Mainittiinko kulttuuri?

Miten puolueet huomioivat kulttuurin? Saavatko hallitusohjelmatavoitteemme vastakaikua?
Musiikintekijät tarkasteli kevään 2023  vaaliohjelmia sillä silmällä.

Keskusta toteaa, että kulttuuri kuuluu kaikille ja ”pitää perusteltuna sitä, että yhteiskunnan taloudellinen tuki kulttuurille, liikunnalle ja nuorisotyölle on jatkossa vahva”.

Kokoomus lupaa, että säästöjä vältetään mm. koulutus- ja kulttuurimenoista. Kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksiä luvataan vahvistaa, kulttuurivientiä ja -matkailua kehittää ja kulttuurialaa vahvistaa koronapandemian jälkeen. Keinoja vaaliohjelmassa ei esitetä, mutta Kokoomus julkaisi 7.3. visionsa taiteen ja kulttuurin tulevaisuudesta: Sivistys kasvaa kulttuurista.

Perussuomalaiset mainitsee: ”kotimaista kulttuuria edistämällä vahvistetaan suomalaista elämäntapaa ja arvoja”. Ylen vaalitentissä 21.3. puheenjohtaja Riikka Purra sanoi perussuomalaisten olevan valmiita leikkaamaan kulttuurin rahoitusta: ”kulttuuri on sellainen luksuspalvelu, johon valitettavasti tällä hetkellä Suomessa menee liikaa rahaa”.

RKP haluaa nostaa kulttuurialan osuutta valtion budjetista pitkällä aikavälillä. Se haluaa kulttuuripolitiikkaa, joka ”varmistaa monimuotoisuutta ja laajaa kulttuuritarjontaa”. Se haluaa myös päivittää freelancereita koskevan lainsäädännön niin, että se turvaa myös heille toimivan sosiaaliturvan.

SDP sitoutuu siihen, että kulttuurin rahoitus nousee yhden prosentin tasolle budjetista. Sen mielestä sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettava niin, että epäsäännöllisten tulojen, kuten apurahojen, tekijänoikeustulojen, yrittäjätulojen, työkorvausten, palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on nykyistä huomattavasti helpompaa ja ennakoitavampaa.

Vasemmistoliitto kannattaa sitä, että kulttuurin ja taiteen osuus valtion budjetissa nostetaan yhteen prosenttiin. Sen mielestä luovat alat on tunnustettava elinkeinona ja vientialoina. Taiteellista ja luovaa työtä tekevien työn erityispiirteet on huomioitava sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Vihreät tavoittelee kulttuurin rahoituksen kasvattamista yhteen prosenttiin valtion budjetista. Myös nämä tavoitteet on kirjattu: Kasvatetaan valtion taiteilija-apurahojen ja -eläkkeiden määrää sekä korjataan taiteilijoiden sosiaali- ja eläketurvan epäkohtia. Vahvistetaan kulttuurin roolia osana valtion ja kuntien elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa.