Teoston johtama Future Songwriting -hanke sai mittavan EU-rahoituksen

Teosto on käynnistänyt Future Songwriting -hankkeen, joka vie Suomessa kehitetyn Ihan Oma Juttu -opetuskonseptin avulla musiikinopetuksen kouluihin Suomessa, Saksassa ja Ranskassa. Mittavan EU-rahoituksen ansiosta konseptin vienti kouluihin voi alkaa alkuvuodesta 2019.

Opetuskonseptissa oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse omia kappaleita digitaalisten työkalujen avulla. Konseptin tavoitteena on tuoda musiikin luova tekeminen osaksi koulujen musiikinopetusta ja kannustaa opettajia ja oppilaita siihen, että musiikintunneilla ei keskityttäisi olemassa olevien kappaleiden soittamiseen vaan luotaisiin myös omaa uutta musiikkia.

”Tavoitteemme on antaa alkusysäys pitkäkestoiselle opetus- ja toimintakulttuurin kehittämiselle koulujen musiikinopetuksessa sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista ja koulutusta. Olemme parin viimeisen vuoden ajan vieneet Ihan Oma Juttu -musiikinopetuskonseptia suomalaisiin kouluihin ja päässeet todistamaan konseptin toimivuutta. Musiikin opetukseen liittyvät haasteet ovat kuitenkin samat myös muualla Euroopassa, joten on hienoa, että saamamme EU-rahoituksen ansiosta voimme jakaa saamiamme oppeja ja onnistumisia myös Suomen rajojen ulkopuolelle”, Teoston vt. toimitusjohtaja Risto Salminen kommentoi.

Future Songwriting -hankkeeseen osallistuvat Teoston lisäksi Taideyliopisto (Suomi), Pompeu Fabran yliopisto (Espanja), Kölnin yliopisto (Saksa), tekijänoikeusjärjestöt Sacem (Ranska) ja Artisjus (Unkari) sekä Musical Futures (Iso-Britannia).

Future Songwriting -hanke alkaa lokakuussa 2018 ja kestää kaksi vuotta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 840 000 euroa. Future Songwriting on ensimmäinen Teoston koordinoima EU-hanke.

Lisätietoja:

Riikka Railimo
Yhteiskuntasuhteiden ja EU-asioiden päällikkö
Puh. 040 504 35 21, riikka.railimo@teosto.fi

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Teosto on musiikin tekijöiden ja kustantajien järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo 90 vuotta. Rakkaudesta musiikkiin.

Teosto edustaa 33 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2017 musiikintekijöille ja -kustantajille musiikinkäyttökorvauksia 59,8 miljoonaa euroa.