Musiikintekijöiden hallitusvaali 2024

Musiikintekijöiden päivässä yhdistyksen kevätkokouksessa 23.4.2024 käydään hallitusvaali.

Hallitus 23.4.2024 saakka

 • Kaija Kärkinen (puheenjohtaja, erovuoroinen, ei asetu uudelleen ehdokkaaksi)
 • Markus Nordenstreng (varapuheenjohtaja, ei erovuorossa)
 • Panu Aaltio (erovuoroinen, ei asetu uudelleen ehdokkaaksi)
 • Jussi Chydenius (erovuoroinen, ehdokkaana uudelleenvalintaan)
 • Pauliina Lerche (ehdokkaana puheenjohtajaksi)
 • Kyösti Salokorpi (erovuoroinen, ehdokkaana uudelleenvalintaan)
 • Noora Tuuri (ei erovuorossa)

Hallitus nimesi vaalivaliokunnan, jonka tehtävä oli antaa kevätkokoukselle esitys ehdokkaista hallitusvaaliin. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Virpi Eroma, joka kutsui vaalivaliokunnan jäseniksi Marja Ahlsvedin, Heimo Hatakan ja Joni Rahkolan.

Musiikintekijöiden sääntöjen mukaan vaalivaliokunnan ehdokasasettelu ei sido kevätkokousta. Tämä tarkoittaa, että jäsen voi asettua ehdolle vielä kokouksessa:

Puheenjohtajavaali

Väistyvän puheenjohtajan Kaija Kärkisen tilalle valitaan uusi puheenjohtaja.

Hallitusvaali

Kaksivuotisia hallituspaikkoja on avoinna kolme (ks. erovuoroiset yllä). Mikäli puheenjohtajavaalissa vaalivaliokunnan asettama ehdokas Pauliina Lerche valitaan puheenjohtajaksi, valitaan myös häneltä jäävälle yksivuotiskaudelle hallitusjäsen. Hallituspaikat täytetään siten, että vaalissa neljästä valitusta vähiten ääniä saanut saa uudelta puheenjohtajalta jäävän yksivuotiskauden.

Kaikilla hallitusvaaliehdokkailla on mahdollisuus 2 minuutin esittäytymiseen. Äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

Vaalivaliokunnan esitys hallitusvaaliehdokkaista

Ehdotus puheenjohtajaksi

Pauliina Lerche
Musiikintekijä, muusikko
Helsinki

Olen musiikintekijä, muusikko, Mimmit Music Oy:n toimitusjohtaja ja kahden lapsen äiti. Päätyökseni vastaan Mimmit- lastenmusiikkiyhtyeestä ja sen musiikista. Olemme yli 15 vuoden aikana tehneet 1000 konserttia, levyjä, TV-sarjoja, kirjoja, animaatioita. Tällä hetkellä tuotamme YLE:lle kuunnelmasarjaa, jossa kuullaan säveltämääni ja sanoittamaani musiikkia.

Olen tehnyt omia lauluja jo lapsena ja esittänyt tekemääni musiikkia 16-vuotiaasta lähtien. Minulla on Teostossa rekisteröitynä yli 300 sävellystä, sanoitusta ja sovitusta. Koulutukseltani olen musiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta. Musiikkiopintojen lisäksi olen opiskellut viestintää.

Muusikkona olen tuttu suomalaisille Vesa-Matti Loirin yhtyeestä. Soitin Veskun yhtyeessä haitaria, viulua ja kannelta yli 500 konsertissa vuosina 1998-2022.

Musiikintekijän ja muusikon työn lisäksi olen toiminut luovan alan yrittäjänä 15 vuoden ajan. Vahvuuksiani yrittäjänä ovat luovuus ja konseptointi. Yritykseni Mimmit Music Oy työllisti vuonna 2023 yli 30 kulttuurialan freelanceria.

Musiikkialan luottamustöissä olen toiminut Suomen Musiikintekijät ry:n, Teoston kulttuurisäätiön ja Lastenmusiikki ry:n hallituksissa sekä MES:in eri toimikunnissa ja Georg Malmsten säätiön hallituksessa.

