Musiikintekijä Ajankohtaista

Mainittiinko kulttuuri?

Miten puolueet huomioivat kulttuurin? Saavatko hallitusohjelmatavoitteemme vastakaikua?
Musiikintekijät tarkasteli kevään 2023  vaaliohjelmia sillä silmällä.

Keskusta toteaa, että kulttuuri kuuluu kaikille ja ”pitää perusteltuna sitä, että yhteiskunnan taloudellinen tuki kulttuurille, liikunnalle ja nuorisotyölle on jatkossa vahva”.

Kokoomus lupaa, että säästöjä vältetään mm. koulutus- ja kulttuurimenoista. Kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksiä luvataan vahvistaa, kulttuurivientiä ja -matkailua kehittää ja kulttuurialaa vahvistaa koronapandemian jälkeen. Keinoja vaaliohjelmassa ei esitetä, mutta Kokoomus julkaisi 7.3. visionsa taiteen ja kulttuurin tulevaisuudesta: Sivistys kasvaa kulttuurista.

Perussuomalaiset mainitsee: ”kotimaista kulttuuria edistämällä vahvistetaan suomalaista elämäntapaa ja arvoja”. Ylen vaalitentissä 21.3. puheenjohtaja Riikka Purra sanoi perussuomalaisten olevan valmiita leikkaamaan kulttuurin rahoitusta: ”kulttuuri on sellainen luksuspalvelu, johon valitettavasti tällä hetkellä Suomessa menee liikaa rahaa”.

RKP haluaa nostaa kulttuurialan osuutta valtion budjetista pitkällä aikavälillä. Se haluaa kulttuuripolitiikkaa, joka ”varmistaa monimuotoisuutta ja laajaa kulttuuritarjontaa”. Se haluaa myös päivittää freelancereita koskevan lainsäädännön niin, että se turvaa myös heille toimivan sosiaaliturvan.

SDP sitoutuu siihen, että kulttuurin rahoitus nousee yhden prosentin tasolle budjetista. Sen mielestä sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettava niin, että epäsäännöllisten tulojen, kuten apurahojen, tekijänoikeustulojen, yrittäjätulojen, työkorvausten, palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on nykyistä huomattavasti helpompaa ja ennakoitavampaa.

Vasemmistoliitto kannattaa sitä, että kulttuurin ja taiteen osuus valtion budjetissa nostetaan yhteen prosenttiin. Sen mielestä luovat alat on tunnustettava elinkeinona ja vientialoina. Taiteellista ja luovaa työtä tekevien työn erityispiirteet on huomioitava sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Vihreät tavoittelee kulttuurin rahoituksen kasvattamista yhteen prosenttiin valtion budjetista. Myös nämä tavoitteet on kirjattu: Kasvatetaan valtion taiteilija-apurahojen ja -eläkkeiden määrää sekä korjataan taiteilijoiden sosiaali- ja eläketurvan epäkohtia. Vahvistetaan kulttuurin roolia osana valtion ja kuntien elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa.

Uusien lastenlaulujen sävellyskilpailun finalistit on valittu

Salo ­– Lasten Laulukaupunki ry:n järjestämään lastenlaulujen sävellyskilpailuun lähetettiin 53 uutta laulua. Kilpailun esiraati on kuunnellut demot ja valinnut finalistit ja samalla siis myös Salossa Soi -sarjan CD:lle numero 28 tulevat laulut.

Sävellyskilpailun finaaliin valittiin seuraavat laulut:

Robottipipopää
Hiski Pajuniemi / Oulu

Vanha Dromedaari
Sarianna Tammilehto / Tampere

Pöllön orkesteri
ORFFIT, Hannu Sepponen / Sastamala

Sinna Sieni
Valtteri Huovinen / Oulu

Hei mä onnistuinkin
Sauli Alipirjelä / Lieto

Molla-Maija maailmalle
Juha Mäki, Sofia Mäki, Lauri Salo / Kerava

Keinuen
Essi Suomela / Järvenpää

Mitälie metsän elämää
Reino Karppinen, Virve Niiranen / Kouvola

Kanihanibani
Mia Kavasto, Tara Kavasto / Helsinki

Atomihiiri
Elina Raitio / Kempele

Kastemato
Kimmo Ojala / Siivikkala

Leija
Jussi Rasinkangas, Matti Laasonen / Kempele

Esiraadissa olivat mukana musiikkileikkikoulunopettaja ja musiikkipedagogi YAMK Anna Schukov, muusikko, musiikkituottaja Timo Haanpää, nuorisomuusikko, kuorolaulaja Eini Helle ja Lasten Laulukaupungin edustajana Siv Ilola.

Raati kuunteli kaikki demot anonyymisti eli tuomaristolla ei ollut kuunteluvaiheessa tietoa lauluntekijöistä. Nuorimmat lauluntekijät olivat tällä kertaa 9-vuotiaita.

Laulujen sanoituksia kiiteltiin vuolaasti kuuntelusession aikana. Oli uusia teemoja, hauskoja riimityksiä ja herkullisia tarinoita. Finaalin ulkopuolelle jäi tosi hyviä lauluja, jotka olisivat ansainneet päästä jatkoon. Kun pohdittiin annettavaa yhteistä palautetta, niin eniten kehittämistarvetta nähtiin laulujen melodioissa ja erityisesti siinä, miten sanoitus ja sävellys muodostavat ehjän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden.

