Tulevaisuuden varoja

KOLUMNI

Tulevaisuuden varoja

Viisautta

Kaukaa viisaana neljä vuotta sitten Teosto perusti jäsenkokouksen päätöksellä nimeään kantavan rahaston, jonka tarkoitus on turvata yhdistyksen toiminta vaikeasti ennustettavassa tulevaisuudessa. Silloin varauduttiin mm. siihen, että EU saattaisi kieltää tekijänoikeusjärjestöjen väliseen kansainväliseen vastavuoroisuussopimukseen perustuvan oikeuden pidättää kansallisia varoja kunkin maan omiin musiikkikulttuurin edistämistarkoituksiin.

Samalla varauduttiin siihen, että musiikin online-käytön lisääntyessä pienenisivät ne Teoston tulot, joista pidätyksen voi tehdä. Suunnitelman mukaan pidätysprosentiksi päätettiin 6,7 vuoden 2014 loppuun asti. Sen jälkeen prosenttia laskettaisiin vähitellen kohti mahdollista ”pakkonollaa”.

Check-point

Teosto-rahaston perustaminen oli viisas päätös. Nyt on check-pointin, tehtyjen päätösten tarkistamisen ja päivitettyihin tietoihin perustuvien päätösten aika. EU-säädökset eivät ainakaan toistaiseksi uhkaakaan kansallisten varojen pidättämistä. Online-käyttö on ollut ennustettua suurempaa, ja suoralisensiointi kustantajien kautta on lisääntynyt. Nämä faktat antavat meille mahdollisuuden jatkaa rahaston kasvattamista pahan päivän varalle ja toisaalta myös kannustavat siihen.

Jotta olisimme viisaita myös tulevaisuudesta käsin katsottuna, meidän tulisi kartuttaa Teosto-rahasto tarpeisiin nähden riittävän tuottavaksi mahdollisimman nopeasti. Lähellämme on maita, jotka pidättävät täydet 10 prosenttia (esim. Norja). Ruotsissa pidätetään 6,3 prosenttia kaikista kerätyistä korvauksista, plus 3 prosenttia STIM:n jäsenten omasta tuotannosta kerätyistä korvauksista.

Joulukuussa pidettävässä Teoston syyskokouksessa päätetään ko. pidätysprosentista jatkossa. Tarjolla on siis tärkeä check-point-mahdollisuus. Elvis ry ehdottaa pidätysprosentin korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä, eli 7,7 prosenttiin.

Uhkakuva on se, ettei rahasto ehdi kasvaa tarpeeksi isoksi voidakseen rahoittaa musiikin edistämistä korkotuotoillaan, vaan hupenee ja kutistuu ennenaikaisesti pois. Hyvä tulevaisuusskenaario puolestaan on se, että kartutamme rahastoa niin, että sen korkotuotoilla kyetään rahoittamaan tarpeelliset edistämis- ja tukitoiminnot. Näin rahasto olisi todellinen turva tulevaisuuden muutosten ja uhkien varalta. Kun rahaston on todettu kasvaneen riittävän isoksi, kansallisten varojen pidättäminen tekijänoikeustuloista on mahdollista lopettaa.

Edistämistoimintaa

Tekijänoikeuskorvauksista pidätetyt kansalliset varat käytetään musiikintekijyyden edistämiseen. Tällä hetkellä puolet varoista ohjataan Teosto-rahastoon, joka sijoittaa ne mahdollisimman tuottavasti tulevaisuuden varallisuudeksi. Toinen puoli käytetään Musiikinedistämissäätiön (MES) apurahatoiminnan tukemiseen, Teoston jäsenjärjestöjen toiminta-avustuksiin sekä niiden apurahatoiminnan tukemiseen, Music Finlandin toiminta-avustukseen, partituurimusiikin tukeen, omakustanteisten cd-levyjen NCB-maksujen kattamiseen, Teosto-palkintoon, Pumppu-hankkeeseen sekä Teoston seminaareihin.

Rahastoa kartutetaan kertaheitolla tänä ja ensi vuonna noin kahdeksalla miljoonalla eurolla, kun  Teoston sekä sen jäsenjärjestöjen toimitiloja myydään. Toisaalta uudeksi toimintakuluksi syntyy ensi vuonna toimitilavuokra, kun Teosto ja sen jäsenjärjestöt (mukaan lukien Elvis ry) muuttavat uusiin toimitiloihin. 

Veroaloite

Olemme tehneet yhteistyössä Teoston, Suomen Säveltäjien ja Musiikkikustantajien kanssa esityksen musiikintekijän verotuskohtelun muuttamiseksi. Tämä 18-sivuinen tuore esitys sisältää ehdotuksen siitä, että tekijä voisi halutessaan ohjata tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi. Nykylainsäädännön mukaan tämä ei ole mahdollista. Musiikintekijöillä teettämämme kyselyn perusteella ohjausmahdollisuus olisi hyvä käytäntö.

Tutustuimme aloitetta työstäessämme Ruotsin käytäntöön, ja loimme siitä suomalaiseen käyttöön ja hallitusohjelmaan istuvan version. Sen tavoite on kannustaa investointeihin ohjaamalla tekijöiden yrityksiin tuottoja, joita yritys voisi käyttää toimintansa kasvattamiseen ja monipuolistamiseen.

Lyhyesti sanoen aloitteessa ehdotetaan, että tekijä luovuttaa oikeuden tekijänoikeusjärjestön (Teoston) maksamiin korvauksiin määräysvallassaan olevalle yhtiölle. Teosto ei pidättäisi tässä vaiheessa ennakonpidätystä. Tällöin nämä varat siirtyisivät yhtiön elinkeinotuloksi, mikä mahdollistaa investoinnit ja tulon jaksottamisen. Lopullinen verotus säätyisi sitten yhtiön oman verotuksen mukaan. 

Toivomme, että tämä työllisyyttä, yrittäjyyttä ja kansainvälistä kilpailukykyä edistävä aloite tullaan ottamaan huomioon tulevissa hallituksen päätöksissä. Myös tämän eteen teemme töitä.

Innostavaa syksyä!

Aku Toivonen

Elvis ry:n toiminnanjohtaja


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2013

Selaa lehden artikkeleita