Musiikintekijät ja vastuullisuus

Musiikintekijät ja vastuullisuus

Suomen Musiikintekijöiden toimistolla on Green Office -sertifikaatti. Sertifikaatio on todiste siitä, että yhdistys ottaa ympäristöasiat huomioon toimitiloissaan, päätöksenteossaan ja toiminnassaan. Sertifikaattia valvotaan vuosittaisella tarkastuksella ja raportointi kannustaa asettamaan tavoitteita, mittaamaan tuloksia ja saavuttamaan parannuksia. Green Office -toimistona olemme sitoutuneet noudattamaan Green Office -kriteereitä.

Suomen Musiikintekijät tarjoilevat tapahtumissaan kasvisruokaa. WWF:n vastuullisuusvinkkien mukaan ”Paras teko ruuan ympäristövaikutusten vähentämiseksi on liha- ja maitotuotteiden korvaaminen kasvisperäisillä vaihtoehdoilla. Kasvisruualla on lähes poikkeuksetta pienemmät ympäristövaikutukset kuin eläinperäisillä tuotteilla.” Yhdistys yrittää lisäksi vähentää ruokahävikkiä tilaamalla tarjoiluja ilmoittautumismäärän mukaisesti. Yhdistys kannustaa jäseniään peruuttamaan tapahtumailmoittautumisensa hyvissä ajoin, mikäli paikalle ei pääsekään, jotta ruokahävikkiä voitaisiin välttää mahdollisimman tehokkaasti.

Suomen Musiikintekijät kompensoivat työntekijöiden sekä hallitusten jäsenten työmatkoihin käytettyjä lentoja. Kompensaatiossa otetaan huomioon yhdistyksen ostamien lentojen kokonaishiilijalanjälki. Hiilijalanjäljelle määritellään laskurin kautta tietty summa, jolla yhdistys tukee erilaisia ympäristönsuojeluhankkeita. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvaan energiaan tai biodiversiteetin suojelemiseen. Olemme rahoittaneet hankkeita Gold Standard nimisen organisaation kautta. Gold Standard on WWF:n perustama voittoa tavoittelematon järjestö, joka sijaitsee Genevessä.

Suomen Musiikintekijät noudattaa Turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteet on laadittu yhteistyössä yhdenvertaisuusasiantuntija Ekvalitan kanssa. Musiikintekijät nimeävät vuodeksi kerrallaan 3 häirintäyhteyshenkilöä. Häirintäyhteyshenkilö tarjoaa keskustelutukea ja apua asian eteenpäinviemisessä tilanteessa, jossa henkilö on kohdannut Musiikintekijöiden turvallisemman tilan periaatteiden vastaista käytöstä Musiikintekijöiden tapahtumassa.

Suomen Musiikintekijät on sitoutunut Taide- ja kulttuurialan eettiseen ohjeistoon. Ohjeiston on laatinut Forum Artis joka on taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Suomen Musiikintekijät on Forum Artisin jäsenjärjestö.