Finaaali 10.6.2023

Salon Kulttuuritalo Kivassa lauantaina 10.6.2023 pidettävässä finaalikonsertissa tuomaristo valitsee palkintojen saajat ja yleisökin saa valita suosikkinsa. Lauluista tehdään tallenne ”Salossa Soi 28”.

Kuva: Vuoden 2022 voittaja 2022 oli Kyösti Salmijärven ja Markus Lampelan Haitarinoita ja kuvassa ovat laulun esittäneet Anniina, Emilia ja Annika Rautio.

Tutkimus: Nais- ja miesmusiikintekijöillä täysin eri käsitys alan tasa-arvoisuudesta – musiikkiala ryhtyy toimenpiteisiin

Tuoreen suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia naispuolisista säveltäjistä ja sanoittajista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena, kun miesten keskuudessa luku on vain 32 prosenttia. Suurimmiksi syiksi nimettiin musiikkialalla vallitsevat asenteet sekä naisten verkostojen ja esikuvien puute.

Kyselyssä nousi esille myös toivottuja toimenpiteitä asian parantamiseksi, esimerkiksi musiikinopetuksesta saatava parempi tuki ja kannustus, harrastusmahdollisuuksien kasvattaminen ja esikuvien tuominen enemmän esille.

Yksitoista musiikkialan toimijaa teetti laajan kyselytutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään, miksi Suomessa musiikin tekijöistä vain viidennes on Teoston asiakasrekisterin mukaan naisia tai muunsukupuolisia. Musiikkialan opiskelijoista yli puolet on naisia.

”Samanlainen tilanne on myös monissa muissa maissa. Halusimme selvittää niitä esteitä ja kannusteita, joita musiikin tekemiselle on, ja mitkä tekijät vaikuttavat eniten siihen, että musiikin säveltämisestä tai sanoittamisesta tulee ammatti. Lisäksi halusimme kartoittaa, millaisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi tarvitaan”, kertoo tutkimushanketta koordinoivan Teoston viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Aura.

Musiikintekijät: Yhdenvertaisuuden toteutuminen koko musiikkialalla on osa palvelulupaustamme

Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja Aku Toivonen pitää tutkimusta tarpeellisena muistutuksena siitä, että työtä tasa-arvon eteen on jatkettava.

”Musiikintekijät on yhdistyksenä sitoutunut olemaan vahva ja monimuotoinen musiikintekijäyhteisö. Yhdenvertaisuuden toteutuminen koko musiikkialalla on osa palvelulupaustamme.”

Musiikintekijöiden jäsenistä (1155) noin 26 prosenttia on naisia tai muunsukupuolisia.

”Jäseneksi vuonna 2022 liittyneistä enemmistö on naisia. Tämä on todella hieno ja historiallinenkin tilanne yhdistyksessämme”, Toivonen sanoo.

Tutkimuksen kohderyhminä musiikin ammattilaiset, harrastajat, opiskelijat ja alan vaikuttajat

Tutkimukseen vastasi 2055 henkilöä, joista naispuolisia oli 47 prosenttia ja miespuolisia 46 prosenttia. Joukossa oli myös 35 (2 %) muunsukupuoliseksi itsensä identifioivaa. Lisäksi tutkimuksen osana tehtiin 21 laadullista haastattelua.

Tutkimustuloksesta käy ilmi, että:

 • 70 % naisista ja 77 % muunsukupuolisista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena, miehistä vain 32 %.
 • Alle 35-vuotiaiden vastaajaryhmässä tasa-arvon nykytilanne koetaan kaikkein heikoimmaksi: naisista 78 % ja miehistä 42 % kokee alan epätasa-arvoisena.
 • 47 % naisista ja 76 % muunsukupuolisista kokee sukupuolensa vaikuttaneen negatiivisesti oikeiden kumppaneiden ja verkostojen löytymiseen, vastaava luku miehillä on 7 %.
 • 29 % naisista ja 45 % muunsukupuolisista on kokenut säveltäjänä/sanoittajana sukupuolesta johtuvaa syrjintää, vastaava luku miehillä on 5 %.
 • Naispuolisten vastaajien joukossa epätasa-arvoisimpana näyttäytyy rap/hiphop/r’n’b -genre. Vähiten epätasa-arvon kokemusta on klassisen ja taidemusiikin piirissä toimivilla naisilla.
 • Naispuoliset aloittavat musiikinteon varhain: Naisista 39 % on tehnyt ensimmäiset sävellyksensä jo alle 12-vuotiaana, miehistä vain 24 %.
 • Uravalintaan vaikuttavat eniten esikuvat ja idolit (49 %:lla naisista ja 66 %:lla miehistä). Naisilla musiikinopettajan rooli on selvästi merkittävämpi (34 %:lla naisista, 28 %:lla miehistä).

Musiikin säveltäminen ja sanoittaminen kiinnostaa: musiikin opiskelijoiden joukossa sitä piti kiinnostavana uravalintana 73 % naisista ja 88 % miehistä.

Sekä naiset että miehet nostivat suurimpina esteinä säveltäjäksi ja sanoittajaksi ryhtymiselle oman epävarmuuden/uskon puutteen (naiset 82 %, miehet 74 %) sekä mielikuvat alalta (naiset 80 %, miehet 67 %). Naiset kokevat miehiä enemmän esteiksi työverkostojen puutteen (77 %) ja lähipiirin tuen puutteen (69 %).

