen tekeminen

https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus

Poliisin neuvontapalvelu kiireettömissä asioissa

Poliisilla on käytössään myös valtakunnallinen neuvontapalvelu, joka palvelee numerossa 0295 419 800 arkisin klo 8–16.15. Neuvontapalvelussa saat yleisneuvontaa ja apua kiireettömissä asioissa, kuten rikosilmoituksen teossa tai muissa vastaavissa asioissa. 

TAI

 • Voit tehdä anonyymin ilmoituksen TÄSTÄ mikäli haluat tuoda asian esille muttet toivo asiasta keskustelua.

Musiikintekijöiden toimisto käy anonyymit yhteydenotot läpi ja tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset omaan toimintaansa. Mikäli toivot asiasta keskustelua tai että asiaa viedään eteenpäin, ole yhteydessä häirintäyhteyshenkilöön.

Voit olla em. tavoin yhteydessä myös siinä tapauksessa, että häirintä tai epäasiallinen käytös on tapahtunut musiikkialalla Suomen Musiikintekijöiden tapahtumien ulkopuolella. Autamme mahdollisuuksiemme mukaan sinua myös tällaisessa tilanteessa.

 • Jos käyttäydyt epäasiallisesti, pyydä anteeksi. Voit lisäksi olla meihin yhteydessä yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

*Lähteet: näihin periaatteisiin on otettu inspiraatiota seuraavilta sivuilta, kiitos erinomaisista esimerkeistä!