Malmstén-säätiön tukea 28 tekijälle

Malmstén-säätiön tukea 28 tekijälle

 

Georg Malmstén -säätiölle saapui tänä vuonna 249 apurahahakemusta, mikä on huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina. Haku toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti.

”Iloksemme huomasimme, että hakijoiden ammatillinen taso oli todella korkealla. Tänä vuonna huomattava osa hakijoista oli laulaja-lauluntekijöitä”, kertoo Malmstén-säätiön hallituksen puheenjohtaja Jiri Kuronen.

Malmstén-säätiön apurahaa myönnetään luovaan työskentelyyn eli säveltämiseen, sanoittamiseen ja kotimaisen musiikin sovittamiseen. Sovittaminen tarkoittaa tässä yleensä partituurin kirjoittamista, eli apurahaa myönnetään sinfonia- ja viihdeorkestereille sekä big bandeille ja puhallinorkestereille sovittamiseen.

”Saimme kymmeniä hakemuksia, joissa haettiin tukea äänitteiden julkaisu- tai tuotantokuluihin. Näihin tarkoituksiin ei Malmstén-säätiön apurahoja kuitenkaan myönnetä”, muistuttaa Kuronen.

Apuraha (1000–2000 euroa) myönnettiin seuraaville: Oona Airola, Tuulikki Blom, Jori Huhtala, Esa Kaartamo, Mikki Kauste, Topi Kilpi, Stina Koistinen, Anna Kokkonen, Sakari Kukko, Ville Kyttälä, Jorma Kalevi Louhivuori, Mikko Löytty, Teho Majamäki, Teemu Markkula, Jarkko Martikainen, Matti Muhonen, Eeti Nieminen, Mathias Nygård, Sirja Puurtinen, Tomi Rajala, Pentti Rasinkangas, Jari Salo, Miika Snåre, Ari Sunell, Jukka Takalo, Vilma Talvitie, Juhani Valkama ja Aino Venna.

Apurahoina jaettu 52 690 euroa on saatu lahjoituksina Elvis ry:ltä (Kopioston valokopiokorvaukset), Teostolta, Georg Malmsténin perikunnalta ja Mosse Vikstedtiltä.