Tärkeimmiksi keinoiksi alan tasa-arvon parantamiseksi koetaan parempi tuki ja kannustus varhaiskasvatuksessa ja koulussa (47 %), harrastusmahdollisuuksien kasvattaminen (45 %)  sekä esikuvien esille tuominen (43 %). Naiset kokevat miehiä tärkeämmäksi uudenlaisten verkostojen rakentamisen (46 % naisvastaajista) sekä sukupuolikiintiöt (27 % naisvastaajista). Avoimissa vastauksissa sekä naisten että miesten vastauksissa korostui eniten alan vanhojen rakenteiden, asenteiden ja käytäntöjen muuttaminen.

Syrjintä ilmenee pääasiallisesti arvostuksen puutteena ja vähättelynä

Kyselyyn vastanneet kokevat alan perinteisen miehisyyden ja vallitsevien asenteiden olevan suurin syy naisten ja muunsukupuolisten vähäiselle määrälle musiikintekijöissä.  Vastauksissa nousevat toistuvasti esille hyvä veli -kerhot, miehet musiikkiteollisuuden portinvartijoina sekä yleisesti tunne siitä, että miehet päättävät, mitä on hyvä musiikki.

Naisvastaajat kertovat kokeneensa myös sukupuoleensa liittyvää syrjintää. Syrjintä ilmenee pääasiallisesti arvostuksen puutteena ja vähättelynä, miesten suosimisena ja miesten parempina palkkioina. Myös häirintä ja ahdistelu nostettiin esille sukupuoleen liittyvänä syrjinnän muotona.

Merkittävä osa yli 35-vuotiaista miesvastaajista puolestaan katsoo, ettei sukupuolella ole suurta merkitystä musiikin tekemisessä ja että kaikilla on samat mahdollisuudet alalla. Samassa vastaajaryhmässä on eniten niitä, jotka kokevat, että alalla ei juuri tarvita toimenpiteitä tasa-arvon lisäämiseksi.

”Tämä selkeä ero naisten ja miesten kokemusmaailmassa on tietysti huolestuttava. Ne, jotka eivät ole kokeneet sukupuolensa takia syrjintää, eivät sitä välttämättä tunnista. Toisaalta alle 35-vuotiaat miehet näkevät tasa-arvon haasteet selkeämmin ja he myös kokevat muutoksen tarpeelliseksi” Aura toteaa.

Musiikin tekeminen kiinnostaa myös tyttöjä ja naisia

Naiset ja miehet kokevat samankaltaisia esteitä säveltäjäksi ja sanoittajaksi ryhtymisessä. Naisten kohdalla esteinä erottuvat esikuvien ja työverkostojen puute. Sen sijaan melko usein kuultu perustelu, että tyttöjä ja naisia ei kiinnostaisi musiikin tekeminen, ei näytä tutkimustuloksen valossa todelta.

Naissäveltäjistä 39 prosenttia on tehnyt ensimmäiset sävellyksensä jo alle 12-vuotiaana, miehistä vain 24 prosenttia. Lisäksi musiikin opiskelijoiden keskuudessa noin kolme neljäsosaa naisista on kiinnostunut säveltäjän tai sanoittajan urasta.

Muunsukupuolisilla esteinä korostuvat työverkostojen puute, taloudellisista syistä johtuvat puutteelliset harrastusmahdollisuudet sekä mielikuvat alalta.

Kasvatuksella ja musiikinopettajilla suuri rooli

Tutkimuksen mukaan myös musiikkikasvatuksella ja musiikinopettajilla näyttää olevan iso rooli musiikintekijäksi ryhtymisessä. Useat vastaajat kokevat, että tyttöjä ohjataan helpommin teoriapainotteiseen ja virheettömään soittamiseen tai lauluun, kun poikia taas kannustetaan bändihommiin ja improvisaatioon.

”Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että nuoret musiikinharrastajat eivät koe saavansa riittävästi tietoa musiikin säveltämisestä tai sanoittamisena yhtenä mahdollisena ammatti-identiteettinä. Tässäkin varmasti on kehitettävää esimerkiksi opinto-ohjauksen osalta”, sanoo Sanna Saarinen, toiminnanjohtaja Suomen musiikkioppilaitosten liitosta.

Myös musiikkiteknologian käytössä on eroja: miltei 60 prosenttia naisvastaajista piti musiikkiteknologian käyttöä vaikeana tai ei ollenkaan käytä teknologiaa. Miehistä 60 prosenttia puolestaan piti teknologian käyttöä helppona. Ero musiikkiteknologian hyödyntämisessä lähtee syntymään jo varhain: vain 55 prosenttia alle 18-vuotiaista tytöistä on hyödyntänyt musiikkiteknologiaa kun vastaava luku pojilla on 84 prosenttia.

Saarisen mukaan teknologialla on nykyisin merkittävä rooli musiikin tekemisessä, joten sen osaamisella on varmasti vaikutusta siihen, ketkä musiikkia lopulta tekevät.

Kohti tasa-arvoisempaa musiikin maailmaa

Vastaajat saivat myös ehdottaa toimenpiteitä tilanteen muuttamiseksi. Vastauksissa korostui esimerkiksi kouluista saatava parempi tuki ja kannustus, harrastusmahdollisuuksien kasvattaminen ja esikuvien tuominen esille.

”Toimenpide-ehdotuksia tuli valtavasti ja haluammekin kiittää kaikkia vastanneita ja ehdotuksia antaneita. Lähdemme tutkimushankkeen kumppaneiden kanssa heti työstämään konkreettisia toimenpiteitä, jotta musiikin tekemisestä tulisi Suomessa tasa-arvoisempaa”, Aura sanoo.

