Teoston koronatukea sai 1 315 säveltäjää, sanoittajaa ja musiikkikustantajaa

UUTINEN

Teoston koronatukea sai 1 315 säveltäjää, sanoittajaa ja musiikkikustantajaa

Teoston neljännellä koronatukikierroksella jaetaan miljoona euroa koronapandemiasta edelleen kärsiville säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille. Tuen kriteerit täyttyivät noin 90 prosentilla hakijoista. Tuki maksetaan hakijoille pääsiäiseen mennessä.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät musiikkialalla vielä pitkään. Tekijänoikeuskorvaukset tilitetään musiikin tekijöille viiveellä ja menetettyjen työtilaisuuksien palautuminen ei tapahdu hetkessä.

Teosto maksaa nyt jo neljättä kertaa koronatukea, jolla lievennetään tekijänoikeuskorvausten laskun aiheuttamia menetyksiä säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille. Tavoitteena on helpottaa näiden taiteellisen työskentelyn jatkumista pandemia-aikana ja sen jälkeen.

”Monet musiikkialan ammattilaiset ovat joutuneet hakemaan muita toimeentulon lähteitä. Samalla vaarana on, että alalta poistuu korvaamaton määrä osaamista. Vuosina 2020–2022 jaetuilla koronatuilla haluamme osaltamme auttaa siinä, että ammattimaisilla musiikin tekijöillä sekä musiikkikustantajilla olisi mahdollisuus jatkaa työssään”, kertoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Teoston koronatuen neljännellä kierroksella (10.–28.2.2022) haettavana oli miljoona euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 1 474 kappaletta, joista 1 315 hyväksyttiin. 159 hakijaa ei täyttänyt tuen myöntämisen kriteerejä.

Tuen kriteereinä olivat:

  • Teoston asiakkuus
  • Vuosina 2018–2020 maksettujen tilitysten määrä vähintään 1 500 euroa (brutto) tietyillä tilitysalueilla, joiden pääryhmiä olivat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio. Haussa huomioitiin tilitysalueita, joihin koronapandemian on arvioitu vaikuttaneen negatiivisesti joko suoraan tai välillisesti.

Tuet maksetaan pääsiäiseen mennessä

Hakijoille myönnettävät tukisummat on porrastettu kahteentoista luokkaan siten, että ne ovat suhteessa hakijan tilitysten määrään. Alimmaksi tukisummaksi muodostui tällä kierroksella 270 euroa ja ylin mahdollinen summa oli 5 000 euroa. Tukipäätökset teki Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jossa oli säveltäjien, sanoittajien, sovittajien, musiikkikustantajien ja Teoston toimiston edustus.

Jokaiselle hakijalle on ilmoitettu päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Tuki maksetaan hakijoille viimeistään 14.4.2022. Tukisummat maksetaan Teoston jäsenjärjestöjen rahastojen (Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto, Musiikintekijöiden rahasto ja Musiikkikustantajien rahasto) kautta.

Koronatuki on apuraha taiteellista työskentelyä varten. Musiikin tekijöille se on verovapaata tuloa lain mukaisin edellytyksin (TVL 82 §). Apurahojen yhteenlaskettu verovapaa enimmäismäärä on vuonna 2022 yhteensä 24 475,56 euroa. Musiikkikustantajille toimintatuki on veronalaista tuloa (EVL 4 §). Hakijalla ei ole raportointivelvollisuutta tuen käytöstä.

Lisätietoja