Oikeudenhaltijan asiakassopimus Teostossa uudistui

Oikeudenhaltijan asiakassopimus Teostossa uudistui

Teosto on kevään aikana kertonut voimaan tulleen yhteishallinnointilain vaikutuksista asiakkuuteen. Oikeuksiesi hallinnointi Teostossa jatkuu entiseen tapaan, mikäli et itse halua siihen muutoksia.

Keskeisin muutos asiakassopimuksessa on Teoston hallinnoitaviksi luovutettujen oikeuksien jakaminen aiempaa hienojakoisempiin oikeusluokkiin. Teoston asiakassopimukseen sisältyvien oikeuksien laajuus ei muuttunut oikeusluokkien käyttöönoton myötä, vaan oikeudet on ainoastaan jaettu uudella tavalla.

Uudistettu asiakassopimus mahdollistaa sen, että voit halutessasi irrottaa oikeusluokkia Teoston hallinnoinnista ja rajata Teostolle antamasi valtuutuksen koskemaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta. Jos irrotat oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita Teoston hallinnoinnista, Teosto ei enää myönnä teostesi käyttölupia eikä kerää tekijänoikeuskorvauksia niiltä musiikin käyttöalueilta ja maantieteellisiltä alueilta, jotka kuuluvat irrotettujen luokkien tai alueiden piiriin.

Lisätiedot Teoston nettisivuilla

Mikäli olet kiinnostunut itsehallinnoinnin mahdollisuudesta, ota yhteyttä Elvisin toiminnanjohtajaan Aku Toivoseen ennen kuin teet mitään toimenpiteitä. On tärkeää, että käsität millaisesta asiakokonaisuudesta itsehallinnoinnissa on kyse ja ymmärrät itsehallinnoinnin mukanaan tuomat haasteet ja velvollisuudet. Aku kertoo tästä mielellään lisää.