Tutkimuksen toteutti Tutkimustoimisto Vastakaiku, jonka mukaan tutkimuksen avoimen palautteen määrä oli täysin poikkeuksellista.

”Aihe on todella herättänyt tunteita. Avointa palautetta kertyi reilusti yli 10 000 vastausta ja moni on jakanut tutkimukseen palan omaa elämäntarinaansa. Asian tärkeys korostui myös alalla menestyneiden ammattilaisten ja vaikuttajien syvähaastatteluissa. Moni näkee, että tasa-arvoa kehittämällä koko ala hyötyy – eivät pelkästään naiset ja muunsukupuoliset.” Vastakaiun toimitusjohtaja Katariina Tenhunen kertoo.

Tutkimusraportti Teoston sivuilla

Tekijänoikeuslain uudistus hyväksytty eduskunnassa – musiikin tekijöiden asema suhteessa alustapalveluihin vahvistuu

Eduskunta on istunnossaan 27.2.2023 hyväksynyt lain tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta. Lailla saatetaan voimaan EU-direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (ns. DSM-direktiivi). Laki on musiikin tekijöille ja säveltäjille erittäin merkittävä, sillä se vahvistaa musiikin tekijöiden oikeuksia digitaalisilla alustoilla.

Uusi tekijänoikeuslaki saattaa vihdoin tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön digitaalisen toimintaympäristön vaatimalle tasolle. Jo vuonna 2019 EU-parlamentissa hyväksytyn DSM-direktiivin tavoitteena on luovien sisältöjen tekijöiden aseman parantaminen sekä sopimisen edistäminen sisältöjen käytöstä.

Nyt hyväksytyssä lakiesityksessä merkittävä on erityisesti lain 6a luku, jonka mukaan alustapalveluilla on selkeästi tekijänoikeudellinen vastuu välittämistään sisällöistä. Tämä tarkoittaa, että internetin alustoilla on jatkossa selvä velvoite hankkia lupa sisältöjen käyttöön sekä maksaa tekijöille niistä asianmukainen korvaus. Samoin alustoilla on velvollisuus ottaa pois luvattomat sisällöt.

Lakiuudistus parantaa tekijöiden omaisuudensuojaa ja vahvistaa musiikin tekijöiden neuvotteluasemaa suhteessa ylikansallisiin alustapalveluihin.

”Lain keskeinen tarkoitus on suojata tekijöiden oikeuksia muuttuvassa digiympäristössä. Ajan tasalla oleva ja vahva tekijänoikeussuoja on kotimaisen sisältömarkkinan tulevaisuuden kilpailukyvyn edellytys. Näin luodaan reilummat sisämarkkinat, joilla myös luovan työn tekijät voivat elää ja menestyä työllään, yrittäjät voivat investoida ja tuottaa uutta sisältöä kuulijoiden ja katsojien iloksi”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.  

Salmisen mukaan uudistettu laki parantaa myös kansalaisten oikeusturvaa.
”Myös kansalaiset voivat tulevaisuudessa käyttää sisältöjä turvallisemmin, kun luvan hankkiminen on selkeästi sisällytetty alustojen vastuulle.”

Tekijänoikeusdirektiivin toimeenpano on ollut Suomessa monivaiheinen prosessi ja Suomi onkin yksi viimeisiä EU-maita, jossa uusi laki hyväksytään. Esimerkiksi Ranskassa direktiivi toimeenpantiin jo vuonna 2021 ja Ruotsissakin vuonna 2022. Euroopan komissio ehti jo haastaa Suomen EU-tuomioistuimeen tekijänoikeuslainsäädännön toimeenpanon viivästymisen vuoksi.

Tavoitteena yhdenmukainen tekijänoikeussääntely Euroopassa

Teosto on pitänyt jatkuvasti esillä, että direktiivi tulisi toimeenpanna Suomessa mahdollisimman paljon sen sanamuotoa ja henkeä noudattaen. Yksi direktiivin keskeinen tavoite kun on ollut myös lainsäädännön yhdenmukaistaminen Euroopassa.

”On hyvä, että lainsäädäntö saadaan vihdoin voimaan myös meillä ja se toteuttaa myös direktiivin henkeä. Luovat sisällöt kun eivät noudata kansallisvaltioiden rajoja eikä Suomen kaltainen pieni maa voi olettaa, että ylikansalliset alustapalvelut loisivat Suomeen omia käytänteitään”, huomauttaa Salminen.

Lainsäädännön voimaantulon ajankohta selviää vasta myöhemmin, kun hyväksytty laki vahvistetaan valtioneuvostossa. Samassa yhteydessä saatetaan voimaan myös verkkolähetysdirektiivi (2019/789/EU), jolla edistetään TV- ja radio-ohjelmien rajat ylittävää lähettämistä ja edelleenlähettämistä EU:n sisämarkkinoilla.

Lähde: Teosto.fi

Musiikki voi olla lääke eriarvoistumiseen

HS uutisoi 15. helmikuuta 2023 Helsingin kaupungin suunnitelmasta tarkastella painotetun opetuksen järjestämistapaa. Virkavalmistelun tavoitteena on etsiä sosiaalista eriytymistä purkavia ratkaisuja, mikä on arvokas päämäärä. Keinoja onkin syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti, huomioiden kunkin oppiaineen pedagogiikkaa koskeva kasvatustieteellinen tutkimus.