Palan halusta päästä vaikuttamaan musiikintekijöiden puolesta alalle tärkeisiin asioihin. Paneudun asioihin huolella, uskallan avata suuni ja taistelen tärkeiden asioiden puolesta. Olen sinnikäs, enkä luovuta helpolla. Seuraan yhteiskunnallisia asioita tiiviisti ja minulla on laaja kontaktiverkosto. Haluan olla mukana omalta osaltani turvaamassa musiikintekijöiden asemaa ja mahdollisuutta elää omalla työllään nyt ja myös tulevaisuudessa. Kuva: Katri Vauhkonen.

Hallitusvaaliehdokkaat

 • Jussi Chydenius  (erovuoroinen)
 • Anna Dantchev
 • Jiri Kuronen
 • Elikia Peti-Peti
 • Jussi-Pekka Piirainen
 • Helena Routa
 • Maija Ruuskanen
 • Kyösti Salokorpi  (erovuoroinen)

Kuva: Laura Malmivaara

Jussi Chydenius
Muusikko, musiikintekijä
Helsinki

Olen ollut jäsenenä Musiikintekijöiden hallituksessa viimeiset kaksi vuotta ja kiinnostunut jatkamaan siellä ainakin seuraavat kaksi vuotta. Hallitustyöskentely on ollut antoisaa ja opettavaista. Elämme niin yhdistyksenä kuin toimialanakin monella tapaa mielenkiintoisia aikoja: uusi puheenjohtaja, tekoäly, Teosto-säätiö… tekemistä siis riittää. Olisin mielelläni mukana sitä työtä tekemässä yhdessä hallituksen ja meidän osaavan toimistomme kanssa.

Uskon, että voin laaja-alaisella kokemuksellani olla avuksi yhdistyksellemme ja sen jäsenistölle. Tulen helposti toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja omaan laajan verkoston niin musiikin kuin yhteiskunnallisten toimijoiden saralta. Kuva: Laura Malmivaara.

Nykyiset luottamustoimet

 • Valtuutettu (Vihreät), Helsingin kaupunginvaltuusto, 2001-
 • Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen, Helsinki, 2021-
 • Helsingin tapahtumasäätiön (Helsingin Juhlaviikot jne.), hallituksen jäsen, 2021-
 • Suomen Musiikintekijät ry., hallituksen jäsen, 2022-
 • Suomen Musiikkineuvosto, hallituksen jäsen, 2023-
 • MES, Äänitetuotantotuen toimikunnan jäsen, 2024-

Anna Danchev
Laulaja-lauluntekijä ja artisti
Helsinki

Olen suomalaisbulgarialainen laulaja-lauluntekijä ja artisti. Haluan omalta osaltani tukea etujärjestömme päämäärätietoista edunvalvontatyötä ja olla mukana rakentamassa entistä vahvempaa ja monimuotoisempaa musiikintekijöiden yhteisöä.

Olen toiminut Suomen musiikkialalla erilaisissa rooleissa jo useiden vuosikymmenien ajan. Minulla on vankka kokemus alamme edunvalvonnasta ja vaikuttamistyöstä. Tunnen hyvin musiikkialan moninaisen ekosysteemin ja olen verkostoitunut laajasti sen eri toimijoiden kanssa. Olen tällä hetkellä myös Muusikkojen liiton hallituksessa, Freelancemuusikot ry:n johtokunnan vpj. MESin markkinointi- ja vientitoimikunnassa sekä Finnish Music Quarterlyn toimituskunnassa. Aloitin juuri Teoston kulttuurikummina.

Pitkäjänteisellä työlläni olen ollut mukana edistämässä musiikkialamme yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa, ja näitä teemoja haluankin tuoda esiin myös Suomen Musiikintekijöiden hallitustyöskentelyssä. Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että jokainen musiikintekijä saa äänensä ja musiikkinsa kuuluviin. Alallamme on yhä työtä tehtävänä näiden teemojen kanssa.

Yhteiskunnan haasteet ja epävarmuus heijastuvat musiikkialalle. Huoli sekä musiikkialan rahoituksesta että luovan alan kasvustrategiasta, mutta myös yksittäisen musiikintekijän taloudellisista toimintamahdollisuuksista ja työhyvinvoinnista ovat akuutteja teemoja yhteisössämme.
Olen aktiivinen aikaansaaja enkä pelkää avata suutani yhteisöni puolesta. Kuva: Tero Ahonen.

