Musiikintekijät -logo

Apurahat

15. 10.
2018
-
15. 11.
2018

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön apuraha

Vuonna 2017 Suomen Säveltaiteen tukisäätiö myönsi apurahoja sävellyspedagogiikan kehittämiseen kokoamalla yhteen olemassaolevaa, aiempien kehityshankkeiden kerryttämää osaamista ja tietämystä.
01. 01.
2018
-
02. 11.
2018

Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustukset

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtumille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen.
01. 01.
2018
-
15. 01.
2019

Music Finland Live-tuki

Music Finlandin Live-tuella tuetaan kiertueita, showcase-esiintymisiä ja muita yksittäisiä live-esiintymisiä, jotka ovat artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kehittymisen kannalta merkittäviä. Tukea voidaan myöntää artistia tai yhtyettä edustavalle taustaorganisaatiolle kattamaan tällaisista hankkeista aiheutuneita kuluja.
01. 01.
2018
-
15. 01.
2019

Music Finland Teosvientituki

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.
Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esim. tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.
01. 01.
2018
-
31. 10.
2018

Musiikin edistämissäätiö

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja tai muutoin edistämällä ja tukemalla taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. Edistämistoiminnan piiriin kuuluvat kaikki musiikkilajit, ja se painottuu ammattimaiseen toimintaan.
01. 12.
2018
-
29. 12.
2018

Samuel Huberin Taidesäätiön apuraha

Samuel Huberin Taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Tukea annetaan kaikenkielisille ja sanattomille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit.
01. 10.
2018
-
31. 10.
2018

Georg Malmstén -säätiön apurahat

Säätiön työskentelyapurahat jaetaan vuosittain. Ne on tarkoitettu kotimaisten teosten sävellys-, sanoitus- ja sovitustyöhön. Malmstén-apurahaa myönnetään vain luovaan työhön (ei esim. tuotanto-, markkinointi- tai kiertuekuluihin).
29. 08.
2018
-
01. 10.
2018

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.
01. 08.
2019
-
15. 08.
2019

Alfred Kordelinin Säätiö yleinen edistys- ja sivistysrahasto

Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta. Hakuajat ovat vuosittain elo- ja tammikuussa. Viimeisin haku oli elokuussa 1-15.8.2018. Tammikuussa 2019 käynnistyvät sekä suuret kulttuurihankkeet että kaupunki- ja kohderahastojen haut.

04. 06.
2018
-
01. 10.
2018

CreMA-määrärahan haku käynnistyi – erityisteemana kaupunkikehittäminen

Vuoden 2018 CreMA-haussa painotetaan kaupunkikehittämistä. Luovan alan osaajat halutaan mukaan yritysten ja kaupunkien innovaatio- ja palvelutoimintaan. Luovan alan osaaminen voi olla merkittävällä tavalla mukana kaupunkien kehittämisessä tuottamalla kaupallisia palveluita julkiselle sektorille ja yrityksille.
01. 01.
2018
-
01. 10.
2018

Nordisk kulturfond

Pohjoismainen kulttuurirahasto myöntää projektitukea edistääkseen uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.
01. 11.
2018
-
30. 11.
2018

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper vi till att utveckla projektidéer och tar också själva initiativ till projekt inom våra verksamhetsområden.