Kuten Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg sekä professorit Marja-Leena Juntunen ja Heidi Partti tuovat esiin mielipidekirjoituksessaan (HS 20.2.), painotettu taideopetus vahvistaa oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua. Eräs keino eriytymisenurkamiseksi ja taideaineiden positiivisen vaikutuksen vahvistamiseksi olisikin tarjota painotettua opetusta näissä aineissa selvästi nykyistä enemmän ja lisätä sen tarjontaa erityisesti alueilla, joilla asuu muita enemmän heikossa sosioekonomisessa asemassa olevia perheitä.

Pohdittaessa painotetun opetuksen järjestämistapaa on huomioitava kunkin aineen opettamisen käytännön tarpeet, joiden parhaita asiantuntijoita ovat opettajat itse. Keravan malli tarjoaa kiintoisan vertailukohdan. Siellä siirrytään ensi syksynä malliin, jossa kaikki yläkoululaiset ovat painotetun opetuksen piirissä. Musiikkiluokat jatkavat, vaikka muutoin malli toteutetaan ilman erillisiä painotusluokkia.

Musiikista kiinnostuneiden lasten mahdollisuus saada maksutonta, ammattitaitoista musiikkikasvatusta jo varhain osana koulupäivää on yhdenvertaisuuskysymys. Painotetusta opetuksesta hyötyy jokainen sen piiriin pääsevä oppija perhetaustasta riippumatta.

Musiikkikasvatuksen nykyistä vankempi asema sekä painotetussa että yleisopetuksessa palvelisi myös muita kuin musiikistannostuneita oppilaita: musiikinopiskelun hyödyt esimerkiksi kieltenoppimiselle, hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja identiteetin kasvulle ovat kiistattomat.

Musiikkikasvatuksen asiantuntijoita kannattaa nyt kuunnella.

Niilo Tarnanen
Puheenjohtaja, Suomen musiikkineuvosto (Finnish Music Council Association ry)

Ahti Vänttinen
Puheenjohtaja, Suomen Muusikkojen liitto ry

Risto Salminen
Toimitusjohtaja, Teosto ry

Kaija Kärkinen
Puheenjohtaja, Suomen Musiikintekijät ry

Jari Muikku
Toiminnanjohtaja, Suomen Musiikkikustantajat ry

Antti Auvinen
Puheenjohtaja, Suomen Säveltäjät ry

Musiikintekijöiden päivä 25.4.2023

Ohjelmaa aamusta iltaan

Musiikintekijöiden jäsenten kokoontuminen, Musiikintekijöiden päivä, alkaa aamulla Etkoilla ja jatkuu kevätkokouksella.

Paikka: Lasipalatsin Bio Rex, Mannerheimintie 22–24, Helsinki.

Etkoilla klo 10–16 ohjelmassa on

 • ajankohtaisia seminaareja
 • verkostoitumista ja kuulumisten vaihtoa.
 • Aamiaistarjoilu klo 9.30 (vain paikan varanneille).

Kevätkokouksessa klo 16.30

 • käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat
 • äänestetään edustajia luottamustoimiin.
 • Kokouskahvit tarjolla klo 16.
 • Kokoukseen ilmoittautuneille tarjolla  kevyt buffet-illallinen (sis. 2 juomaa / hlö).
 • Tilaisuus päättyy klo 21.

Tärkeää: Etkoille ja kevätkokoukseen tulee ilmoittautua erikseen!

Ilmoittautuminen on avattu:

> Etkojen ohjelma ja ilmoittautuminen
> Ilmoittautuminen kevätkokoukseen ja illalliselle

Tapahtuma on Musiikintekijöiden jäsenille!

Musiikkikoulutuksen tutkimushankkeen tiedonkeruu käynnissä

Musiikintekijöiden syksyllä 2022 käynnistynyt tutkimushanke Suomesta musiikintekijäksi kansainväliselle kentälle – koulutuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet on edennyt noin puoliväliin. Tutkimus selvittää, millaisia valmiuksia musiikin tekemisen koulutus antaa kansainväliseen työskentelyyn.

Erikoistutkija Riikka Hiltunen on kerännyt aineistoa muun muassa haastattelemalla erilaisista biisintekolinjoista vastaavia henkilöitä. Syksyllä tietoa kansainvälisen kentän vaatimuksista ja trendeistä kerättiin biisintekijöiltä, jotka ovat Music Finlandin biisivientiselvitysten mukaan saaneet kansainvälisiä cuteja viime vuosina. Koulutuksen sisältöjä peilataan kyselyn tuloksiin.

Tietoa kerätään ammatillisten koulutusten rinnalla ruohonjuuritason koulutuksesta. Helmikuussa käynnistyi kaksi uutta kyselyä: musiikkikasvattajille suunnattu kysely sekä taiteen perusopetusta tarjoaville musiikkioppilaitoksille suunnattu kysely. Kyselyjen tavoitteena on saada tietoa siitä, millaisiksi musiikkikasvattajat (peruskoulujen musiikinopettajat ja musiikkioppilaitosten opettajat) kokevat valmiutensa musiikin luovan tuottamisen (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen improvisointi, “biisintekeminen”, miksaaminen tai muu vastaava toiminta) opettamiseen, sekä siitä, millaista musiikin luovan tuottamisen opetusta on tarjolla musiikkioppilaitoksissa.

Lisäksi kartoitetaan em. opetukseen ja oppilaitosten saavutettavuuteen liittyviä haasteita. Kyselyjä välitetään eri kattojärjestöjen kautta (mm. Konservatorioliitto, Musiikkioppilaitosten liitto, FiSME ry, Koulujen musiikinopettajat ry).

