Opetus- ja kulttuuriministerille

Akun lataus

Opetus- ja kulttuuriministerille

Me suomalaiset musiikintekijät haluamme kiinnittää huomiotanne eduskunnan käsiteltävänä olevaan valtioneuvoston kirjelmään, joka koskee Euroopan komission ehdotusta tekijänoikeusdirektiiviksi digitaalisilla sisämarkkinoilla.

DIREKTIIVIN TAVOITTEENA on nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä. Musiikkiala on ollut etujoukoissa kehittämässä teosten digitaalista tuottamista ja jakamista. Samalla on kuitenkin syntynyt arvokuiluilmiö. Internetin alustapalvelut, kuten YouTube, rakentavat liiketoimintansa pitkälti digitaalisessa muodossa olevan musiikin varaan, mutta eivät maksa oikeudenhaltijoille korvauksia ollenkaan tai suhteessa musiikin todelliseen hyödyntämiseen.

Musiikin arvo jää siis alustapalveluille sen sijaan, että se palautuisi tekijöille.

DIREKTIIVIEHDOTUS SISÄLTÄÄ asiaan oikeansuuntaisen ratkaisun, mutta syystä jota emme tiedä ja ymmärrä, valtioneuvoston kirjelmä on komission ehdotusta vastaan. On tarpeen varmistaa, että Suomen lopullinen kanta huomioi, että tekijät ja muut oikeudenhaltijat saavat oikeudenmukaisen osuuden teostensa ja muun aineistonsa käytöstä syntyvästä arvosta.

MUSIIKINTEKIJÖILLÄ on usein heikko neuvotteluasema sopimussuhteissa, jotka koskevat heidän oikeuksiensa lisensioimista. Avoin tieto teosten käytöstä syntyneestä tulosta on edelleen vähäistä. Tämä vaikuttaa viime kädessä tekijöiden korvauksiin. Digitalisoitunut käyttöympäristö käsittää yrityssalaisuuksin suojattuja sopimuksia, eivätkä musiikintekijät pääse sopimaan tiedonsaantioikeudesta.

Direktiiviehdotuksen tarkoituksen toteutumiseksi tulisi säätää myös jonkinlaisesta sanktiosta tiedonantamisvelvoitteen rikkomisesta.

Ehdotukseen sisältyy myös toimenpiteitä paremman tasapainon saavuttamiseksi tekijöiden ja esiintyjien sopimussuhteissa niihin, joille he oikeutensa siirtävät. Tätä tervehdimme ilolla.

ARVOISA MINISTERI: Tiedoksenne vielä, että Teostossa on sen jäsenjärjestöjen kesken olemassa hyvin toimiva sovittelutoimikunta-menettely, jolla oikeudenhaltijoiden välisiä kiistoja käsitellään ja ratkaistaan. Jos tämä ei tuota yksimielistä päätöstä, edetään tuomioistuinkäsittelyyn.

Haluamme kuitenkin tuoda esiin, että musiikin kustannussopimukset eivät yleensä sisällä irtisanomismahdollisuutta, eikä niihin sisällytetä teoksen taloudellisen menestyksen huomioivia rojaltimalleja. Sikäli pidämme hyvänä myös ehdotuksen artiklaa 15, joka koskee sopimuksen sopeuttamisjärjestelyä.

LISÄKSI korostamme, että musiikintekijät ovat oikeutettuja tulemaan mainituiksi teostensa tekijöinä. Olisimme kiitollisia, jos tekijänoikeusdirektiivi huomioisi moraalisten oikeuksien toteutumisen nykyistä vahvemmin.

 

Aku Toivonen
Toiminnanjohtaja

Lue kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen vastaus Aku Toivosen kirjeeseen. 


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2017

Selaa lehden artikkeleita