House Writer -sopimus

Käytä tätä sopimuspohjaa apunasi, kun neuvottelet yhteistyöstä musiikkikustantajan kanssa.

House writer -sopimuspohja ja ohje

House writer -sopimuspohja

 

Yleisiä huomioita House Writer -sopimuksesta

Mikä on House Writer -sopimus?

 • House Writer -sopimus eli tallikirjoittajasopimus (myöhemmin HW-sopimus) on musiikintekijän (säveltäjä, sanoittaja) ja musiikinkustannusyhtiön yhteistyösopimus.
 • HW-sopimus on eri asia kuin yksittäisestä teoksesta tehty kustannussopimus. Sen aikana kuitenkin syntyy teoskohtaisia kustannussopimuksia.
 • HW-sopimus ei ole perinteinen työsopimus, eikä kustantaja yleensä maksa tekijälle palkkaa. Kustantaja voi kuitenkin niin sovittaessa lainata tekijälle rahaa. Tätä lainaa kutsutaan ennakoksi, jonka tekijä maksaa kustantajalle takaisin sovitulla tavalla.
 • HW-sopimusta tehtäessä on hyvä määritellä
  • mitä teoksia sopimus koskee
  • mihin sopijaosapuolet sitoutuvat
  • kustantajan osuus Teosto-korvauksista
  • kumpi sopijaosapuoli hallinnoi niitä oikeuksia, joita Teosto ei hallinnoi (sovitus- ja käännösluvat, musiikin liittäminen/synkronointi elokuvaan tai av-tallenteeseen, musiikin liittäminen mainoksiin, musiikin liittäminen keskeiseksi osaksi näyttämö- tai tanssiteatteriteosta yms.)
  • maksetaanko ennakkoa vai ei
  • sopimuksen kesto ja purkamisehdot
  • muut yhteistyön pelisäännöt.

Mitä teoksia House Writer -sopimus koskee?

 • House Writer -sopimuksen myötä voidaan sopia kustannettaviksi
  • 1) vain sopimusaikana julkaistut teokset
  • 2) kaikki sopimuksen aikana syntyneet teokset
  • 3) edellisen / edellisten lisäksi myös tekijän aiemmat teokset, joita ei ole kustannettu.
 • Sopimuksen ulkopuolelle voi jättää esimerkiksi teatterimusiikin, elokuvamusiikin tai jonkun muun alueen; esimerkiksi kansainvälisyyttä tavoittelevan sanoittajan suomenkieliset tekstit, tekijän oman bändin teokset tai muut omat projektit.

Mihin House Writer -sopimuksen osapuolet sitoutuvat?

 • Kustantaja etsii toimeksiantoja (sävellys- ja sanoitustyö) ja välittää niitä tekijälle. Kustantaja sitoutuu työskentelemään sen eteen, että syntyneet teokset julkaistaan kaupallisena äänitteenä ja/tai nuottina.
 • Kustantajan rooliin kuuluu myös antaa verkostonsa, asiantuntemuksensa ja näkemyksensä tekijän käyttöön biisinteon eri vaiheissa.
 • Tekijä työskentelee kustantajan toimeksiannosta. Sopimuksessa voidaan määritellä, kuinka monta teosta tekijän tulee kirjoittaa sovitussa määräajassa On hyvä kiinnittää huomiota kustantajan tapaan laskea teosten määrä (esimerkiksi: jos kaikki biisit ovat kolmen henkilön co-writeja, saattaa kustantajan vaatimien teosten määrä kolminkertaistua).
 • Tekijä luovuttaa kustantajalle osuuden sopimuksen kohteena olevien teosten tekijänoikeuskorvauksista.
 • Hw-sopimukseen on hyvä kirjata, että teosten rekisteröinti Teostoon on kustantajan vastuulla. Tekijän kannattaa seurata, että teoksen tiedot on rekisteröity oikein (tekijänimet ja prosenttiosuudet).

Mikä on kustantajan osuus Teosto-korvauksista?

 • Kustantajan osuus teoksen tekijänoikeuskorvauksista voi olla 1%–33,33%.
 • Mikäli kustantaja haluaa suuremman osuuden, tekijän ja kustantajan on tehtävä yhteinen anomus Teoston ohjelmistotoimikunnalle.
 • Teoksen kustannettu osuus voi olla korkeintaan 50% silloin, jos teoksella on alikustantaja, tai silloin, jos teoksen tai sen tekijän hyväksi tehdään erityistä taloudellista panostusta.
 • 33,33 %:n rajan ylittävä kustantajan osuus voi olla voimassa enintään viisi vuotta.

Kumpi hallinnoi niitä oikeuksia, joita Teosto ei hallinnoi?

 • Sopimuksessa määritellään se, kumpi osapuoli myöntää teoksen sovitus- ja käännöslupia sekä hallinnoi teosten käyttöä (esim. mainokset, karaoke, elokuvat, teatteri).
 • Hallinnoijaksi voidaan sopia myös joku kolmas osapuoli.

Ennakkoa vai ei?

 • Kustantaja voi lainata tekijälle rahaa. Tätä lainaa kutsutaan ennakoksi, jonka tekijä maksaa takaisin. Jos velkaa kuitataan tekijänoikeuskorvauksista, on laadittava valtakirja Teostolle. Sillä tekijä antaa luvan siihen, että hänen tekijänoikeuskorvauksensa niistä teoksista, jotka HW-sopimus kattaa, tilitetään suoraan kustantajalle kunnes velka on kuitattu.
 • Tekijä voi kuitata velkansa myös muulla yhdessä sovitulla tavalla.
 • Ennakko ei ole välttämätön osa HW-suhdetta.

House Writer -sopimuksen kesto ja irtisanominen

 • HW-sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Tämä määritellään sopimuksessa. Lisäksi sovitaan hw-sopimuksen myötä kustannettavien teosten kustannussopimusten kesto.
 • HW-sopimus voi olla esimerkiksi kaksivuotinen, mutta sen aikana syntyneet kustannussopimukset pidempiä, vaikkapa 3-, 5- tai 10-vuotisia. Tai sitten teoksen kustannussopimus voi olla voimassa koko teoksen suoja-ajan (eli +70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä).
 • Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen ovat erilaisia tapoja päättää sopimuksen voimassaolo. Purkaminen perustuu sopimusrikkomukseen, ja se tarkoittaa yleensä välitöntä sopimuksen purkua.
 • Irtisanominen voidaan tehdä ilman perusteita. Se perustuu sopimuksessa sovittuun irtisanomisaikaan, joka määrittelee sopimuksen voimassaoloajan irtisanomisen jälkeen.
 • Irtisanominen kannattaa tehdä aina kirjallisesti.

Muita House Writer -sopimukseen kirjattavia yhteistyön pelisääntöjä

 • Vaikka kustantaja ei maksa tekijälle palkkaa, voidaan sopia biisikohtaisesta kirjoittajapalkkiosta (esim. 200 € / sävellys tai sanoitus). Toisin kuin ennakot, kirjoittajapalkkio on työkorvaus, jota ei tarvitse maksaa kustantajalle takaisin.
 • Biisileireistä ja kansainvälisestä toiminnasta aiheutuu kustannuksia. Niiden kattamisesta on hyvä sopia etukäteen.