Häirintäyhteyshenkilö / Harassment contact person

Musiikintekijöiden häirintäyhteyshenkilönä toimii Hanna Kivistö

Olen työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Musiikkialaan olen tutustunut oman lauluntekijyyteni ja lauluntekijäopintojen myötä. Olen työskennellyt muun muassa kriisikeskuksessa, opetus- ja kuntoutustyössä sekä yritysterveydessä. Häirintäyhteyshenkilön roolissa arvioin yhdessä sinun kanssasi tarpeesi ja toiveesi tilanteessa. Voit saada tarpeen mukaan kriisiapua, neuvontaa, ohjausta oman olon helpottamiseen ja tarvittaessa myös vinkkejä jatkotuen hakemiseen.

Olen psykologina helposti lähestyttävä, myötäelävä ja asiakasta arvostava.

 Jäsenpalvelun kuvaus

Hanna Kivistö toimii Musiikintekijöiden häirintäyhteyshenkilönä. Häirintäyhteyshenkilö on puolueeton asiantuntija, joka toimii tehtävässään täysin luottamuksellisesti. Mikäli jäsen antaa suostumuksensa, voi häirintäyhteyshenkilö tuoda (anonyymisti tai nimellä jäsenen toiveen mukaisesti) Musiikintekijöiden toimistolle tiedoksi sellaisen tilanteen, jonka toimiston henkilökunta voisi toiminnallaan jatkossa pyrkiä ehkäisemään. Toimiston henkilökunta ottaa nämä tiedoksiannot vakavasti ja ne huomioidaan esimerkiksi tapahtumajärjestelyissä.

Musiikintekijöiden jäsen voi olla yhteydessä häirintäyhteyshenkilöön tilanteessa, jossa jäsen on kokenut häirintää tai epäasiallista käytöstä omassa musiikintekijyyteen liittyvässä työssään. Häirintäyhteyshenkilöön voi myös olla yhteydessä, jos kokee, että on saattanut itse aiheuttaa häirintää tai käyttäytyä epäasiallisesti. Mikäli kyseessä on jokin muu tapahtuma kuin häirintä tai epäasiallinen kohtelu, asiaan voi saada apua esimerkiksi Sauli Vuotin Musiikintekijöiden jäsenille tarkoitetusta lyhytterapiapalvelusta.

 • Palvelu on tarkoitettu Musiikintekijöiden jäsenille (jos et ole jäsen hae jäsenyyttä).
 • Palvelu on maksuton.
 • Vastaanottoja on kahdenlaisia: 50 minuutin vastaanottoaika tai 15 minuutin puhelinaika. Voit valita itsellesi sopivan keston.
 • Voit valita tapaamisen muodon: etätapaaminen videolla, etätapaaminen ilman videota, puhelinsoitto (huom. puhelinaika on 15 min).
 • Voit käyttää palvelua vuoden aikana kolme kertaa.
 • Mikäli haluat peruuttaa varatun tapaamisen, sinun tulee tehdä se viimeistään 24 tuntia ennen tapaamista. Mikäli et peru tapaamista ohjeiden mukaisesti, se lasketaan pois vuoden tapaamismäärästä (kolme tapaamista/vuosi).
 • Ohjeet peruuttamiseen löytyvät TÄSTÄ (kohta 2. Asiakkaana).
 • Varaa itsellesi sopiva aika TÄSTÄ LINKISTÄ

Akuuteissa tilanteissa

Rikosilmoituksen tekeminen: https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus

Poliisin neuvontapalvelu kiireettömissä asioissa
Poliisilla on käytössään myös valtakunnallinen neuvontapalvelu, joka palvelee numerossa 0295 419 800 arkisin klo 8–16.15. Neuvontapalvelussa saat yleisneuvontaa ja apua kiireettömissä asioissa, kuten rikosilmoituksen teossa tai muissa vastaavissa asioissa. 

Tutustuthan myös Musiikintekijöiden turvallisemman tilan periaatteisiin.


Finnish Music Creators’ harassment contact person is Hanna Kivistö

I am a work health psychologist and a solution-focused coach. I have become acquainted with the music industry through my own songwriting and songwriter studies. I have worked in crisis centers, teaching and rehabilitation, as well as in corporate health. In the role of a harassment contact person, I assess your needs and wishes together with you in the situation. As needed, you can receive crisis support, counseling, guidance to ease your situation, and if necessary, tips for seeking further support.

As a psychologist, I am approachable, empathetic, and respectful of the client.

Member service description

Hanna Kivistö serves as the harassment contact person for Music Creators. The harassment contact person is an impartial expert who works entirely confidentially. If a member gives their consent, the harassment contact person can inform the Music Creators’ office (anonymously or with the member’s name as per their request) of a situation that the office staff could work to prevent in the future through their actions. The office staff takes these reports seriously and they are taken into account, for example, in event planification and organization.

A member of Music Creators may contact the harassment contact person in a situation where they have experienced harassment or inappropriate behavior in their own work related to music creation. A member can also contact the harassment contact person if they feel they may have caused harassment or behaved inappropriately themselves. If the issue is something other than harassment or inappropriate treatment, assistance can be obtained, for example, from Sauli Vuoti’s short-term therapy service for Music Creators members.

 • The service is intended for Music Creators members (if you are not a member, apply for membership).
 • The service is free of charge.
 • There are two types of appointments: a 50-minute appointment or a 15-minute phone call. You can choose the duration that suits you.
 • You can choose the format of the meeting: remote meeting with video, remote meeting without video, phone call (note: phone call duration is 15 minutes). You can use the service three times within a year.
 • If you wish to cancel a booked appointment, you must do so at least 24 hours before the appointment. If you do not cancel the appointment according to the instructions, it will count towards your yearly limit of appointments (three appointments/year).
 • Instructions for cancelling (in Finnish) can be found HERE (section 2. Asiakkaana).
 • Book a suitable time for yourself FROM THIS LINK

In acute situations

Report a crime: https://poliisi.fi/en/report-a-crime

Police helpline in non-urgent matters
The police also have a nationwide helpline that serves on +358 (0)295 419 800 on weekdays 8.00–16.15. The helpline provides general advice and assistance in non-urgent matters, such as reporting a crime and other similar things.  

Please also read the Principles for a safer space.