Tekijänoikeusbarometri 2019: kolmasosalla vaikeuksia erottaa laillinen palvelu laittomasta

Tekijänoikeusbarometri 2019: kolmasosalla vaikeuksia erottaa laillinen palvelu laittomasta

Enemmistö suomalaisista tuomitsee piratismin, mutta jopa kolmasosalla on vaikeuksia erottaa laillinen palvelu laittomasta, käy ilmi Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta Tekijänoikeusbarometrista. Vuosittain toteutettava tutkimus selvittää asenteita tekijänoikeutta ja piratismia kohtaan sekä sisältöjen käyttöä.

Valtaosa ei hyväksy mitään piratismin muotoa

Suomalaisten asenteissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Enemmistö (58%) ei edelleenkään hyväksy mitään piratismin muotoa. Asenteet ovat tiukentuneet kaikkien tekojen osalta: enää kolme prosenttia vastaajista hyväksyy luvattoman jakamisen ja 11% hyväksyy internetiin luvatta laitetun aineiston lataamisen omaan käyttöön. Laittomissa suoratoistopalveluissa luvatta tarjolla olevan elokuvan tai TV-sarjan katsomisen hyväksyy vain kuusi prosenttia vastaajista (v. 2018/ 7%).

Tiukentuneiden asenteiden lisäksi myös konkreettiset teot ovat vähentyneet vuosi vuodelta kaikkien ikäluokkien osalta. Laittomasta toiminnasta yleisintä on suoratoistaminen laittomista palveluista, minkä myönsi yhdeksän prosenttia kaikista vastaajista (v. 2018/ 12%).

Nuoret kuluttavat mediasisältöjä eniten laillisten palvelujen lisäksi myös laittomista lähteistä. Viidennes (20%) 15–24 vuotiaista kertoo itse tai perheenjäsenen katselleen, kuunnelleen tai pelanneen laittomissa palveluissa tarjolla olevaa aineistoa. Vastaava osuus oli vielä vuosi sitten 27%. Yleisesti ottaen nuoret ja nuoret aikuiset eli 15–35 vuotiaat pitävät tutkittuja piratismiin liittyviä tekoja myös hyväksyttävämpänä kuin sitä vanhemmat vastaajat.

Vaikka laiton lataaminen on edelleen yleisintä nuorimman ikäluokan keskuudessa, on lataaminen silti vähentynyt merkittävästi. Kyselyn mukaan 13% alle 25-vuotiaista hyväksyy luvatta internetiin laitetun aineiston lataamisen omaan käyttöön, mutta vain yhdeksän prosenttia ikäryhmästä kertoo itse tai perheenjäsenen syyllistyneen tähän. Vielä vuonna 2015 vastaava osuus oli 29%, joten suomalaisten viihteen kulutus vaikuttaa siirtyneen yhä enemmän laillisiin kanaviin suoratoistopalveluiden yleistymisen myötä.

Kolmasosalla vaikeuksia erottaa laillinen palvelu laittomasta

Yli puolet vastaajista (57%) kokee osaavansa erottaa riittävän hyvin kulttuurin ja viihteen laillisen digipalvelun ja laittoman palvelun toisistaan. Silti kolmasosalla on vaikeuksia erottaa laillinen palvelu laittomasta, eikä kymmenen prosenttia osaa ottaa kantaa asiaan. Alle 50-vuotiaat kokevat erottavansa lailliset ja laittomat palvelut selvästi vanhempia ikäluokkia paremmin.

Vaikka suomalaiset suhtautuvat kielteisesti piraattipalveluihin, on laillisten vaihtoehtojen tunnetuksi tekemisessä vielä töitä. Piraattipalveluiden tunnistamisen tekee haastavaksi ammattimaisen näköiset nettisivut sekä suomenkielinen sisältö. Sivusto saattaa muistuttaa laillista suoratoistopalvelua, eikä kuluttaja välttämättä miellä kyseessä olevan piraattipalvelu. TTVK pyrkii aktiivisesti lisäämään tietoisuutta piraattipalveluista ja niiden haitoista, sekä neuvomaan laittomien palveluiden tunnistamisessa. Apua piraattisivuston tunnistamiseen on saatavilla myös TTVK:n ylläpitämältä Laillisetpalvelut.fi- sivustolta, jolla listataan musiikin, AV-sisällön, kirjojen ja pelien laillisia nettipalveluja. Sivuston tunnettavuus on toistaiseksi vielä heikko, ainoastaan kuusi prosenttia vastaajista oli kuullut sivustosta.

Tekijöitä ja tekijänoikeuksia arvostetaan

Suomalaisten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin on aiempien vuosien tapaan huomattavan positiivista. Selvästi suurin osa suomalaisista pitää tekijänoikeuksia ennen kaikkea tärkeänä asiana (84%). Vain kolme prosenttia pitää tekijänoikeuksia turhana. Erityisesti yli 50-vuotiaat vastaajat arvioivat tekijänoikeudet erittäin tärkeiksi (66%). Lisäksi 42% vastaajista pitää viime vuoden tavoin tekijänoikeuksia helppotajuisena.

Selvä enemmistö vastaajista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina (83%). Valtaosa koki myös, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla (79%). Lisäksi suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on jopa 91% vastaajista ja ainoastaan kolme prosenttia oli täysin (1%) tai osittain (2%) eri mieltä.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt kolmattatoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 19.4-16.5.2019 ja sen kohderyhmänä oli 15-79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 998 henkilöä.