Jiri Kuronen
Musiikintekijä ja muusikko
Espoo

Olen toiminut muusikkona rytmimusiikin saralla noin 30 vuotta. Harjoitan myös monenlaista sävellys- ja sanoitustoimintaa. Olen toiminut äänitteiden julkaisijana omassa pienlevy-yhtiössä.

Tunnen suomalaisen musiikkielämän hyvin. Opetan sivutoimisesti Taideyliopistossa ja olen työskennellyt paljon teattereissa, keikkailun, säveltäjyyden ja studiotöiden ohella. Olen toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. Georg Malmstén -säätiön hallituksen puheenjohtajana ja MES-toimikunnissa.

Olen ollut Teoston hallituksen jäsen nyt neljä hallituskautta. Hallitustyö on opettanut minulle, miten tekijänoikeusmaailma toimii ja millaisia haasteita edessä on. Myös kansainvälinen näkökulma on tullut tutuksi. Minulla on hyvä tuntuma musiikintekijyydestä tässä ajassa ja näen myös alan ongelmat ja haasteet. Haluan edistää Suomen Musiikintekijöiden päämääriä ja vahvistaa luovan työn tekijöiden asemaa yhteiskunnassa ja musiikkimaailmassa.


Elikia Peti-Peti
Musiikintekijä
Helsinki

Musiikintekijyyden arvoketjua monipuolisesti palvelleena yrittäjänä sain ensimmäiseltä vuosikymmeneltä läksijäislahjaksi burnoutin.

Myöhemmin media-alalta uuden kodin löytäneenä säveltäjänä sain oikeuksieni turvaksi sain Suomen Musiikintekijöiltä kriittisen tuen: apua oman työn kestävään arvottamiseen ja oikeudenhallintaan.

Olen urallani toiminut luovien ammattilaisten taustajoukoissa pitkään ja palkitsevasti. Hallitustyö on tullut muunmuassa taloyhtiön puheenjohtajana tutuksi, mutta yhdistyksen etujen ajaminen tuo varmasti paljon uutta.

Vahvuuksiani ovat mm. palvelumuotoilu ja sopimukset. Musiikkialan taloudellisen hyvinvoinnin teemat ja oikeudenmukaisen korvauskulttuurin edistäminen ovat itselle tärkeitä aiheita.

Jussi-Pekka Piirainen
Säveltäjä, muusikko, tuottaja
Hinthaara

Olen monipuolisesti musiikkialalla työskentelevä säveltäjä/muusikko/tuottaja. Työskentelen pääasiassa kansanmusiikin ja modernin klassisen musiikin rajapinnoilla, mutta liikun mielelläni eri genrejen välillä! Koulutukseltani olen musiikin maisteri ja valmistelen tohtoriopintoja Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa aiheenani tutkia taiteilijoiden työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittämistä. Olen myös Kaamospelit -festivaalin taiteellinen johtaja.

Yhdistystyö ja luottamustoimet ovat tuttuja moninaisista yhteyksistä ja istun tällä hetkellä Freelancemuusikot ry:n johtokunnassa. Haluan vaikuttamistyöllä olla luomassa tasavertaisesti vakaampaa työskentelymaaperää musiikkialalle ja vaikuttaa säveltäjien, biisinkirjoittajien ja muusikoiden mahdollisuuteen tehdä ammattiaan arvostetusti, terveesti ja pitkään uraan johtavasti.

Helena Routa
Lauluntekijä, artisti
Helsinki

Olen lauluntekijä ja artisti Helsingistä. Teen modernia popmusiikkia sooloartistina nimellä Helena Routa sekä olen osana feminististä pop- räp- ja klubimusiilkia tekevää BÄMÄ -yhtyettä. Toimin myös housewriterin ominaisuudessa Elements Musicilla. Näiden lisäksi minulla on oma, tuore musiikkia julkaiseva label nimeltä Bämä Label.

Valmistuin lauluntekijäksi Helsingin Pop&Jazz konservatoriolta vuonna 2020. Olen julkaissut yhden sooloalbumin ja singlejä sekä ollut tekijänä mukana monenlaisissa projekteissa. Intohimoni on laulunkirjoituksen syövereissä, enkä ikinä väsy ihmettelemästä sanojen ja melodioiden maagista sulautumista yhteen!

