Korkein oikeus: Verkkokauppa.com vastuussa hyvitysmaksun laiminlyönnin miljoonakorvauksista

Korkein oikeus: Verkkokauppa.com vastuussa hyvitysmaksun laiminlyönnin miljoonakorvauksista

Korkein oikeus ei 9.3.2015 antamassaan ennakkoratkaisussa muuttanut Helsingin hovioikeuden 5.3.2013 antamaa tuomiota, jonka mukaan Arctecho Oü ja Verkkokauppa.com Oyj velvoitetaan maksamaan hyvitysmaksun laiminlyönnistä johtuvana korvauksena yhteisvastuullisesti 3 500 000 euroa viivästyskorkoineen 1.11.2011 lukien.

Teosto haastoi lokakuussa 2008 virolaisen Arctecho Oü:n ja suomalaisen Arctecho Oy:n (nyk. Verkkokauppa.com Oyj) oikeuteen maksamattomista hyvitysmaksuista. Teosto vaati korvausta yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujen laiminlyönnistä vuodesta 2006 alkaen. Verkkokauppa.com -verkkomyymälässä on tarjottu kaikkia Virosta Suomeen tuotavia ja Suomessa hyvitysmaksun piiriin kuuluvia laitteita ilman hyvitysmaksua. Tuotteita on tarjottu ainoastaan suomen kielellä ja suomalaisille kuluttajille.

Korkein oikeus totesi tuomiossaan, että Verkkokauppa.comin virolaisen tytäryhtiön Arctecho Oü:n toiminnan on katsottava olleen tosiasiassa täysin epäitsenäistä suhteessa Verkkokauppaan. Yhtiörakenteen keskeisenä perusteena ja tavoitteena on ollut lakisääteisen velvoitteen välttäminen. Korkeimman oikeuden mukaan Verkkokaupan menettely on ollut niin moitittavaa, että Arctechon osakeyhtiöoikeudellinen erillisyys on tapauksessa voitu syrjäyttää ja katsoa Verkkokaupan olevan vastuussa Teostolle hyvitysmaksuista suoritettavasta korvauksesta.

Teosto on korkeimman oikeuden tuomioon tyytyväinen ja toteaa, että Arctecho Oü:n ja Verkkokauppa.com Oy:n toiminta aiheutti markkinoille vääristymän ja oli haitallista niiden maahantuojien ja myyjien liiketoimille, jotka noudattivat tekijänoikeuslakia ja huolehtivat maahantuomiensa laitteiden hyvitysmaksuista.

Teoston yhteydessä toiminut hyvitysmaksuyksikkö on kerännyt ja hallinnoinut hyvitysmaksua Suomessa sekä tilittänyt korvaukset edelleen luovan alan tekijöille opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. Vuodenvaihteessa voimaan astuneen tekijänoikeuslain muutoksen myötä tekijöille maksettava hyvitys kappaleiden valmistamisesta rahoitetaan jatkossa suoraan valtion budjetista.

Taustaa hyvitysmaksusta

Hyvitysmaksu perustuu tekijänoikeuslakiin ja tekijänoikeusdirektiiviin. Se on hyvitys tekijänoikeuksien haltijoille, joiden teoksia kopioidaan yksityiseen käyttöön. Tekijänoikeuslain 1.1.2015 voimaan tulleen muutoksen myötä valtio maksaa jatkossa tekijöille hyvitystä teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Samalla tallennuslaitteiden ja -alustojen hintoihin sisältynyt hyvitysmaksu kumottiin 1.1.2015 alkaen.

Hyvitysmaksuvaroja käytetään kotimaisen musiikin ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen. Hyvitysmaksuvarat ovat merkittävässä roolissa myös paikallisen kulttuuritarjonnan elävöittämisessä. Suurin osa korvauskertymästä jaetaan henkilökohtaisina korvauksina eri kulttuurinalojen tekijöille. Osa kohdistetaan tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin.

Hyvitysmaksun jaosta päättää vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Risto Salminen, johtaja, oikeudet
(09) 681 01 222, 040-8445984
risto.salminen(@)teosto.fi

www.hyvitysmaksu.fi