Musiikintekijöiden tulevaisuuden historia

KOLUMNI

Musiikintekijöiden tulevaisuuden historia

Millaista tulevaisuutta havittelemme? Mitkä ovat tärkeimmät asiat saavutettaviksi, mitkä asiat tulisi olla toisin tulevaisuudessa – ja millä tapaa toisin? Entä olemmeko me musiikintekijät kaikki samaa mieltä siitä, mikä on paras mahdollinen tulevaisuus?

Näitä asioita päädyimme pohtimaan työyhteisössämme, kun tutustuimme Sitran Tulevaisuusvalta-ohjelmaan ja siihen liittyvään hankehakuun. Ajatuksemme oli rakentaa meille hanke, jossa haastamme olemassa olevia oletuksia musiikkialan tulevaisuudesta, kuvittelemme toivottavan tulevaisuuden, ja toimimme ja vaikutamme tulevaisuuteen. Rakennamme siis tulevaisuusvaltaa.

Yksinkertaista – periaatteessa. Valmistelevassa ajatustyössä ajautuu helposti valikoimaan tällä hetkellä harmittavia asioita ja todellisuuksia. Se ei ehkä olekaan tarkoitus. Tuleekin irtautua nykyhetken ilmiöistä, jotta voimme antaa tulevaisuuden muutoksille tilaa.

Tulevaisuusvaltaa on läsnä koko ajan, sillä se kätkeytyy kulttuuriin ja kiertoilmaisuihin. Miten tunnistamme tulevaisuusvaltaa, sitä valtaa, joka määrittää, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena ja todennäköisenä?

Tulevaisuusvallan laajentamisessa on kyse myös näkemyksien moninaisuudesta. Miten erilaiset näkemykset tulevat kuulluksi ja huomioiduksi? Tulevaisuusajattelun kuuluu olla erilaisten näkemysten pelikenttä – ja se innostaa minua erityisesti. Vaihtoehtoja on monia. Mutta minkälaisia?

Haluan haastaa sinut interaktiivisuuteen. Lähetä minulle näkemyksesi musiikkialan ja mielellään tarkennettuna juuri musiikintekijyyden tulevaisuudesta. Minkälaisia vaihtoehtoja sinä näet? Mikä on toivottava tulevaisuus sinun mielestäsi? Toivon, että kirjoitat minulle. Käsittelen saamani postit luottamuksellisesti.

En ole varma, ehdimmekö rakentamaan hanketta juuri tähän Sitran hankehakuun, mutta ei se mitään – olennaista on ajatella, keskustella, käydä kaukana ja palata lähelle, ja uudelleen: ajatella. Muutoksentekijä tarvitsee tulevaisuusajattelua.

Meidän on hyvä tunnistaa, että kuvat ja näkemykset tulevaisuudesta ohjaavat ja toisaalta myös rajoittavat nykyhetkessä tehtäviä päätöksiä ja valintoja. Tulee myös tunnistaa, että nykyhetkessä tehtävät päätökset vaikuttavat tulevaisuuden suuntaan ja muotoutumiseen.

Vapauta ajattelusi ja virittäydy tulevaisuustaajuudelle. Kysy itseltäsi: mitä jos…?

Siteeraan otsikossa muunnellen William MacAskillin tietokirjan Ihmiskunnan tulevaisuuden historia -nimeä. Suomentaja Mari Janatuinen, kirjan alkuperäinen nimi on What we owe the future.

Aku Toivonen
toiminnanjohtaja
Suomen Musiikintekijät
aku.toivonen@musiikintekijat.fi