Verohallinnon ohjeistus luovan työn laskutuksen arvonlisäverokäytänteistä

30.11.2018

Säveltäminen ja sanoittaminen

Tekijänoikeuden siirtymisenä tai luovuttamisena pidetään tekijän taloudellisten oikeuksien siirtymistä tai luovuttamista kokonaan tai osittain.

Myynti on arvonlisäverollista siltä osin kuin kyseessä on palvelun tai hyödykkeen tuottaminen ostajalle. Ostaja voi saada kaupan yhteydessä säveltäjältä tai sanoittajalta teoskappaleen, esimerkiksi mahdollisuuden printata syntynyt sanoitus (teos) itselleen, mutta tekijänoikeuteen perustuvaa oikeutta hyödyntää teoskappaleen sisältämää teosta ei miltään osin siirry.

Myynti on arvonlisäverotonta siltä osin kuin myynnin yhteydessä ostajalle siirtyy säveltäjän tai sanoittajan tekijänoikeuksia, eli oikeuksia hyödyntää teoskappaleen sisältämää teosta esimerkiksi monistamalla, esittämällä julkisesti tai välittämällä yleisölle. Mikäli oikeuksien myyjänä on yhtiö, siirrettävien oikeuksien hallinta/omistus tulee olla yhtiöllä. Tämä edellytys ei täyty, jos oikeudet on esimerkiksi aiemmin siirretty asiakassopimuksella Teostolle.

Laskussa tulee olla eriteltynä myynnin arvonlisäverolliset ja -verottomat osuudet arvolisäverokannoittain.

 

Sovittaminen ja kääntäminen

Tekijänoikeuden siirtymisenä tai luovuttamisena pidetään tekijän taloudellisten oikeuksien siirtymistä tai luovuttamista kokonaan tai osittain.

Sovittamisen tai kääntämisen ollessa kyseessä lähtökohta on sama kuin edellä: myynti on arvonlisäverollista siltä osin kuin kyse on ostajan saamasta palvelusta tai hyödykkeestä, mihin voi sisältyä esimerkiksi sovituksen toimittaminen ostajalle nuottikirjoituksen muodossa.

Myynti on arvonlisäverotonta siltä osin, kun ostajalle siirtyy sovittajan tai kääntäjän tekijänoikeuksia, eli oikeuksia hyödyntää teoskappaleen sisältämää teosta esimerkiksi monistamalla, esittämällä julkisesti tai välittämällä yleisölle. Sovituksen tai käännöksen täytyy ylittää ns. teoskynnys eli olla riittävän itsenäinen ja omaperäinen, jotta sovittajalla tai kääntäjällä voi olla siihen tekijänoikeus.

Laskussa tulee olla eriteltynä myynnin arvonlisäverolliset ja -verottomat osuudet arvolisäverokannoittain.