Mikäli koet kuuluvasi tutkimuksen kohderyhmään, etkä ole saanut kyselylinkkiä tai haastattelupyyntöä tutkijalta, otathan yhteyttä: riikka.hiltunen@musiikintekijat.fi

 Nyt käynnissä olevat kyselyt

 • Korkeakoulut, toisen asteen koulutus ja kansanopistolinjat: Oppilaitokset, jotka tarjoavat biisintekemisen opetusta joko kokonaisena koulutusohjelmana tai merkittävänä osana toista koulutusohjelmaa
 • Musiikkioppilaitokset: Taiteen perusopetusta tarjoavat konservatoriot, musiikkiopistot, musiikkikoulut ja kansalaisopistot tai muut vastaavat
 • Musiikkikasvattajat: Koulujen musiikinopettajat, musiikkioppilaitosten opettajat, vapaan sivistystyön kentällä toimivat opettajat

Teoston Vuoden musiikintekijä -palkinto sanoittaja Saara Törmälle

Teoston Vuoden musiikintekijä -tunnustuspalkinto myönnettiin sanoittaja Saara Törmälle Iskelmä Gaalassa 17.2. Törmä on Suomen tunnetuimpia sanoittajia, joka on vuosien varrella tehnyt kappaleita useille menestyneille iskelmäartisteille. Häntä on kiitelty erityisesti kyvystä asettua laulun kertojan asemaan ja sanoittaa hyvin moninaisia tunteita.

Teosto jakaa vuosittaisen Vuoden musiikintekijä -palkinnon tunnustuksena erityisistä ansioista monipuolisen iskelmämusiikin saralla. Palkinnolla huomioidaan kevyen musiikin pitkäjänteisiä säveltäjiä ja sanoittajia, joiden tekemiä kappaleita on päätynyt kestosuosikin asemaan.

Saara Törmän tekstit ovat iskeneet suomalaisten tunteisiin jo lähes parinkymmenen vuoden ajan. Törmä on tehnyt tekstit esimerkiksi lukuisiin Antti Tuiskun hitteihin kuten Peto on irti, Rahan takii, Mä hiihdän ja Hyökyaalto. Myös kestosuosikkeina soivat Lauri Tähkän Morsian sekä Kaija Koon Kaunis, Rietas, Onnellinen ovat Törmän sanoittamia.

Järvenpäässä asuvan sanoittajamestarin ensimmäinen läpimurto oli Katri Ylanderille vuonna 2007 tehty kappale Unta ja vuosien varrella Törmän sanoituksia ovat saaneet tulkita myös Jesse Kaikuranta, Johanna Kurkela ja viime vuosina muun muassa Irina. Kynä on pysynyt vuosien varrella terävänä ja taidot hioutuneet huippuunsa.

”Yhteen lauseeseen upotettuna tuhat tunnetta”

”Saara Törmällä on ainutlaatuinen kyky mennä kappaleen päähenkilön nahkoihin ja tulkita heidän syvimpiä tuntojaan, olivatpa ne sitten synkkiä tai iloisia. Hänellä on tänä päivänä myös yhä harvinaisempi pelkistämisen taito: yhteen lauseeseen voi olla upotettuna tuhat tunnetta”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen palkintopuheessa.

Törmä on palkittu vuonna 2022 Juha Vainio -palkinnolla, joka myönnetään vuosittain merkittävälle suomalaiselle sanoittajalle. Toimittajataustaisen Törmä sanoo olevansa intuitiivinen tunnekirjoittaja, joka hioo tekstejään pitkään. Hän kirjoittaa kuitenkin aina musiikki edellä.

”Mitään en olisi saanut aikaiseksi yksin”

Haluan omistaa tämän palkinnon kaikille niille musiikintekijöille, joiden kanssa olen saanut tehdä töitä vuosien varrella. Mitään en olisi saanut aikaiseksi yksin. Kiitos melodioista, kiitos musasta”, kiitti Törmä palkintopuheessaan.

Iskelmä Gaalassa jaettavaTeoston Vuoden musiikintekijä -tunnustuspalkinto jaettiin nyt kuudetta kertaa. Aiemmin palkittuja ovat Petri Somer (2018), Timo Kiiskinen (2019), Sinikka Svärd ja Juha Tapio (2020), Janne Rintala (2021) sekä Tiina Vainikainen (2022). Palkinnon saajista päättää Teoston palkintoraati.

Saara Törmän sanoituksia

Kaunis, rietas, onnellinen
Säv & san. Aku Rannila, Saara Törmä
Sov. Jukka Immonen
Kust. Sepon Huone Oy
Esittäjä: Kaija Koo

Morsian
Säv. Aku Rannila, Matti Mikkola, Milla Viljamaa, Lauri Tähkä
San. Saara Törmä, Lauri Tähkä
Kust. HMC Publishing, Raikuli Productions Oy, Sepon Huone Oy
Esittäjä: Lauri Tähkä

Mä hiihdän
Säv. Aku Rannila, Jurek Reunamäki, Kalle Lindroth
San. Saara Törmä
Kust. HMC Publishing, Sepon Huone Oy, Kaiku Entertainment Oy
Esittäjä: Antti Tuisku

Hyökyaalto
Säv & san. Aku Rannila, Saara Törmä, Mikko Tamminen
Sov. Kalle Lindroth, Antti Riihimäki, Samuli Sirviö
Kust. Sony/ATV Music Publishing Scandinavia, Elements Music Oy, Sepon Huone Oy, Tamun Musiikki Oy
Esittäjä: Antti Tuisku

