Tuulet keikuttavat Teosto-laivaa

Tuulet keikuttavat Teosto-laivaa

Musiikintekijöiden etuja ajavan Elvis ry:n vinkkelistä kesä ja alkusyksy on ollut epävakaista aikaa. Pääosa jäsentemme sävellys-, sanoitus-, ja sovitustuloista päätyy pankkitilille Teoston kautta. Nyt kansainväliset tuulet keikuttavat laivaamme niin, että on vaikea päättää, mistä laidasta kulloinkin ottaisi kiinni.

Kun lomakesä oli meillä kukkeimmillaan, solmivat Euroopan tekijänoikeusseuroja edustava GESAC ja musiikkikustantajien maailmanjärjestö ICMP/CIEM sopimuksen, jossa on useita Teostoa ja muita Euroopan tekijänoikeusseuroja koskevia kohtia. Sopimus allekirjoitettiin 7. heinäkuuta, minkä jälkeen siitä tiedotettiin järjestöjen yhteisellä lehdistötiedotteella. Sopimus on julkaistu kokonaisuudessaan mm. Ruotsin musiikkikustantajien kotisivulla.

Kyseinen asiakirja ei ole Teostoa oikeudellisesti sitova. Yksi kohta sopimuksessa on, että kustantajilla on oltava vähintään kolmasosa tekijänoikeusseuran hallituspaikoista. Teoston johtokunnassa on tällä hetkellä ainoastaan kaksi kustantajaa kymmenestä eli viidennes.

Tekijöiden edustajia ei ollut mukana tätä sopimusta neuvottelemassa. Tekijöiltä puuttuu vielä vastaava kansainvälinen kattojärjestö kuin on kustantajilla. Yksi johtopäätös viime aikojen kehityksestä on, että tekijät tarvitsevat kattojärjestön mitä pikimmiten. Elokuvasäveltäjillä on vuoden alussa perustettu FFACE ja vakavilla syyskuun alussa perustettu European Composers Forum. Elvis ry on edellisen perustajajäsen ja Suomen Säveltäjät ry jälkimmäisen. Nyt tarvitaan vielä pop ja rock-tekijöitä edustava eurooppalainen järjestö, jonka syntymiseen mekin tietysti vaikutamme aktiivisesti. Näiden kolmen kattojärjestön on sitten luontevaa edustaa tekijöitä kansainvälisissä neuvottelupöydissä, joko yhdessä tai siten, että muodostetaan vielä niille oma kattojärjestönsä.

Teostolla valmius keskustella

Teoston johtokunta päätti viime helmikuussa, että sillä on valmius keskustella kustantajien edustuksesta Teoston hallinnossa. Nähtäväksi jää, johtavatko keskustelut konkreettiseen sääntömuutosesitykseen jo ensi kevätkokoukselle.

GESAC – ICMP/CIEM -sopimus sisältää myös kohdan, jonka mukaan kustantajilla tulee jatkossa olla seuran jäsenten kokouksissa oikeudenmukainen ja tasapainoinen edustus (”fair and balanced representation”. Tämä tarkoittanee sitä, että jokaisella Teoston jäsenellä tulee olla yhtäläinen äänioikeus, kuten Teoston sääntöjen mukaan onkin.

Yksi osa seurojen ja kustantajien kattojärjestön sopimusta on kohta, jonka mukaan seurojen asiakassopimukset on saatettava vastaamaan EU-komission viimesyksyistä suositusta. Tämä tulee lisäämään myös Teoston asiakassopimuksen joustavuutta järkevissä rajoissa.

***

”Missä on Teosto vuonna 2010?”

Näistä kansainvälisistä muutostuulista Elvis järjestää jäsenilleen syysseminaarin keskiviikkona 25.10. klo 17.30 Radisson SAS Royal -hotellissa (Runeberginkatu 2, Helsinki, Kampin metroasemaa vastapäätä). Yksi seminaarin keskustelunaiheista on juuri se, tulisiko kustantajien osuutta Teoston johtokunnassa lisätä. Samoin pohditaan sen vaikutuksia, että isot musiikkikustantajat ovat ryhtyneet kilpailuttamaan tekijänoikeusseuroja. Yksi konkreettinen seuraus on jo ollut se, että pärjätäkseen kilpailussa pohjoismaiset seurat ovat ryhtyneet tiivistämään yhteistyötään.

Seminaari alkaa Teoston toimitusjohtajan Katri Sipilän alustuksella. Tervetuloa kuulemaan ja ottamaan kantaa! Avainasioita tällä hetkellä on suhteemme musiikkikustantajiin. Parhaimmillaan se voi olla reilu ja toimiva. Mutta kolikolla on myös kääntöpuolensa. Siksi on oltava tarkkana, mihin suuntaan Teoston sisäisiä valtasuhteita mahdollisesti muutetaan, ettei laiva suorastaan keikahda ympäri.

MARTTI HEIKKILÄ


teksti: Martti Heikkilä

-Nuotin vierestä


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2006

Selaa lehden artikkeleita