Työvoittojen viikko

Pääkirjoitus

Työvoittojen viikko

Lokakuun toisella viikolla saatiin monta musiikintekijöiden kannalta hyvää uutista.

Teoston ja sen jäsenjärjestöjen ehdotus verolain muutoksesta oli lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa. Ehdotuksen pääpointti on, että tekijänoikeustuloja voitaisiin jatkossa tulouttaa musiikintekijän yritykselle. Lakialoitteen esitteli Pia Kauma (kok.) ja sen sisältö sekä perustelut olivat juuri sitä mitä haluttiin.

Maamme hallitus on antanut esityksen tekijänoikeuslain muuttamisesta. Se sisältää muun muassa ns. kohtuullisen korvauksen pykälän, jonka mukaan ”Tekijänoikeuden luovutuksesta tehtävän sopimuksen tulee olla kohtuullinen sekä oikeuksia luovuttavalle tekijälle että oikeuksien luovutuksensaajalle”. Tämäkin meni toivotulla tavalla.

Lakiin ehdotetaan mahdollisuutta estää tuomioistuimen määräyksellä myös sellaisten laittomien palvelujen saanti, joiden ylläpitäjä on tuntematon. Elvis ry:n toiveena oli, että luvatonta verkkojakelua olisi voitu tulevaisuudessa rajoittaa myös lievemmällä keinolla, nimittäin huomautuskirjemenettelyllä. Siitä on saatu Ranskassa hyviä kokemuksia – toisin kuin esimerkiksi Effin suunnalta on väitetty.

Verolain ja tekijänoikeuslain muutokset eivät ehkä toteudu kevääseen mennessä, jolloin valitaan uusi hallitus. Siinä tapauksessa lobbaus näiden asioiden puolesta jatkuu seuraavalla hallituskaudella. Ja ainakin tekijänoikeus- ja tekijäjärjestöjen puolelta se on läpinäkyvää, kuten Elvisin puheenjohtaja Kaija Kärkinen kirjoittaa uusimmassa Kaijastuksessaan (s. 17).

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite sai tyrmäysiskun ja on kaatumassa omaan mahdottomuuteensa. Eduskunnan sivistysvaliokunta on nimittäin antanut lausunnon, jonka mukaan aloitteessa ehdotetuissa lakimuutoksissa on sisäisiä ristiriitaisuuksia ja ne ovat yhteensopimattomia voimassa olevan lainsäädännön kanssa (mm. EU:ssa säädetyt lait). Siksi niitä ei voida ainakaan sellaisenaan hyväksyä.

Seuraavaksi aloitetta käsitellään eduskunnassa, ja jos kaksi kansanedustajaa tekee hylkäämiselle vastaehdotuksen, aloitteen käsittely jatkuu. Järkeä-aloitteen kannattajat ovat jo aloittaneet kampanjoinnin näiden ”kahden rohkean” löytämiseksi. Aloitteen Facebook-ryhmässä pettyneet keskustelijat ovat nyt mm. sitä mieltä, että ”systeemi on mätä”, eikä mikään kansalaisaloite kuitenkaan koskaan tule menemään läpi.

Tunteet siis kuohuvat ja huomaamatta jää se seikka, että valiokunnan mielestä opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi harkita aloitteesta mahdollisesti johtuvaa lainvalmistelun tarvetta. ”Elämme uudessa digitaalisen ympäristön ajassa, jossa tekijänoikeuslainsäädännön soveltuminen tämän hetkiseen toimintaympäristöön on suuresti muuttumassa niin ammatinharjoittajan, elinkeinoelämän kuin kuluttajankin näkökulmasta”.

Myös tekijänoikeuksien EU-lainsäädäntöä ollaan uudistamassa, mikä tulee varmasti vaikuttamaan omaan lainsäädäntöömmekin.

Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloitteen kannattajat ovat onnistuneet yhdessä tavoitteessaan: tekijänoikeuslain muutostarpeista on syntynyt aktiivista keskustelua. Aloitteella on ollut myös yksi bonusvaikutus: sen myötä tekijänoikeuksien puolustajat ovat tiivistäneet rivejään entisestään.

Sanna Korkee
Päätoimittaja


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2014

Selaa lehden artikkeleita