Erik Lindströmin rahaston apuraha haettavana 

APURAHA

Erik Lindströmin rahaston apuraha haettavana 

Musiikkiarkiston yhteydessä toimivasta Erik Lindströmin rahastosta on Erik Lindströmin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaossa kaksi 2000 euron apurahaa sopivaksi katsottaville hakijoille.  

Etusijalle hakemuksissa asetetaan Yhdysvaltoihin suuntautuvat opintomatkat, joiden toteutumisessa Lindströmin apurahalla on keskeinen merkitys. Ensisijaisesti tuetaan muusikoita, jotka pääsisivät apurahan ansiosta ensimmäistä kertaa Yhdysvaltoihin.

Hakuaika päättyy perjantaina 15.4.2022. Hakemus osoitetaan Musiikkiarkiston hallitukselle. Se lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info@musiikkiarkisto.fi.

Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi hakijan aikaisemmat opinnot ja musiikillinen toiminta, opintosuunnitelma, opintojen rahoitussuunnitelma ja yhteystiedot.

Apurahapäätös julkistetaan syksyn 2022 aikana.

Lisätiedot