Musiikintekijät -logo

Apurahat

01. 10.
2019
-
31. 10.
2019

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot.
01. 10.
2019
-
31. 10.
2019

Georg Malmstén -säätiön apuraha

Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n vuonna 1982 perustama Georg Malmstén -säätiö edistää ja tukee luovaa suomalaista kevyttä musiikkia.
20. 09.
2018
-
31. 12.
2018

Karjalan Kulttuurirahaston apuraha

Säätiön apurahatoiminnan painopistealueena on Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Karjalankannas. Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin.
01. 01.
2019
-
31. 01.
2019

Madetoja-säätiö

Suomen Säveltäjät ry:n perustama Madetoja-säätiö ju­lis­taa haettavaksi avustukset, joita myönnetään Leevi Madet­ojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävel­lys­ten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen. Apurahojen seuraava haku tapahtuu sähköisesti.
01. 01.
2018
-
31. 12.
2019

Suomen Kulttuurirahaston apurahat

Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.
28. 11.
2018
-
28. 02.
2019

Greta ja William Lehtisen säätiön apurahat

Greta ja William Lehtisen säätiö myöntää kuvataiteilijoille, taideteollisuuden harjoittaiille, säveltaiteilijoille ja arkkitehdeille apurahoja. Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla.
01. 01.
2018
-
31. 12.
2019

Musiikin edistämissäätiön (MES) tuet

Eri tukimuodoilla on useita hakuajankohtia. Tukimuodot: äänitetuotanto, markkinointi- ja vientituki, elävän musiikin tuki, kuoromatkatuki, julkaisutuki, koulutustuki, tutkimustuki, audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki.
01. 03.
2019
-
31. 03.
2019

Frame Contemporary Art Finland

Framen projektiapurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide. Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun. Lisätietoja: https://frame-finland.fi/apurahat/hakijat/
01. 01.
2018
-
15. 01.
2019

Music Finland Live-tuki

Music Finlandin Live-tuella tuetaan kiertueita, showcase-esiintymisiä ja muita yksittäisiä live-esiintymisiä, jotka ovat artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kehittymisen kannalta merkittäviä. Tukea voidaan myöntää artistia tai yhtyettä edustavalle taustaorganisaatiolle kattamaan tällaisista hankkeista aiheutuneita kuluja.
01. 01.
2018
-
15. 01.
2019

Music Finland Teosvientituki

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.
Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esim. tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.
01. 12.
2018
-
29. 12.
2018

Samuel Huberin Taidesäätiön apuraha

Samuel Huberin Taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Tukea annetaan kaikenkielisille ja sanattomille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit.
01. 08.
2019
-
15. 08.
2019

Alfred Kordelinin Säätiö yleinen edistys- ja sivistysrahasto

Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta. Hakuajat ovat vuosittain elo- ja tammikuussa. Viimeisin haku oli elokuussa 1-15.8.2018. Tammikuussa 2019 käynnistyvät sekä suuret kulttuurihankkeet että kaupunki- ja kohderahastojen haut.

JATKUVA

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto tukee popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa jakamalla apurahoja alan harrastajille. Apurahoja myönnetään kolmesti vuodessa.
JATKUVA

Tampereen kaupunki – Ammattitaiteilijoiden stipendit

Tampereen kaupunki myöntää tänä vuonna stipendejä kirjallisuuden ja esittävien taiteiden alalla toimiville tai näihin aloihin liittyvillä taiteiden välisillä aloilla toimiville tamperelaisille taiteilijoille. Esittävät taiteet sisältävät näyttämö-, sävel-, tanssi- ja sirkustaiteen.