Tutkimusten valoa

Pääkirjoitus

Tutkimusten valoa

Tekijänoikeuksia pidetään tärkeinä, ilmenee kahdesta vuonna 2020 julkaistusta tutkimuksesta.

Valtaosa suomalaisista arvostaa luovan alan tekijöitä. Tämä johtopäätös on vedettävissä Tekijänoikeusbarometrista, jonka Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK teetti Taloustutkimuksella lokakuussa 2020.

Kun vastaajia (1282 henkilöä) pyydettiin arvioimaan suhtautumistaan, vain kaksi prosenttia ilmoitti, ettei arvosta luovan alan tekijöitä. Reilusti yli puolet (59%) ilmoitti arvostavansa heitä siinä missä muitakin ammattilaisia. Vastaajista 39 prosenttia arvosti luovan alan tekijöitä erityisen paljon ja ilmoitti olevansa kiitollinen heidän tekemästään työstä. Nuorista, alle 25-vuotiaista, peräti 51 prosenttia ilmaisi erityistä arvostusta ja kiitollisuutta.

Myös mielipidettä tekijänoikeuksista kysyttiin. Vastaajista 63% allekirjoitti täysin väittämän ”tekijänoikeudet ovat tärkeitä”. Noin neljännes (25 %) oli jokseenkin samaa mieltä. Vain kaksi prosenttia piti tekijänoikeuksia turhina, ja 9% ei kallistunut asiassa kumpaankaan suuntaan.

Selkeä enemmistö (78%) koki tekijänoikeusjärjestöt tarpeellisiksi tai melko tarpeellisiksi, samoin tekijänoikeuskorvaukset (84% vastaajista). Vain pari prosenttia koki tekijänoikeudet turhiksi ja oli sitä mieltä, että alan järjestöt ovat väärällä asialla.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuosina 2019–2020 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin tekijän- oikeusjärjestelmää suuren yleisön näkökulmasta. Painopiste oli verkkoympäristössä ja vastaajia 1005. Tekijänoikeuksien vastustajien määrä oli tässäkin kyselyssä hyvin pieni. 95% yhtyi väittämään ”luovan työn tekijän tulisi saada korvauksia teostensa käytöstä”. Enemmistön (88%) mukaan tekijä tulee myös mainita, kun teoksia jaetaan sosiaalisessa mediassa.

Olisipa ihanaa siirtyä uuteen vuoteen luottavaisin mielin ja todeta, ettei se ainakaan huonompi voi olla kuin 2020. Mutta koronakriisin vaikutukset tuntuvat musiikkialalla vielä määrittelemättömän ajan. Pysytään sitkeinä.

Terveyttä ja rakkautta!

Sanna Korkee
päätoimittaja, Musiikintekijä-lehti


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2020

Selaa lehden artikkeleita