Musiikintekijä ohje

Kelpo hakemus ei jaarittele ja on huolella tehty

”Ensinnäkin mieti, onko sinulla oikeasti tarvetta apurahalle ja selkeä projekti, johon haet”, sanoo Minna Huuskonen.

”Jos ideasi ei ole kirkas ja vain kokeilet, sattuisitko saamaan rahaa, niin se kyllä paistaa läpi hakemuksesta.”

Huuskosella on pitkä kokemus työskentelystä apurahoja myöntävissä toimikunnissa. Nyt hän on Musiikintekijöiden rahaston puheenjohtaja.

Huuskosen mukaan etukäteisvalmistelut ovat olennaisen tärkeitä apurahan hakemisessa. Apurahan tarpeen tulee olla konkreettinen ja kompakti.

”Kun olet kiteyttänyt apurahan tarpeen itsellesi, seuraavaksi selvitä, mistä haet rahoitusta. Eli etsi taho, jonka myöntökriteerit osuvat yksiin sinun projektisi ja rahantarpeesi kanssa”, Huuskonen sanoo.

Hän kehottaa tutkimaan myös aiempia myöntöpäätöksiä, ja suhteuttamaan oman hakusumman niihin. Eli ei kannata hakea isoa summaa taholta, joka myöntää pieniä summia. Tai päinvastoin.

Rahan tarvetta ei ole syytä perustella sosiaalisilla tekijöillä, kuten esimerkiksi työttömyys tai yksinhuoltajuus. Niillä ei ole merkitystä rahoituksen myöntämiseen.

”Pidetään privaattipuolen asiat asioina ja työt töinä”, Huuskonen summaa.

”Älä ole ylimielinen ja oleta, että tuen myöntäjät tietävät, kuka olet ja mitä olet tehnyt.”

Hakemuksen kirjoitustyyli saa hänen mielestään olla persoonallinen, mutta laajoja sepustuksia kannattaa välttää.

”Pitkä teksti, jossa selitellään paljon, antaa sen kuvan, ettet tiedä itsekään mitä olet tekemässä”, Huuskonen sanoo.

Tietynlainen nöyrä asenne on hyväksi hakemusta tehdessä ­– silloinkin, kun takana on pitkä taitelijaura.

”Älä ole ylimielinen ja oleta, että tuen myöntäjät tietävät, kuka olet ja mitä olet tehnyt. Kerro CV:ssä urasi relevanteimmat saavutukset. Jos ura on kestänyt vuosikymmeniä, niin toki ei ole syytä luetella kaikkea, tyyliin kouluaikaiset bändini”, Huuskonen neuvoo.

”Name dropping on mielestäni suotavaa ja ihan ok: jos olet tehnyt yhteistyötä alan tärkeiden toimijoiden kanssa, se voi vahvistaa vakuuttavuuttasi.”

Apurahoja myöntävät tahot kommunikoivat keskenään, joten rehellisyys kannattaa, Huuskonen muistuttaa.

”Jäät kyllä kiinni, jos jätät kertomatta samaan tarkoitukseen haetut tai jo saadut apurahat.”

Hakemuksen eteen kannattaa nähdä vaivaa. Hyväkin projekti voi jäädä ilman rahoitusta, jos hakemus on huono.

”Oma asia pitää kyetä tiivistämään mieluusti muutamaan lauseeseen.”

Musiikin Edistämissäätiön (MES) toimitusjohtaja Hannu Sahan yleisohje apurahahakijoille on: mitä tiiviimpi ja lyhyempi hakemus, sitä parempi.

”Oma asia pitää kyetä tiivistämään mieluusti muutamaan lauseeseen”, hän sanoo.

Apurahan esittely ja hakuohjeet on hyvä lukea tarkasti.

”Liian moni täyttää apurahan anomuskaavakkeen lukematta ohjeita. Ihan kaikki asiat, jotka otetaan apurahapäätöksissä huomioon, löytyvät ohjeistuksista. Se on tärkeä osa toimintojemme läpinäkyvyyttä”, muistuttaa Saha.

Liitteiden kanssa on hyvä olla tarkkana.

”Jos MESiltä hakee vaikka äänitetuotantotukea, on musiikkinäytteen merkitys erittäin suuri. Elävän musiikin tukipäätökset taasen tehdään paljolti ohjelmasuunnitelman ja sen budjetoinnin mukaan.”

Budjetin laatiminen ei ole kaikille hakijoille tuttua, Saha harmittelee.

”Jos kysytään hankkeen budjettia, se pitää osata laatia oikein. Eli niin, että meno- ja tulopuoli ovat samat.”

