Apurahat

JATKUVA

Live-tuki Music Finland

Music Finlandin live-tuella tuetaan kiertueita, showcase-esiintymisiä ja muita yksittäisiä live-esiintymisiä, jotka ovat artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kehittymisen kannalta merkittäviä. Tuki myönnetään artistia tai yhtyettä edustavalle taustaorganisaatiolle kattamaan tällaisista hankkeista aiheutuneita kuluja. Seuraavat hakukierrosten takarajat: 15.8.2019, 15.10.2019, 15.1.2020.
JATKUVA

Näkyvyystuki Music Finland

Näkyvyystuki on Music Finlandin uusi tukimuoto, jolla tuetaan suomalaisen musiikin kansainvälisen näkyvyyden kasvua kiristyvän kilpailun toimintaympäristössä. Vuoden 2019–2020 hakukierrosten takarajat ovat: 15.8.2019, 15.1.2020 ja 15.8.2020.
JATKUVA

Helsingin kaupungin kulttuurin avustukset

Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväis- tai projektiluonteiseen toimintaan sekä kehittämisavustuksia 1-3 vuotisiin hankkeisiin.
JATKUVA

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa.
JATKUVA

Nordisk Kulturfond, Projektituki

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille. Tuettujen hankkeiden oltava Pohjoismaiden välisiä.
JATKUVA

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto tukee popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa jakamalla apurahoja alan harrastajille. Apurahoja myönnetään kolmesti vuodessa.
JATKUVA

Suomen Kulttuurirahaston apurahat

Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.
JATKUVA

Musiikin edistämissäätiön (MES) tuet

Eri tukimuodoilla on useita hakuajankohtia. Tukimuodot: äänitetuotanto, markkinointi- ja vientituki, elävän musiikin tuki, kuoromatkatuki, julkaisutuki, koulutustuki, tutkimustuki, audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki.
01. 10.
2020
-
31. 10.
2020

Georg Malmstén -säätiön apuraha

Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n vuonna 1982 perustama Georg Malmstén -säätiö edistää ja tukee luovaa suomalaista kevyttä musiikkia.
01. 03.
2021
-
31. 03.
2021

Koneen Säätiö: Saaren kartanon residenssipaikat

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä taiteilija ja -tutkijaresidenssi Mynämäellä. Residenssin tehtävä on tarjota eri alojen taiteilijoille ja tutkijoille rauhallinen työskentely-ympäristö ja hedelmällinen kohtauspaikka.

Yksilöresidenssipaikkaan sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, joka määräytyy hakijan kokemuksen mukaan. Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä. Ryhmät voivat hakea tukea matka- ja elinkustannuksiin residenssikauden ajaksi.