Rahan takii
Säv. Jurek Reunamäki, Aku Rannila, Saara Törmä, Antti Tuisku
San. Jurek Reunamäki, Saara Törmä, Antti Tuisku
Kust. Pe-To Entertainment Oy, Sepon Huone Oy, Kaiku Entertainment Oy
Esittäjä: Antti Tuisku

Peto on irti
Säv: Antti Tuisku, Saara Törmä, Simo Reunamäki, Aku Rannila, Kalle Lindroth
San: Saara Törmä, Simo Reunamäki, Aku Rannila, Kalle Lindroth
Kust: Pe-To Entertainment Oy, HMC Publishing, Kaiku Entertainment Oy, Sepon Huone Oy
Esittäjä: Antti Tuisku

Unta
Säv: Aku Rannila
San: Saara Törmä
Sov: Aku Rannila, Riku Mattila
Kust: Sepon Huone Oy
Esittäjä: Katri Ylander

Haluun olla yksin
Säv. Christian
San. Saara Törmä, Irina Lahtinen
Sov. Miika Colliander, Antti Pitkäjärvi, Janne Kasurinen, Mikko Pöyhönen, Jussi Saxlin, Irina Lahtinen
Kust. Chic Music, Sepon Huone Oy
Esittäjä: Irina

Rikoskumppani
Säv. Aku Rannila, Juho Kola
San. Saara Törmä
Sov. Miika Colliander, Antti Pitkäjärvi, Janne Kasurinen, Jussi Saxlin, Mikko Pöyhönen, Irina Lahtinen
Kust. Sepon Huone Oy
Esittäjä: Irina

Vie mut kotiin (vuoden iskelmä 2013)
Säv. Eppu Kosonen
San. Saara Törmä
Sov. Eppu Kosonen, Matti Mikkola
Kust. Warner Chappell Music Finland Oy, Kaiku Entertainment Oy, Sepon Huone Oy
Esittäjä: Jesse Kaikuranta

Kuolevainen
Säv. Aku Rannila, Jurek Reunamäki
San. Saara Törmä
Kust. Kaiku Entertainment Oy, Sepon Huone Oy
Esittäjä: Johanna Kurkela

Vuoden 2023 Teosto-palkinnon saajaksi ehdolla kuusi musiikkiteosta

”Teosto-palkinnon esiraadin kuunteluun nousi useita rohkeita ja kiinnostavia teoksia. Musiikkivuosi 2022 toi hienoja julkaisuja kuultavaksi niin tunnetuilta tekijöiltä mutta myös uusilta nimiltä. Elävän ja uuden säveltaiteen kuuleminen tapahtumien koronarajoitusten jälkeen on ollut merkittävä juttu”, Teosto-palkintoehdokkaiden valinnasta vastaavan esiraadin puheenjohtaja Tytti Viljanen pohtii.

Ehdokkaat valitsi esiraati, johon kuuluivat DJ, toimittaja Tytti Viljanen (pj), toimittaja, radiojuontaja Antti Granlund, musiikkitieteilijä, apulaisprofessori FT Susanna Välimäki, bloggari Pasi Virtanen alias Jazzpossu sekä toimittajat Oskari Onninen, Auli Särkiö-Pitkänen ja Katri Norrlin.

Teosto-palkinnon ehdokkaat ja esiraadin perustelut

Helmi Kajasteen ja työryhmän teokset Draama-Helmin levyllä Draama-Helmi kuistilla

”Draama-Helmin eli Helmi Kajasteen kolmas albumi Draama-Helmi kuistilla on pehmeä, raukea, outo ja salaperäinen – sekä kulmikas, suora ja omakohtainen. Teoksen kokonaisuus muodostuu monipuolisista ja yllättävistäkin elementeistä. Musiikillisesti albumi hypähtelee lännenelokuvien tunnelmista Kraftwerkin rytmeihin ja jälleen jonnekin uuteen paikkaan. Huumori pilkahtelee lakonisten riimien saumoista.”

Petra Poutasen sävellykset, sanoitukset ja sovitukset sekä Joonas Outakosken sovitukset Pelkkä Poutasen levyllä Pyhä veri vuotaa

”Pelkkä Poutasen debyytti Pyhä veri vuotaa sisältää häkellyttävän monimuotoista laulantaa aina kansanlaulun kaanoneista virsimäisiin hymneihin ja kurkkulauluun. Ihmiselämän hetkellisyydestä kumpuavat sanoitukset luovat kuulijalle tarinoita kristillisestä perinteestä mutta myös aikamme poliittisten ilmiöiden ääreltä. Teoksen elektroninen tuotantotapa yhdistelee nauhoitettuja luuppeja ja kerroksellisuutta saaden silti kokonaisuuden kuulostamaan orgaaniselta ja modernilta, suomalaiselta kansanmusiikilta.”

Mikko Sarvanteen sävellykset Mikko Sarvanne Gardenin levyllä Heräämisen valkea myrsky

”Säveltäjä Mikko Sarvanteen Heräämisen valkea myrsky liukuu sulavasti genrerajojen yli. Jazzin ja klassisen parissa toimineiden muusikoiden muodostama Mikko Sarvanne Garden yhdistää kolme laulajaa, akustiset soittimet, elektroniikan ja ASMR-rapinan yhtenäiseksi äänimaailmaksi. Erkka Filanderin runoista inspiroitunut verkkaisesti kehittyvä teos vie kuulijan hetkeksi toiseen unenomaiseen maailmaan.”

Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen yhteissävellys Water

”Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen Water on 2020-lukulaista vesimusiikkia: siinä soi vesi. Lääkeruiskusta putoavaan tippaan voi lisätä pitkän kaiun, ja kun hydrofonin jäädyttää, siitä tulee lyömäsoitin. Kuninkaallinen huviretki teos ei ole, vaan ilmastokriisin uhka varjostaa minuutti minuutilta synkemmin. Teoksen symboliikka kuuluu vakuuttavissa ja moninaisissa sointiväreissä: rapiseva sade, impressionistinen puro ja jyrähtäen saapuva, atonaalinen myrsky. Jäljelle jää hukuttavalta tuntuva, pimeä ja pyörteinen puhallinmelodia.”

Nino Ensio Mofun ja työryhmän teokset NCO:n levyllä Addikti

”NCO:n eli Nino Ensio Mofun Addikti on suomalaista 2020-luvun rap-musiikkia parhaimmillaan. NCO:n oma, varma ja tunnistettava flow vakuuttaa läpi albumin: lyriikat ovat oivaltavat, ja artistilla on lahja löytää tasapaino kliseiden ja uskottavuuden sekä herkkyyden ja ironian väleistä virkistävällä tavalla. NCO:n ulosanti ja lyriikat saavat lisävahvistusta erinomaisista tuotannoista.”

Heinz-Juhani Hofmannin sävellys ja libretto teoksessa Aukio – ooppera kansannoususta

”Aukio – ooppera kansannoususta kahdeksalle laulajalle ja elektroniikalle vie Heinz-Juhani Hofmannin raa’an ja paljaan ihmisääntä käyttävän ilmaisun jälleen uudelle tasolle säveltäjälle tyypillisiä tuskallisia yhteiskunnallisia teemoja jatkaen, mutta aiempia teoksia toistamatta. Hofmann täyttää aukion taitavasti rytmitetyllä äänimassalla, josta kehkeytyy epämukava ja puhdistava ihmisyhteisön kuva.”

Palkinto juhlii musiikkilajien moninaisuutta

Teosto haluaa kantaa Teosto-palkinnon avulla vastuuta kotimaisen musiikin menestyksestä ja monimuotoisuudesta myös tulevaisuudessa. Teosto-palkinnolla palkitaan rohkeita, omaperäisiä ja innovatiivisia musiikkiteoksia musiikkityylistä tai teoksen kaupallisesta menestyksestä riippumatta.

Teosto haluaa myös palkinnon avulla korostaa, että musiikintekijöiden ja säveltäjien tekemä työ ja alkutuotanto on erityisen tärkeää koko musiikkialan ekosysteemissä.

Voittaja / voittajat julkistetaan 27.4.

Teosto-palkinnon saajan tai saajat ehdokkaiden joukosta valitsee viisihenkinen tuomaristo, johon kuuluvat vuoden 2022 Teosto-palkintovoittajat Cecilia Damström, Linda Fredriksson ja Yona sekä Teoston johtoryhmän kutsumat jäsenet, Ylen musiikkiohjelmien päällikkö Miikka Maunula ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Gita Kadambi.  Voittajat julkistetaan 27. huhtikuuta.

Useamman, enintään kolmen voittajateoksen kesken jaettava palkintosumma on 40 000 euroa. Jos voittajia valitaan vain yksi, on voittosumma 25 000 euroa. Ehdokkaana olevat teokset ja teoskokonaisuudet on julkaistu tai kantaesitetty vuoden 2022 aikana.

Jo vuodesta 2003 lähtien, nyt 18. kerran jaettava Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimpia taidepalkintoja. Sen tarkoituksena on antaa tunnustusta rohkeille, omaperäisille ja innovatiivisille sävelteoksille.

Jonas Olsson sai Vuoden Musiikintekijä -Emman

Historian ensimmäinen Vuoden Musiikintekijä -Emma meni Jonas Olssonille. Hän on säveltäjä ja tuottaja, jolla on monipuolinen kokemus erilaisten artistien ja genrejen kanssa työskentelystä. Olsson aloitti työt musiikin parissa vuonna 2005. Hänen kädenjälkeään on kuultu lukuisten suomalaisen menestysartistien äänitteillä (mm. Pyhimys, Amorphis, Arttu Wiskari ja Jannika B).

Olssonin menestyksiin vuonna 2022 lukeutuu mm. KUUMAA-yhtyeen tuotanto ja yhteissäveltäminen sekä BESSin jättihitti ”Ram pam pam” (co-write: Tomi Saario, Essi Launimo). Ram pam pam vei Emman kategoriassa Vuoden Biisi 2022.

Patsaiden saajat valitsi Emmojen Päätuomaristo. Suomen Musiikintekijöiden erikoisraati asetti ehdolle 5 musiikintekijää ja luonnehti Olssonia näin: ”Jonas Olsson on kokenut ja laaja-alainen musiikintekijä, joka työskentelee luontevasti monenlaisissa eri genreissä. Hän on tehnyt yhteistyötä useiden artistien kanssa ja on ollut viime vuosina tuottajana toimimisen lisäksi biisintekijänä erityisen tuottelias.”

Olsson voitti myös Vuoden Tuottaja -Emman 2022.

Vuoden Musiikintekijä Emma-ehdokkaat 2022 olivat: ANI, Joonas Keronen, Kaisa Korhonen, Jonas Olsson ja Tiina Vainikainen.

Vuoden Musiikintekijä -Emma jaettiin ensimmäistä kertaa palkinnon 40-vuotisen historian aikana.