Musiikintekijä sopimusneuvonta

”Tällä on aina menty” ei riitä sopimuksen perusteluksi

Sopimus määrittää sinun tulevaisuuttasi, siksi sen tarkistuttaminen on tärkeää. Se on neuvottelun tulos ja siihen kirjataan asiat, joihin sinä sitoudut. Sopimukseen kirjataan myös asiat, jotka toisen osapuolen on suoritettava. Kirjalliseen muotoiluun on pätevämpää vedota kuin suullisesti sovittuun.

Neuvottelujen tavoite on aina varmistaa sitoutuminen, ei pelkästään sopiminen, sanoo G. Richard Shell kirjassaan Neuvottele onnistuneesti. Sitoutumisen arkipäivä alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ja siksi on tärkeää, että sopimukseen on kirjattu huolellisesti molempien osapuolien näkemykset yhteistyöstä.

Sopimukset, joita olemme tarkistaneet, ovat olleet house writing -sopimuksia, julkaisu- ja lisensiointisopimuksia, synkronointi- tai hinnoittelusopimuksia sekä muita yhteistyösopimuksia. Niitä on ollut sekä kotimaisia että ulkomaisia.

Sopimukset ovat pääosin olleet vakiomallisia, ja ehkä vähän yllättäen niiden henki on usein tilkkutäkkimäinen. Sisältöä on vuosien varrella muokattu; jotain on lisätty ja jotain poistettu. Joistakin kohdista aavistaa selvästi, mikä epäselvyys tai ongelma on johtanut kyseisen pykälän lisäämiseen ja sen myötä siihen, että sopimuksesta on tullut epäselvä ja epälooginen.

Välillä musiikintekijä saa yhteistyökumppanilta sopimuksen saatesanoilla ”tällä on aina menty”. Välillä samaan sopimukseen saadaan synnytettyä muutoksia. Prosentit ja kestot vaihtelevat, kulujen kattamisehdot vaihtelevat.

Mieltä lämmittää myös tilanne, jossa neuvotteluosapuoli kiittääkin sopimuksen muotoilusta ja toteaa, että ”tämä kohta onkin jäänne vuosien takaa, hyvä että toitte esiin tämän epäkohdan – muutamme sen jatkossa ehdotuksenne mukaiseksi”.

Olennaista on, että sopimus kuvaa juuri teidän yhteistyötänne. Lisäksi on olennaista, että sinä ymmärrät sopimuksen sisällön ja sen vaikutukset elämääsi. Sopimusta tarjoavan osapuolen on pystyttävä vastaamaan kysymyksiisi.

Haluan muistuttaa muutamasta house writing -sopimukseen liittyvästä asiasta. Kyseessä on yhteistyösopimus; ei siis työsuhteinen sopimus, eikä myöskään kustannussopimus.

House writing -sopimus sisältää kylläkin määrittelyn sille, mitä teoksia kustannetaan ja mitkä ovat kustantamisen ehdot. On olennaista ymmärtää, että sopimuksessa määritellään kaksi eri kestoa: a) house writing -sopimuksen (yhteistyön) kesto, b) kustannussopimusten kesto.

On myös tärkeää muistaa, että kustannussopimuksen kestoa määrittelevä sanamuoto ”on voimassa koko teoksen suoja-ajan” tarkoittaa sinun jäljellä olevaa elinikääsi plus 70:ää vuotta. Kolmekymppisen musiikintekijän kohdalla tämä tarkoittaa siis keskimäärin 120:tä vuotta. Ajan voi sopia lyhyemmäksikin.

Huolehdi, että neuvotteluistasi yhteistyökumppanin kanssa jää muistijälkeä mustalla valkoiselle. Käykää keskustelua mahdollisimman paljon sähköpostitse. Lue sopimus läpi, tee siitä omat havaintosi, lähetä ne ja sopimus minulle, ja varaa riittävästi aikaa tulkinnalle sekä mahdollisille muutoskierroksille ennen allekirjoittamista.

Aku Toivonen
Suomen Musiikintekijät ry:n toiminnajohtaja

 

Musiikintekijöiden neuvontapalvelut jäsenille