Miksi tekijä- ja muusikkotiedot eivät näy musiikin suoratoistopalveluissa? Musiikkialan yhteinen tutkimus selvitti syyt

Miksi tekijä- ja muusikkotiedot eivät näy musiikin suoratoistopalveluissa? Musiikkialan yhteinen tutkimus selvitti syyt

Linkit tutkimukseen löytyvät tiedotteen lopusta. 
 

Miksi tekijä- ja muusikkotiedot eivät näy musiikin suoratoistopalveluissa? Musiikkialan yhteinen tutkimus selvitti syyt

Ala on pitkään kantanut huolta suoratoistopalveluiden tekijä- ja muusikkotietojen puutteesta ja tilitysten virheellisyydestä. Ongelmaa kartoitettiin ensimmäistä kertaa yhteisellä tutkimuksella, jonka tavoitteena oli löytää syitä mistä ongelmat johtuvat ja miten ne ratkaistaan. 

 
Musiikin suoratoistopalveluiden myötä yksittäisten soittotapahtumien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Tämä on asettanut uudenlaisia vaatimuksia musiikin lisensointi-, raportointi- ja tilitysjärjestelmille. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa toimiva tekijänoikeusjärjestö PRS For Music käsitteli vuonna 2016 peräti 4,3 biljoonaa yksittäistä soittotapahtumaa. Määrä on 80 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuotena, eli kasvu on merkittävää.  
 
Teoksen luomisesta ja äänitteen tuottamisesta alkavalle reitille, joka päättyy musiikkipalvelujen raportointiin ja käyttöliittymiin, on kuitenkin syntynyt standardisoimattomia vaiheita. Keskeisen tärkeässä roolissa on teoksen metadatatietojen siirtyminen teoksen yhteydessä. Metadatalla tarkoitetaan teoksia ja niiden tekijöitä sekä esittäviä taiteilijoita koskevaa tietoa. Standardisoimattomat vaiheet reitillä aiheuttavat sen, että ainakin osa musiikkitiedostoista päätyy suoratoistopalveluihin vajaalla tai virheellisellä metadatalla varustettuna. Voi myös olla, että metadata katoaa reitin varrella kokonaan.
 
”Tutkimus päätettiin toteuttaa, koska nykytilanne johtaa kahteen pääongelmaan. Ensinnäkin suoratoistopalveluilla ja tekijänoikeusjärjestöillä on vaikeuksia kohdentaa kuuntelusta syntyneitä korvauksia automaattisesti oikeille oikeudenomistajille. Toiseksi moraaliset oikeudet eivät toteudu, eli oikeudenomistajien nimiä ei esitetä kuluttajille suoratoistopalvelujen käyttöliittymissä”, kertoo Aku Toivonen, musiikintekijöiden etujärjestö Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n toiminnanjohtaja. 
 
Ongelmien korjaantuminen edellyttää yhteistä keskustelua ja kannustimien löytymistä
 
Tutkimuksessa tehtiin havaintoja jo käytössä olevista toimintamalleista ja kehityshankkeista, jotka voivat tarjota erilaisia ratkaisuja metadatan ongelmiin. 
 
”Kannustimet ovat tässä ratkaisevan keskeisessä roolissa. Eli suoraan lisätuloja, säästöjä tai nopeampia tilityksiä, jotta eri tahot saataisiin asiassa liikkeelle.    
Tämä palvelisi kaikkia osapuolia, mukaan lukien kuluttajaa, joka vihdoin voisi saada musiikin suoratoistopalveluissa kattavasti tietoonsa tekijä- ja muusikkotiedot”, kertoo tutkimuksen toteuttaja, Digital Media Finlandin konsultti Jari Muikku
 
Keppiin, eli sanktioiden tehokkaaseen toimivuuteen asiassa Muikku ei puolestaan usko.  
 
”Sanktiot, jotka perustuvat joko osapuolten välisiin sopimuksiin, tai varsinkin kansalliseen tai EU-lainsäädäntöön, ovat ongelmallisia ja haastavia toteuttaa käytännössä liiketoiminnan globaalin luonteen ja implementointiin liittyvien haasteiden vuoksi.”
 
Muikku pohtii, että globaaliuden tuottamien haasteiden lisäksi metadatan oikeellisuuden toteutumisen estävät alalle tyypilliset toimintatavat, jotka synnyttävät todellisia syvärakenteisia ongelmia.
 
”Ongelmat kulkevat ikään kuin kahdella tasolla: on alan toimintatavat ja on tekninen puoli. Tilanteen korjaaminen vaatii kokonaisvaltaista toimintatapojen kehittämistä ja ymmärrystä siitä, että oma pieneltäkin vaikuttava työnosa metadatan kulkureitillä vaikuttaa merkittävästikin suureen kokonaisuuteen”, Muikku toteaa. 
 
Hän ehdottaa, että Suomen tasolla alalla pitäisi keskustella yhdessä ja selvittää erityisesti nopeasti pieniä kuntoon laitettavia asioita, jotka tuottaisivat konkreettisia etuja kaikille. 
 
Tutkimustyön toteutti huhti-kesäkuussa 2017 Digital Media Finland Oy:n konsultti Jari Muikku. Työtä ohjasi tilaajatahojen eli Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Muusikkojen Liitto ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n ja Teoston edustajista muodostunut ohjausryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta taloudellisesti.
 

Musiikkitiedostojen metadata -tutkimus

Englanninkielinen tiivistelmä Musiikkitiedostojen metadata -tutkimuksesta

Metadata of Digital Music Files: The Key Findings of the Study

 

Tutkimus esitellään ja aiheesta keskustellaan Tampereella Musiikki & Media -tapahtumassa 5.10.2017. Paneelissa ovat keskustelemassa mm. Hans Peter Roth, Director Online Services (Network of Music Partners NMP), Teppo Lounema, Business Development & Sales Director (Warner Music Finland), Jari Muikku, CEO, Consultant, Partner (Digital Media Finland), Marja Kortelainen, Creative Manager (Warner/Chappell Music Finland) ja Victoria Campoamor, Head of International Music Publishing Partner Operations (YouTube & Google Play).
Englanninkielistä keskustelua moderoi Anna Vuopala, hallitusneuvos. OKM (Counsellor of Government, Legal Affairs (Ministry of Education and Culture).
 
Tiedustelut: 
 
Aku Toivonen, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry
Puh. 050 559 0025
 
Jari Muikku, Digital Media Finland
Puh. 040 719 7480
 
Kuva: Pixabay