Kulttuurialan yrittäjän ammattitutkinnon hakuaika käynnissä

Kulttuurialan yrittäjän ammattitutkinnon hakuaika käynnissä

 
Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen oppilaitoksessa Keudassa käynnistyy tulevana syksynä uusi Kulttuurialan yrittäjän ammattitutkintoon johtava koulutus, joka järjestetään yhteistyössä Muusikkojen liiton kanssa. Koulutus on suunnattu kulttuurialoilla työskenteleville, ja hakuaika on käynnissä 11.8.2017 saakka.
 
Koulutuksessa huomioidaan erityisesti muusikkona tai muussa luovan alan työssä toimivien yksinyrittäjien, toiminimiyrittäjien ja yrittäjäksi lähtemistä suunnittelevien eritystarpeet. Kokonaisuudessa voi suuntautua joko yrittäjän ammattitutkintoon tai ohjausalan tutkintoon.
 
Yrittäjän ammattitutkinnon suuntaus sopii sekä yrittäjyyden alkutaipaleella oleville että niille, jotka haluavat kehittää ja päivittää liikeideaansa. Tavoitteena on liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ja syventäminen. Tutkinto koostuu kolmesta osasta, joissa pakollisessa keskitytään yritystoiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Valinnaisia osia ovat tuotteistaminen, myynti ja markkinointi, tuotannon hallinta tai osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.
Ohjausalan tutkinnon suuntaus on perustutkinto, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden kaikille aloille ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Tutkinnossa opiskellaan ohjaajuutta, ohjauksen menetelmiä ja ohjausta eri toimintaympäristöissä. Koulutuksessa on osia yrittäjän ammattitutkinnosta.
 
Koulutusaika: Koulutus alkaa orientaatio-/infopäivällä 11.9.2017
Hakuaika: 20.6.-11.8.2017
 
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka suoritetaan muun työn ohessa ja työssä oppimisella on erityisen merkittävä osuus opinnoissa. Lähipäiviä on keskimäärin yksi kuukaudessa.
Yrittäjän oppisopimuskoulutus sopii kaikille, jotka työskentelevät oman yrityksensä tai toiminimensä kautta. Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja tai yritys käyttää toiminnassaan, elinkeinotoimintaa harjoittaessaan. Voit myös perustaa yrityksen/toiminimen koulutuksen aikana. Koulutuksen ajaksi saat oman mentorin. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä.
*
Lisätiedot ja hakupapereiden tilaus:
 
Ilmoitus Muusikkojen liiton sivuilla: