Apurahat

Apurahoja

Alla on listaus apurahoja jakavista kulttuurialan toimijoista. Tarkistathan tarkat hakuajat ja -ohjeet apurahaa jakavan tahon verkkosivuilta. Kattava listaus apurahoista löytyy myös Tiede ja tutkimus -tietokannasta.

Lue myös hyvä perusopas apurahan tekemiseen.

Musiikintekijöiden rahasto

Musiikintekijöiden rahasto edistää ja tukee suomalaisten musiikintekijöiden toimintaa ja työtä jakamalla stipendejä. Rahastoon siirrettävät varat ovat peräisin Kopiosto ry:n Suomen Musiikintekijät ry:lle vuosittain tilittämistä kevyen musiikin teosten kopiointikorvauksista.

Stipendejä haetaan kahdesti vuodessa: 1. hakukierros 1.-28.2. (29. päivä karkausvuonna) ja 2. hakukierros 1.-31.8. Stipendejä haetaan ja myönnetyt stipendit julkaistaan sivulla Klaavi.fi

Georg Malmstén -säätiön apurahahaku vuosittain lokakuussa

Säätiön työskentelyapurahat sävellys-, sanoitus- ja sovitustyöhön jaetaan vuosittain. Laitehankintoihin, studio- ja matkakuluihin apurahaa ei myönnetä.

Musiikin edistämissäätiön (MES) tuet

Eri tukimuodoilla on useita hakuajankohtia. Tukimuodot: äänitetuotanto, markkinointi- ja vientituki, elävän musiikin tuki, kuoromatkatuki, julkaisutuki, koulutustuki, tutkimustuki, audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki.

Taiteen edistämiskeskus Taike 

Taike ja sen yhteydessä toimivat 20 taidetoimikuntaa ja kaksi apurahalautakuntaa jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille. Taike jakaa useita erilaisia apurahoja, mm. liikkuvuusapurahoja ja taiteilija-apurahoja. Taike myöntää myös hakemuksesta taiteilijaeläkkeitä. Hakuaikoja on useita vuoden aikana.

Yritysten kustannustuki (sis. tuen yksinyrittäjille)

Yrityksille suunnatun kustannustuen kolmas hakukierros on avattu. Hakukelpoisiin toimialoihin kuuluu mm. kulttuuri- ja viihdetoiminta. Tukea voi hakea marras–helmikuussa syntyneisiin kustannuksiin, jos liikevaihto on pudonnut 30 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta koronan takia.
Kustannustuki sisältää myös tuen yksinyrittäjille. Heidän mahdollisuuttaan saada tukea on kolmannella kierroksella parannettu. Katso ohjeet ja mm. hakua ohjeistava webinaari Valtiokonttorin sivuilta.
Teosto on tukenut säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia koronapandemian aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa erityisellä koronatuella. Seuraa Teoston ja Suomen Musiikintekijöiden tiedotusta mahdollisista koronatuista.

Valtionavustushaku

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi korona-tukipakettiin kuuluvan valtionavustushaun taiteen ja kulttuurin alan ammatillisille yhteisöille. 

Suomen Kulttuurirahaston apurahat

Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.

Music Finland

Music Finland jakaa mm. live-tukea ja teosvientitukea. Hakuaikoja useita vuosittain.

Koneen säätiö

Koneen säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Taiteen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle sekä taiteen kohtaamiselle ja kokemiselle yhteiskunnassa.
 
Säätiöltä voi hakea apurahaa esimerkiksi taiteelliseen (musiikki, tanssi- tai teatteritaide) tai kirjalliseen työskentelyyn, soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen. Säätiöltä voi myös hakea apurahaa erilaisten hankkeiden pilotointiin ja kehittämiseen.

Helsingin kaupungin kulttuurin avustukset

Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväis- tai projektiluonteiseen toimintaan sekä kehittämisavustuksia 1-3 vuotisiin hankkeisiin.

Elmu-säätiön apurahat

Apurahat ovat musiikkialan tekijöille, esittäjille ja muille alan toimijoille. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, yritykset tai työryhmät.

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa.

Nordisk Kulturfond, Projektituki

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille. Tuettujen hankkeiden oltava Pohjoismaiden välisiä.

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto tukee popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa jakamalla apurahoja alan harrastajille. Apurahoja myönnetään kolmesti vuodessa.