Vapautus jäsenmaksusta

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus voi vapauttaa yhdistyksen jäsenen vuosittaisesta jäsenmaksusta työttömyyden, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Jäsenen tulee tehdä hallitukselle osoitettu vapaamuotoinen vapautuspyyntö ja toimittaa se toimistoon (toimisto@musiikintekijat.fi).

Vapautus jäsenmaksusta koskee aina yhtä kalenterivuotta kerrallaan. Hallitus voi myöntää vapautuksen korkeintaan kolmeksi kalenterivuodeksi jäsenyyden aikana. Jos jäsen ei kolmen vapautusvuoden jälkeen maksa jäsenmaksuaan, hallituksella on peruste erottaa jäsen.

Jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

70 vuotta täyttänyt jäsen on yhdistyksen sääntöjen mukaan vapautettu jäsenmaksuista.