Teostossa tehtiin historiaa

Pääkirjoitus

Teostossa tehtiin historiaa

Teoston syyskokous teki 14. joulukuuta historiallisen päätöksen. Yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että johtokuntaan tuli kevyen musiikin tekijöille yksi lisäpaikka.

Uusien sääntöjen mukaan johtokunnassa on neljä kevyen musiikin säveltäjää, kolme vakavan musiikin säveltäjää, yksi sanoittaja tai kirjailija sekä kaksi musiikkikustantajaa. Päätös syntyi äänin 204-28 mikä ylitti kirkkaasti sääntömuutokseen tarvittavan kolmen neljäsosan enemmistön.

Muutos merkitsee sitä, että kevyen musiikin säveltäjiä on ensi vuoden kevätkokouksesta lähtien neljä nykyisen kolmen sijasta. Käytännössä kevyen musiikin säveltäjäksi voidaan valita myös lauluntekijä, joka toimii sekä säveltäjänä että sanoittajana.

Teoston perustivat vuonna 1928 taidemusiikin säveltäjät yhdessä musiikkikustantajien kanssa. Kevyen musiikin säveltäjien asema oli Teostossa pitkään huono: heidät hyväksyttiin kyllä Teoston asiakkaiksi, mutta yhdistyksen päätösvaltaa käyttävien jäsenten statusta heille ei myönnetty, ei myöskään johtokuntapaikkoja.

Ensimmäinen askel oikeaan suuntaan otettiin vuonna 1947 kun George de Godzinsky, Georg Malmstén ja Toivo Kärki hyväksyttiin Teoston jäseniksi. Vuonna 1952 Georg Malmstén valittiin ensimmäisenä kevyen musiikin säveltäjänä Teoston johtokuntaan. Vuonna 1970 Teoston sääntöjä muutettiin niin, että sanoittajat hyväksyttiin Teoston jäseniksi. Samana vuonna 1970 Teoston johtokunnan kiintiöitä muutettiin niin, että kuudesta säveltäjästä kahden tuli olla elokuva- ja viihdemusiikin alalta ja lisäksi yhden jäsenen sanoittajien piiristä. Johtokunnan tekijäpaikat kiintiöitiin siis alunperin kevyen musiikin tarpeista. Ensimmäiseksi johtokunnan sanoittajaksi valittiin Kari Tuomisaari.

Nyt on sitten tultu tilanteeseen, jossa Teoston johtokuntapaikoista yhteensä puolet on kevyen musiikin säveltäjillä ja sanoittajilla mukaanlukien kirjailijat. Kevyen musiikin näkökulmasta tätä pitkän kehityksen viimeistä vaihetta voidaan pitää jo varsin tyydyttävänä. Oma lisäarvonsa on myös sillä, että lopputulokseen päästiin neuvotteluteitse ja hyvässä yhteisymmärryksessä Suomen Säveltäjät ry:n kanssa.

Myös Teoston haasteet ovat jo aivan muualla kuin kevyen ja vakavan musiikin keskinäisissä suhteissa. Tilitykset suoritetaan tänä päivänä mahdollisimman tarkoin käyttäjiltä perittyjen korvausten mukaisesti periaatteella euro sisään – euro ulos. Kansainväliset muutokset määräävät entistä enemmän Teoston tulevan suunnan ja johtokunnan vastuulla on huolehtia Teoston kilpailukyvystä myös tulevina vuosina. Kevyen ja vakavan välinen jakolinja siirtyy vuosi vuodelta kauemmaksi historiaan.

Martti Heikkilä


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2005

Selaa lehden artikkeleita