Vältä tätä ansaa!

Akun lataus

Vältä tätä ansaa!

Jos musiikintekijä tekee kustantajan kanssa house writer -sopimuksen, siinä sovitaan yhteistyöhön liittyvistä asioista ja velvollisuuksista sekä siitä, millä ehdoilla sopimuksessa määritellyt teokset tulevat kustannetuiksi. Tämä tarkoittaa muun muassa kustantajan jako-osuudesta sopimista sekä sitä, miten kauan jako-osuus kuuluu kustantajalle.

Sopimuksessa saatetaan myös sopia, että kustantaja maksaa tekijälle ennakkoa. Se on lainaa, jonka tekijä maksaa takaisin kustantajalle saamistaan tekijänoikeuskorvauksista sitten, kun niitä tulee. Usein tehdään sopimus, jolla tekijä valtuuttaa Teoston tilittämään kustantajalle suoraan tekijänoikeuskorvauksiaan niin kauan kuin ennakkovelkaa on jäljellä.

Järjestely pelittää hyvin niin kauan kuin tekijän teosten menekki on jatkuvaa ja tekijänoikeuskorvauksia tulee. Ongelma syntyy silloin, kun tekijä on nostanut ennakkoja, mutta tekijänoikeuskorvauksien virta syystä tai toisesta tyrehtyy.

On tullut esiin tilanteita, joissa tämä johtaa sosioekonomiseen ansaan. Kansaneläkelaitos Kela on hylännyt toimeentulotukihakemuksia, kun se tulkitsee musiikintekijän saavan tekijänoikeuskorvauksista tuloja itselleen. Tosiasiassa korvaukset siirtyvät suoraan Teostosta kustantajalle ennakkovelan lyhentämiseen.

Tilanne on tavallaan ymmärrettävä. Jos tekijä olisi ottanut lainan ja tehnyt lainan antaneen yhtiön tai pankin kanssa sopimuksen siitä, että hänen tekijänoikeuskorvauksensa lyhentävät suoraan lainaa, nämäkin korvaukset olisivat tekijän tuloa. Rahat on vain saatu etukäteen käyttöön. Tuloillahan lainaa lyhennetään.

Tekijänoikeuskorvaukset ovat Kelan näkökulmasta tuloja, vaikka ne menisivät suoraan kustantajalle ennakkojen kuittaamiseen.

Ennakkojen kanssa tulee olla kohtuullinen. Jos otat ennakkoja, ota vain sen verran, minkä varmasti pystyt kattamaan tekijänoikeuskorvauksillasi seuraavien parin vuoden sisällä. Arvioi huolellisesti tulevat tekijänoikeuskorvauksesi ja mielellään alakanttiin.

Tällä vältät sen, että jos tekijäurasi ei lähdekään odottamaasi nousuun tai jatku samalla vauhdilla kuin aiemmin, eivät tekijänoikeuskorvaukset, jotka menevät ennakkojen kuittaamiseen, estä sinua saamasta Kelalta toimeentulotukea.

Huomioithan, että ennakkovelka kustantajalle lyhenee tekijänoikeuskorvauksistasi aina vain nettosumman verran, eli sen summan verran, joka jää jäljelle verottajalle kuuluvan osuuden jälkeen.

Toinen tähän liittyvä hankala asia on, että TE-toimistot tulkitsevat sinut yrittäjäksi, jos olet saanut tekijänoikeuskorvauksia tai työkorvauksia ilman työsopimusta. Sinuun ei suhtauduta työttömänä työnhakijana.

Kustantajan kanssa tehty house writer -sopimus ei ole työsopimus, eikä musiikintekijällä ole työsuhdetta Teostoon, joten sinulla ei välttämättä ole työuraa takana työntekijänä. Olet kuitenkin saanut korvauksia – TE-toimiston näkökulmasta yrittäjänä.

Musiikintekijän työ on siis (ainakin toistaiseksi) lähtökohtaisesti yrittäjänä toimimista. Oman talouden hallinta nousee entistä tärkeämpään rooliin. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä toimistoomme. Tiedossamme on myös, että päätöksestä valittaminen on kannattanut.

Kirjoittaja on Suomen Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2019

Selaa lehden artikkeleita