Minua kiinnostaa musiikkialan uudistaminen ja sen nykyisten rakenteiden tarkastelu: Minkälaisiin haasteisiin tekijät törmäävät arkipäivässään ja miten voisimme muuttaa toimintatapoja ja kulttuuria kestävämmäksi ja terveemmäksi tekijöille. Tasa-arvoisemman musiikkialan edistäminen on lähellä sydäntäni.

 

Maija Ruuskanen
Säveltäjä, muusikko, esiintyjä – teatterimusiikin ammattilainen
Helsinki

Olen savonlinnalaislähtöinen Kannelmäkeen kotiutunut säveltäjä, muusikko ja teatterin ammattilainen. Valmistuin Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi 2006 ja hallitustöitä olen tehnyt kausiluonteisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan työni ohessa (HHJ-kurssi suoritettu 2023).

Hallitustyössä yhdistykselle voin tarjota kiinnostukseni ja osaamiseni hyvän hallinnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi vaikutan sekä taiteilijan töissäni että hallitustöissä mm. tasa-arvoisemman musiikkialan kehittymiseen, sekä freelancerin elantomahdollisuuksien ja diversiteetin vahvistumiseen. Olen toiminut myös aktiivisesti pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa musiikintekijäverkostossa ja toimisin mielelläni yhteyksien ylläpitäjänä myös jatkossa (mm. ECSA).

Haluaisin aktivoida meidän ”teatterimusiikin jaoston” toimivaksi yhteisöksi ja tukiverkoksi Musiikintekijöiden sisällä.

Olen kuunteleva, kysyvä ja keskusteleva asioihin perehtyjä, johon saa olla yhteydessä.

Tärkeimmät luottamustoimet

  • Teosto, varapuheenjohtaja 06/2022 alkaen, hallituksen jäsen 05/2021 alkaen
  • MES, hallituksen jäsen 05/2021 alkaen
  • Osuuskunta Lilith, hallituksen jäsen 06/2020 alkaen
  • Kapsäkki Osuuskunta (Musiikkiteatteri Kapsäkki) hallituksen pj. 04/2014 – 03/2017, osuuskunnan jäsen vuodesta 2009

Olen säveltänyt musiikkia lukuisiin näyttämöteoksiin mm. Kansallisteatteriin, Teatteri Metamorfoosille ja Musiikkiteatteri Kapsäkkiin, tuottanut levyjä ja vetänyt Ruuskanen Railio Klubia vuodesta 2011 kollegani Veera Railion kanssa. Viimeisimmät näyttämöteokset, joihin olen säveltänyt ja sanoittanut musiikkia: Erään itsemurhan anatomia (2024), Mustu Loukko (2023), Näkymätön nainen (2023) (Satu Silvo) ja ORIGO – Keväthuuto (2022) (mm. Laura Voutilainen). www.maijaruuskanen.com. Kuva: Patrik Stenström

Kyösti Salokorpi
Musiikintekijä
Helsinki

Edustan Musiikintekijöiden hallituksessa tämänhetkistä popkenttää. Tunnen sen hyvin, sillä olen viitisentoista vuotta tehnyt päivätyökseni kappaleita monenlaisten kotimaisten artistien kanssa – viimeisen vuoden aikana esimerkiksi Ege Zulun ja Behmin ”Tunnista tuntiin”, Etan ”Demoneista ystävii” ja Kaija Koon ”Onnea matkaan” ovat olleet Spotifyn Top 50 ja radiolistojen kärkisijoilla.

Ensimmäisen kahden hallitusvuoden aikana olen pyrkinyt edistämään musiikintekijöiden asemaa esimerkiksi avaamalla Teosto-tilityksiä julkisesti, puhumalla suoratoistopalveluiden tulonjaosta ja maaliskuun alussa osallistumalla ECSAn kokouksiin Brysselissä, missä puhuttiin esimerkiksi siitä kuinka voisimme jatkossa lainsäädännön kautta saada suuret ekoälyfirmat maksamaan teoskatalogien käytöstä mallien kouluttamiseen.

Olen myös mukana nyt perustettavan Teoston kulttuurisäätiön hallituksessa Pauliinan ja Akun kanssa. Hommaa on edelleen todella paljon, joten olisin kiitollinen jos saisin jatkaa Musiikintekijöiden hallituksessa vielä seuraavat kaksi vuotta!