Ns. Tanskan malli koronatukien myöntämisen perusteena

Tanskassa on käytössä kompsensaatiomalli koronatukien jakamisen periaatteena. Linkki tähän ns. Tanskan malliin löytyy täältä.

Lyhyesti ”Tanskan mallista”

Malli on siis puhdas kompensaatiomalli ei (subjektiivisin) taiteellisin perustein annettava työskentelyapuraha.

  • ammattimaisuus taiteilijana todistetaan verotettavilla tuloille (vähintään 13000€/vuosi)
  • Korvaus perustuu menetettyihin tuloihin, jotka todennetaan joko ko. ajanjaksolta mm. työsopimuksin tai vertailuajankohdan tuloina (vuosi 2017/2018/2019 tai keskiarvo)
  • Tulonmenetysten on oltava vähintään 30% vertailuajankohdasta
  • Tukea saa max 75% menetetystä tulosta, kuitenkin max 3092€/kk
  • Jos tienaatkin 2020 yli 112 000€, joudut maksamaan tuen takaisin
  • Tukea on voinut tähän mennessä hakea kahdella eri ajanjaksolla ja tuen saamisen perusteet ovat olleet rajoitukset (mm. kokoontumisrajoitukset, aukioloaikojen rajoitukset, anniskeluoikeuksien rajoitus, kansainvälisen liikkuvuuden rajoittaminen jne.)
  • Tuki on ennakonpidätyksen alaista ja ns. päällekkäisyydet karsitaan eli et voi saada muita valtion tukia samaan aikaan

COVID-19:n aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kulttuuriministeriö tukee ammattitaiteilijoita korvaamalla heidän taiteellisesta työstään menettämiään tuloja.

Menetetyt tulot todennetaan puretuilla sopimuksilla tai muilla vastaavilla tositteilla (HUOM! Tämä ei tässä vaiheessa pandemiaa enää toimi, koska kukaan ei ole kuukausiin ehtinyt tehdä sopimuksia) tai todistamalla tulot vertailuajankohtina vuosina 2019, 2018 tai 2017. Tuki on suunnattu taiteenaloille, joihin COVID-19 vaikuttaa pahiten.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea Tanskan kulttuurielämän kannalta keskeiset kulttuurin ammattilaiset; arkkitehtuurin, kuvataiteen, elokuvan, kirjallisuuden, käsityön ja muotoilun, musiikin, esittävän taiteen sekä muiden em. rinnastettavien taiteiden, muun muassa ns tukitoimien, aloilta. Tuen saamisen kriteereihin vaikuttavat hakuajanjaksoilla kulttuurielinkeinoon kohdistetut alueelliset yleisömääriin ja muuhun kapasiteettiin liittyvät rajoitukset.

Tukea voi hakea seuraaville ajanjaksoille, joilla on erilaiset rajoitukset ja näin ollen tuen saamisen kannalta erilaiset vaatimukset

  1. syyskuuta – 31. lokakuuta 2020
  2. marraskuuta – 31. joulukuuta 2020

Voit hakea tukea molemmille ajanjaksoille.

(Kuvaukset Tanskan eri alueilla olleista tapahtumia ja kokoontumisia koskevista rajoituksista (mm. yleisömäärät, aukioloajat, anniskelukielto yms.) sekä ulkoministeriön matkustusohjeistukset (mm. kansainvälinen liikkuvuus)

Tulojen todistaminen vertailuajanjaksoilta 2019, 2018 tai 2017

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta todentaa menetettyjä tuloja puutteellisten sopimusten, varausten yms. perusteella, sinulla on mahdollisuus hakea tukea vertailuajankohdan perusteella joko vuosina 2019, 2018 tai 2017. Tässä hakijan tulee pystyä osoittamaan vastaavien kuukausien tulot liittämällä hakemukseen sopimukset, palkkalaskelmat, tiliotteet, henkilökohtaiset verotiedot jne. kyseisiltä kuukausilta.

Et voi hakea avustuksia jos:

–    sinulla on tulonmenetykset korvaava vakuutus
–    tulonmenetykset katetaan muilla julkisilla tukijärjestelmillä
–    olet saanut valtion tukia viimeisen kolmen vuoden aikana 1,5 milj DKK (n 202 000 €)

Tuen tarkoitus?

Kulttuuri on elintärkeä osa Tanskan kansallista yhtenäisyyttä ja henkistä kriisinkestävyyttä. Kulttuurin merkitys tulee kasvamaan suuresti kun yhteiskunta jälleen avautuu. Tuen tarkoituksena on varmistaa ja mahdollistaa taiteen tekemisen jatkuvuus.

Hakemus arvioidaan seuraavin perustein

–    Dokumentointi ammattimaisista taiteellisen työn tuloista vähintään yhden viimeisen kolmen vuoden ajalta (2017, 2018 ja 2019) (todistus ns ammattitaiteilijuudesta)
–     Todennettavissa olevat COVID19 -rajoitustoimenpiteiden vuoksi menetetyt tulot hakemusjaksoilta (vähintään 30 tulonmenetys)

Hakemusten käsittelyaika on jatkuva.

Voit valita, haetko tukea vain yhdelle vai useammalle tukikaudelle. Vaatimus tuen saamiselle on, että taiteelliset tulosi vähenevät vähintään 30% tuen hakujakson aikana.

Tuki voi olla maksimissaan 75 prosenttia tulonmenetyksestä, kuitenkin enintään 23 000 DKK (3092€) kuukaudessa.

Tukea voi siis saada ajanjaksolta 1. syyskuuta – 31. lokakuuta 2020 enintään 46000 DKK (6184€)

  1. marraskuuta ja 31. joulukuuta 2020 väliseltä ajalta 46000 DKK (6184 €)

Tuen saaja menettää oikeutensa tukeen ja joutuu palauttamaan sen, jos vuoden 2020 verotettava tulo on yli 800 000 DKK (107 555€)

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet:

Liite 1: CV

Liite 2: Todistus ammattimaisesta taiteen harjoittamisesta.

Ennakonpidätyksen alaisen tulon ammattimaisesta  taiteen harjoittamisesta on oltava 100000–800 000 DKK (13 444-107 555€) vähintään yhtenä vuonna viimeisen kolmen vuoden aikana 2017, 2018 ja 2019.

Liite 3: Laskelma COVID19 -rajoitusten vuoksi menetetyistä tuloista; sopimukset, sopimukset ja muut mahdolliset dokumentit, joiden avulla on taloudelliset menetykset on todistettavissa.

Liite 4: Todistus vertailujakson tuloista

Liitä taiteellisen työn tuloja koskevat dokumentit syys-lokakuussa tai marras-joulukuussa joltakin kolmesta edellisestä vuodesta, 2019, 2018 tai 2017. Tässä voit ottaa lähtökohtana yleiskatsauksen tulojen kuluvista kuukausista joko 2019, 2018 tai 2017 verrattuna tämän vuoden vastaaviin kuukausiin. Tämän todennetaan lähettämällä kopion sopimuksista, palkkalaskelmista, henkilökohtaisista verotustiedoista jne.

Liite 5: Pakollinen tulolomake, jolla ilmoitat muut tulot ja etuudet.

Tuen saajalla on oltava tanskalainen pankkitili.

Tuki on ennakonpidätyksen alaista.

Milloin saat vastauksen?

Tuen saamisesta ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään kolmen viikon kuluttua hakemuksen lähettämisestä.