Musiikintekijät -logo

Apurahat

JATKUVA

Helsingin kaupungin kulttuurin avustukset

Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväis- tai projektiluonteiseen toimintaan sekä kehittämisavustuksia 1-3 vuotisiin hankkeisiin.
JATKUVA

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa.
JATKUVA

Nordisk Kulturfond, Projektituki

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille. Tuettujen hankkeiden oltava Pohjoismaiden välisiä.
JATKUVA

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto tukee popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa jakamalla apurahoja alan harrastajille. Apurahoja myönnetään kolmesti vuodessa.
JATKUVA

Suomen Kulttuurirahaston apurahat

Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.
JATKUVA

Musiikin edistämissäätiön (MES) tuet

Eri tukimuodoilla on useita hakuajankohtia. Tukimuodot: äänitetuotanto, markkinointi- ja vientituki, elävän musiikin tuki, kuoromatkatuki, julkaisutuki, koulutustuki, tutkimustuki, audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki.
01. 08.
2018
-
15. 08.
2019

Alfred Kordelinin Säätiö yleinen edistys- ja sivistysrahasto

Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta. Hakuajat ovat vuosittain elo- ja tammikuussa. Viimeisin haku oli elokuussa 1-15.8.2018. Tammikuussa 2019 käynnistyvät sekä suuret kulttuurihankkeet että kaupunki- ja kohderahastojen haut.

01. 11.
2018
-
31. 10.
2019

Frame Contemporary Art Finland

Framen projektiapurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide. 
01. 02.
2019
-
31. 08.
2019

Musiikintekijöiden rahaston stipendihaku

Musiikintekijöiden rahasto edistää ja tukee suomalaisten musiikintekijöiden toimintaa ja työtä jakamalla stipendejä. Rahastoon siirrettävät varat ovat peräisin Kopiosto ry:n Suomen Musiikintekijät ry:lle vuosittain tilittämistä kevyen musiikin teosten valokopiointikorvauksista.
Stipendejä haetaan ja myönnetyt stipendit julkaistaan sivulla Klaavi.fi.
01. 09.
2019
-
15. 09.
2019

Koneen säätiö

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen ja taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Seuraava vuosittainen apurahahaku järjestetään syyskuussa 2019.
01. 10.
2019
-
31. 10.
2019

Georg Malmstén -säätiön apuraha

Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n vuonna 1982 perustama Georg Malmstén -säätiö edistää ja tukee luovaa suomalaista kevyttä musiikkia.
01. 10.
2019
-
31. 10.
2019

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot.