Musiikkikoulutuksen tutkimushankkeen tiedonkeruu käynnissä

Musiikkikoulutuksen tutkimushankkeen tiedonkeruu käynnissä

Musiikintekijöiden syksyllä 2022 käynnistynyt tutkimushanke Suomesta musiikintekijäksi kansainväliselle kentälle – koulutuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet on edennyt noin puoliväliin. Tutkimus selvittää, millaisia valmiuksia musiikin tekemisen koulutus antaa kansainväliseen työskentelyyn.

Erikoistutkija Riikka Hiltunen on kerännyt aineistoa muun muassa haastattelemalla erilaisista biisintekolinjoista vastaavia henkilöitä. Syksyllä tietoa kansainvälisen kentän vaatimuksista ja trendeistä kerättiin biisintekijöiltä, jotka ovat Music Finlandin biisivientiselvitysten mukaan saaneet kansainvälisiä cuteja viime vuosina. Koulutuksen sisältöjä peilataan kyselyn tuloksiin.

Tietoa kerätään ammatillisten koulutusten rinnalla ruohonjuuritason koulutuksesta. Helmikuussa käynnistyi kaksi uutta kyselyä: musiikkikasvattajille suunnattu kysely sekä taiteen perusopetusta tarjoaville musiikkioppilaitoksille suunnattu kysely. Kyselyjen tavoitteena on saada tietoa siitä, millaisiksi musiikkikasvattajat (peruskoulujen musiikinopettajat ja musiikkioppilaitosten opettajat) kokevat valmiutensa musiikin luovan tuottamisen (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen improvisointi, “biisintekeminen”, miksaaminen tai muu vastaava toiminta) opettamiseen, sekä siitä, millaista musiikin luovan tuottamisen opetusta on tarjolla musiikkioppilaitoksissa.

Lisäksi kartoitetaan em. opetukseen ja oppilaitosten saavutettavuuteen liittyviä haasteita. Kyselyjä välitetään eri kattojärjestöjen kautta (mm. Konservatorioliitto, Musiikkioppilaitosten liitto, FiSME ry, Koulujen musiikinopettajat ry).

Mikäli koet kuuluvasi tutkimuksen kohderyhmään, etkä ole saanut kyselylinkkiä tai haastattelupyyntöä tutkijalta, otathan yhteyttä: riikka.hiltunen@musiikintekijat.fi

 Nyt käynnissä olevat kyselyt

  • Korkeakoulut, toisen asteen koulutus ja kansanopistolinjat: Oppilaitokset, jotka tarjoavat biisintekemisen opetusta joko kokonaisena koulutusohjelmana tai merkittävänä osana toista koulutusohjelmaa
  • Musiikkioppilaitokset: Taiteen perusopetusta tarjoavat konservatoriot, musiikkiopistot, musiikkikoulut ja kansalaisopistot tai muut vastaavat
  • Musiikkikasvattajat: Koulujen musiikinopettajat, musiikkioppilaitosten opettajat, vapaan sivistystyön kentällä toimivat opettajat