MES on laatinut mallihakemukset elävän musiikin tuen hakemiseen sekä markkinointi- ja vientituen hakemiseen.

”Työskentelyapurahaa haettaessa ratkaisevat oma taitelijaesittely ja apurahan puitteissa tehtävän hankkeen tiivis esittely”, Saha sanoo

Hyvä taiteilijaesittely on yhtä kuin yksi liite.

”Eli ei kannata lähettää erikseen arvosteluja vaan niin, että taiteilijaesittelyyn tulee otteita arvosteluista.”

Huono hakemus on sellainen, mistä varsinainen hakukohde ei käy riittävän hyvin selville.

”Lue hakuilmoitus aina huolellisesti ja ala vasta sitten laatia omaa hakemustasi.”

Suunnittelupäällikkö Hanna Susitaival Taiteen edistämiskeskuksesta (Taike) toteaa, että harmittavan usein törmätään siihen, ettei hakija ole lukenut hakuilmoitusta.

”Hakuilmoituksessa on kaikki tarpeellinen tieto. Muistutan, että vaikka tukimuoto olisi sama vuosia, saattavat haun kriteerit tai yksityiskohdat muuttua.”

Niinpä ensimmäinen ohje on: lue hakuilmoitus aina huolellisesti ja ala vasta sitten laatia omaa hakemustasi. Toinen tärkeä huomioitava juttu on hakemuksen teon aikataulu: viimeisen päivän varaan ei asiaa kannata jättää.

”Hakemuksesta tulee harvoin hyvä, jos sitä alkaa tehdä viime hetkellä hätäpäissään”, Susitaival sanoo.

Taiken sähköiset hakemuslomakkeet eivät edes lähde liikkeelle, ellei kaikkia pakollisia liitteitä ole mukana. On hyvä tsekata ajoissa, mitä liitteitä vaaditaan ja tehdä ne kuntoon hyvissä ajoin.

”Olisi myös hyvä, jos joku kollega tai  lähipiirin ihminen lukisi hakemuksen läpi ja antaisi siitä huomioita. Kertoisi, onko hakemusteksti ylipäätään ymmärrettävää.”

”Hyvä hakemusteksti on tiivis ja vastaa kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi ja kenelle.”

Hakemusta tehdessä kannattaa pitää mielessä kaksi lähtökohtaa: Ensinnäkin hakemuksen vastaanottaja ei tunne sinua. Toiseksi hakemuksen vastaanottaja ei tiedä mitään siitä, mitä sinä teet.

”Toki tämä ei pidä aina paikkaansa. Mutta siis hyvin selkeästi pitää pystyä kertomaan, kuka on ja mitä on tekemässä.”

Susitaival muistuttaa, että hakemusten arvioijat lukevat yhdellä hakukierroksella satoja hakemuksia. Mitä nopeammin he saavat kiinni siitä, kuka hakija on ja mitä hän aikoo tehdä, sitä parempi. Eli ei niin, että itse asia tulee jossain hakemustekstin loppupuolella.

”Hyvä hakemusteksti on tiivis ja vastaa kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi ja kenelle.”

Hakemus ei saa sisältää loputtoman pitkää taidepuhetta, jossa pohditaan filosofisia kysymyksiä. Myöskään konditionaalissa ei kannattaa kirjoittaa, neuvoo Susitaival. ”Jos saisin niin tekisin” tai ”jos olisi rahaa niin ostaisin” -tyyppinen hakemusteksti ei anna vakuuttavaa kuvaa.

”On hyvä lähteä liikkeelle siitä, että projektia ollaan tekemässä, tulipa apurahaa tai ei.”

Kinuaminen ja taloudellisen ahdingon korostaminen eivät ole hakemukselle eduksi.

Projekti- ja hankeapurahojen hakemuksissa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kirjoitettu teksti ja numeropuoli vastaavat toisiaan.

”Jos sanallisesti kerrotut asiat eivät näy budjettiarviossa, herää kysymys siitä, osaako henkilö toteuttaa projektia oikein.”

Ylipäätään tarkkuus on paikallaan hakemusta tehdessä. Hakemuksia voidaan joutua hylkäämään hakijan huolimattomuuden takia. Esimerkiksi: Jos hakee taitelija-apurahaa, joka myönnetään vuodelle 2021, ei hakemukseen tule laittaa vuoden 2020 suunnitelmia. Tai jos hakee kohde- tai hankinta-apurahaa, jolle on määritelty myönnettävä minimisumma, ei tule hakea minimiä pienempää tukea.